Guide till konflikten i Mellanöstern

3 kommentarer


Vad handlar konflikten i Mellanöstern om? Vilken roll har Iran i det hela? Läs Fredsprocessens guide till Mellanösternkonflikten!

Varför judehatet även angår dig

7 kommentarer


‎The politics of anger begins by attacking Jews but it never ends only by attacking Jews. It was not Jews alone who suffered in Hitler’s Germany or Stalin’s Russia, and as we are seeing today in Libya, in Syria, of that matter in Iran, the regimes that are most hostile to Jews and Israel are the most hostile to their own people and to freedom itself. And that is the archimedean lever by which we can move the world. Those who deny freedom to Jews will eventually lose or fail to find freedom themeselves. To win freedom you have to let go of hate. If you don’t you will remain enslaved to the past and you will fail to build a better future. Let us Jew, Christian, moderate Muslim fight hate together for the sake of our children, for the sake of our future and for the sake of the freedom to be who we are.

Detta var slutklämen av detta klipp som egentligen borde vara obligatoriskt för alla:

[videolänk]

Det förekommer antivästliga stämningar i Bryssels förorter

3 kommentarer


Den här bloggen handlar i huvudsak om konflikten mellan Israel och dess grannar, men vid behov drar jag mig inte för att ta upp andra saker.

För några dagar sedan hittade jag ett klipp på Youtube som är verkligen oroväckande. Klippet visar att det förekommer antivästliga stämningar i Bryssels förorter. Polisen rekommenderade filmteamet att inte kliva ur bilen! I klippet framkommer också att det förekommer mycket kriminalitet – något som inte är något nytt för dem som följer med vad som sker i förorterna i stora städer i Europa.

Det här klippet var dock en ögonöppnare för mig. Tänk alltså, gott folk, att det förekommer antivästliga stämningar i Bryssels förorter! Hur har det kunnat utvecklat sig så långt? Och varför är det så tyst om detta allvarliga problem?

Kolla klippet och sprid det!

[videolänk]

De många hoten mot Israel och Israels säkerhetsåtgärder

7 kommentarer


Klippet nedan rekommenderas verkligen. Det visar bland annat hur gränsövergångarna mellan Israel och Västbanken fungerar, att säkerhetsbarriären består av en betongvägg på vissa ställen på grund av att prickskyttar skjutit på israeler. Situationen vid gränsen till Gazaremsan tas också upp.

Klippet är ett utmärkt exempel på vad SVT borde visa i stället för propagandafilmer som Gazas tårar som bara är ute efter att demonisera Israel och judarna.

[videoklipp]

En annan bild av Israel

Lämna en kommentar


Har du en felaktig bild av Israel ska du se detta 45 minuter långa program (klippet handlar mycket om Israel så rubriken för klippet är lite missvisande):


[videolänk]

Mount Everest, den första israelen och Peace Now

2 kommentarer


[videolänk]

Ingmar Karlssons bok är ett tungt bidrag till den kraftiga slagsida som diskussionen om Israel har i Sverige

13 kommentarer


I Sverige finns det ett stort intresse för Israel och den konflikt där Israel utgör en part, men det stora problemet är att Israel och denna konflikt behandlas mycket ensidigt. Ofta utelämnas fakta som är nödvändiga och väsentliga för att man ska kunna förstå saken rätt. Ofta förekommer grova sakfel, förvrängningar och till och med rena och skära osanningar. Det är vanligt att den israeliska synvinkeln utelämnas helt.

Av alla konflikter i världen är det den konflikt där Israel ingår som part den konflikt som intresserar mest. Många har försökt få en lösning till stånd – dock utan att lyckas.

På senare år har idén om en binationell stat vunnit terräng – särskilt i akademiska kretsar. En sådan lösning innebär att Israel skulle sluta existera. Ingmar Karlsson hör till dem som förespråkar idén om en binationell stat som lösning på konflikten mellan Israel och palestinierna.

Som redan nämndes är det vanligt att viktiga fakta utelämnas när Israel behandlas. Det förekommer dock ännu värre saker och till det hör ifrågasättandet av Israels existens.

Det märkliga är att det enda landet vars existens ifrågasätts är Israel. Det är märkligt eftersom Israel inte är det enda landet i Mellanöstern som bildades under 1900-talet. Dessutom har flertalet av världens stater bildats efter att Israel bildades.

”Israel is the world’s most watched place, but despite that, it is the world’s least understood place”, det vill säga ”Israel är den mest bevakade platsen i världen, men trots det ändå den minst förstådda platsen” har den spanska journalisten, skribenten och politikern Pilar Rahola sagt. Och hon har helt rätt.

Faktum är att om man förespråkar en binationell stat har man inte alls förstått vad problematiken i Mellanöstern handlar om. Faktum är att konflikten inte är begränsad till palestinierna, utan det är Israels arabiska grannländer som spelar huvudrollen i konflikten och vill man vara helt sanningsenlig så är det i Teheran som taktpinnen i huvudsak slås. Hamas och Hizbollah är bara ändor av ”tentakler” som börjar i Teheran. Faktum är att en binationell stat för judar och araber (palestinier) i landområdet mellan ”floden och havet” inte löser alla dessa problem. Idén om en binationell stat som lösning springer ur missuppfattningen att allting kommer att ordna sig i Mellanöstern om konflikten mellan judar och araber i området mellan ”floden och havet” får en lösning. Längre från verkligheten kan man dock egentligen inte komma.

När jag har tänkt på konflikten mellan Israel och dess grannar har jag tänkt att konflikten egentligen handlar om en ”konflikt” mellan de judar som bor i Mellanöstern och ”krafter” som vill utplåna dessa judar. Det enda som förhindrar detta från att gå i uppfyllelse är att judarna som är bosatta i Mellanöstern bor i en egen stat och således har en egen försvarsmakt och att denna försvarsmakt är så stark att den kan avvärja ett hot ifall någon aktör/några aktörer i Mellanöstern skulle få för sig att försöka göra verklighet av önskemålet att utplåna Mellanösterns judar. Har man inte förstått detta har man inte förstått vad problematiken i Mellanöstern handlar om.

Så vitt jag vet – rätta mig om jag har fel – är skribenten och bloggaren Anna Ekström den enda som lyft fram allt detta och som starkt betonat att en diskussion om vad förverkligandet av en binationell stat som lösning på konflikten skulle innebära.

Jag har med förundran läst de texter Anna Ekström skrivit på olika nyhetssajter och på sin blogg. Jag har förundrats över denna talang som uppmärksammar, analyserar och kritiserar när någon behandlar något i media som har med judar och/eller Israel att göra på ett bristfälligt, ensidigt och/eller till och med angripande sätt. Detta gör Anna Ekström systematiskt, konsekvent och outtröttligt och med en skärpa och moralisk kompass som inte finner sin like i Sverige.

Det råder tryckfrihet i Sverige och således är det fritt fram att trycka och sälja böcker som t.ex. Ingmar Karlssons bok ”Bruden är vacker men har redan en man : sionismen – en ideologi vid vägs ände?”. Men boken är mycket problematisk. I och med den förflyttas positionerna framåt i vad gäller den ensidiga och emellanåt angripande diskussion om Israel som rått i Sverige redan länge. Det är svårt att förhindra att positionerna flyttas framåt eftersom den ensidiga och emellanåt angripande diskussionen om Israel tycks gå på räls, men det som är nödvändigt är att den ensidiga och emellanåt angripande diskussion som förs i Sverige om Israel inte tillåts föras utan att den blir oemotsagd.

Det är problematiskt att människor nu läser denna mycket ensidiga bok i sänglampans sken. Många har för länge sedan gett upp hoppet när det gäller den ensidiga diskussion som råder om Israel i Sverige och det är förståeligt. Ensidiga och angripande texter om och mot Israel och judarna är vardagligt gods i tidningarna och böcker av t.ex. balanserade experter som Benny Morris har svag efterfrågan i Sverige, medan böcker av Norman Finkelstein och Ilan Pappé förstås översätts till svenska fortare än kvickt.

Ingmar Karlssons bok är ett tungt bidrag till den ensidiga diskussionen om Israel i Sverige, en diskussion som redan för länge sedan har lidit av en kraftig slagsida. Det enda som kan göras är att slå i en högre växel och helt enkelt bemöta detta.

Jag har följt med den svenska Israeldebatten under bara en kort tid och har inte alls det perspektiv många andra har. Det är i alla fall så att debatten nästan uteslutande handlar om Israel och palestinierna, medan man allt för sällan lyfter fram Israels arabiska grannländer, Hamas, Hizbollah och Iran. När böcker som Karlssons bok publiceras tvingas debatten utvidgas så att den också innefattar Israels arabiska grannländer, Hamas, Hizbollah och Iran. Jag säger inte att detta inte lyfts fram i debatten – det har det säkert gjorts – men det har inte lyfts fram tillräckligt.

Anna Ekström har uppmärksammat att vi måste tala om vad förverkligandet av en binationell stat skulle föra med sig, vad det skulle innebära om Mellanösterns judar fråntogs möjligheten att vid behov försvara sig om de som vill utplåna dem någon dag skulle få för sig att göra verklighet av det.

Jag är medveten om att detta kan vara svåra saker att tala om eftersom de är så allvarliga, men nu har en man som ger sig ut för att vara Mellanösternexpert och som förespråkar en binationell stat utkommit med en mycket ensidig bok. Detta tvingar oss att höja debatten om Israel till en ”högre” nivå och också tala om de svåraste och känsligaste bitarna av konflikten mellan Israel och dess grannar.

Jag rekommenderar – även om den är skriven av mig själv – min Guide till konflikten i Mellanöstern som jag skrev och publicerade i februari. Den är ett försök att beskriva problematiken i Mellanöstern på ett kortfattat och lättfattligt sätt utan att helhetsperspektivet lämnas bort.

Omskärelsemotståndarna gör det väldigt lätt för sig

7 kommentarer


Det finns ju de som vill att omskärelse ska förbjudas i Sverige. Men det märkliga är att det är oomskurna som dominerar i debatten. Hur kan det komma sig att oomskurna tror sig veta bäst? Är det inte de omskurna som borde känna till detta bäst?

Det är så lätt för Svensson i det sekulariserade Sverige att tycka och tänka allt möjligt om olika saker och ting. Men den svenska normen är inte gällande överallt i världen och gäller inte alla människor. Och Svensson har inte rätt att pracka sina normer på andra. Inte vill ju han/hon heller att andra ska pracka sina normer på honom/henne.

Det här med omskärelse visar att det inte är så lätt med olika kulturer och traditioner – eller så visar det att det är lätt. Det beror på hur man tar det.

Omskärelsemotståndarna har ett stort problem: De kan inte skilja mellan ociviliserade och förtryckande fenomen och djupt symboliska traditioner.

Omskärelsemotståndet bottnar i en stor okunskap om vad det är att vara människa. Att vara människa är nämligen komplext.

För att undvika missförstånd bör följande sägas: Kvinnlig könsstympning och hederskultur ska under inga omständigheter accepteras. Omskärelsemotståndarna lyckas dock inte skilja mellan ociviliserade och förtryckande fenomen och djupt symboliska traditioner.

Religion är av stor betydelse för en stor del av människorna på jorden. För Svensson i sekulariserade Sverige kan detta vara mycket svårt att förstå. Men det finns också liv utanför Sverige…

Det här betyder att människor för vilka religion – och med religionen medföljande traditioner – är av stor betydelse också bebor och kommer att bebo svenskt territorium. Ett förbud mot omskärelse skulle därmed slå hårt mot minoritetsgrupper i Sverige vilket vore mycket allvarligt.

Faktum är att Sverige också tagit emot människor – och kommer att ta emot människor – som flytt undan krig eller förföljelse. Bland dessa människor finns det människor för vilka religiösa traditioner är viktiga. Om ett förbud mot omskärelse införs skulle det slå hårt mot dessa människor. Tänk att först tvingas fly undan krig eller förföljelser och därefter komma till ett land där det är förbjudet att upprätthålla sina traditioner!

Ett argument som förs fram av omskärelsemotståndarna är att människor måste få bestämma själva och att ingreppen ska göras först efter fyllda 18 år och bara om personen i fråga själv vill det. Detta är dock ett märkligt resonemang då det finns folkgrupper på vår jord som av tradition gör långt större ingrepp på sina kroppar. Det kan handla om att skapa olika mönster på huden någonstans på kroppen eller det kan handla om att göra stora hål på t.ex. öronsnibbar eller läppar. Sådana traditioner förekommer knappast bland människor som bebor svenskt territorium, men det är inte uteslutet att sådana någon gång kunde bebo svenskt territorium.

Detta – att det finns folkgrupper med traditioner beskrivna ovan – visar att den mänskliga tillvaron är mera komplex än man vanligtvis tänker sig i ett sekulariserat land som Sverige. Som jag redan skrev ovan: Den svenska normen gäller inte alla människor och i hela världen. Svenskt territorium bebos och kommer att bebos av människor som inte kan och/eller vill anpassa sig enligt den svenska normen. Lika lite som Svensson vill att andra människor prackar sina normer på honom/henne, vill människor från andra länder och kulturer att svenskar prackar sina normer på dem.

Att vara människa är komplext. Att trångsynt förespråka förbud mot omskärelse är fel. Att göra det visar också att man inte förstått vad det är att vara människa. Och man kan vara människa, men på ett osvenskt vis. Eller förresten: Vem har sagt att omskärelse inte skulle kunna vara svenskt?

Ett sevärt Youtube-klipp (det finns flera andra sevärda på Youtube):

[videolänk]

Efter att ha sett klippet kan man fråga sig varför omskärelse är det enda man fokuserar på. Om man blir så upprörd över omskärelse, varför blir man inte upprörd över det som klippet ovan visar? Har omskärelsemotståndarna något bra och godtagbart svar på den frågan?

Bloggaren Anna Ekström kommer med några klargöranden

3 kommentarer


Den uppskattade och enastående bloggaren Anna Ekström stängde sin blogg för ungefär en vecka sedan. Några dagar senare kom det fram att Ingmar Karlsson – författaren till en nyutkommen bok om sionismen ur ett sedvanligt anti-israeliskt perspektiv – vill få veta vem Anna Ekström är. Orsaken till detta är att Anna Ekström i en kort kommentar tolkat ett av Karlssons uttalanden i ett radioprogram.

I och med att allt detta blivit känt har ett stort stöd för Anna Ekström uppstått. Bland annat har en Facebook-grupp skapats till stöd för henne. Nu har Anna Ekström kommit med några klargöranden i ett inlägg på en nyöppnad reservblogg.

Länk till Anna Ekströms blogg (stängd för närvarande)

Ett stort tack till dig Anna Ekström för det du gör!

Mycket allvarligt att SD vill förbjuda religiöst grundad omskärelse samt import av kosherslaktat kött

4 kommentarer


Att SD vill förbjuda religiöst grundad omskärelse samt import av kosherslaktat kött är mycket allvarligt. Mera om det på min andra blogg ”Toms reflektioner”:

Finska armén köper obemannade flygfarkoster av ett israeliskt företag

Lämna en kommentar


Den finska armén köper små obemannade flygfarkoster Orbiter av israeliska Aeronautics Ltd. Den totala köpesumman uppgår till cirka 23,6 miljoner euro.

De obemannade flygfarkosterna väger cirka 10 kg och de används för att stödja de territoriella trupperna och för att förbättra övervakningsförmågan och lägesbilden i regionerna. De kan också användas för handräckning till andra myndigheter.

Källa: Försvarsministeriet i Finland (på svenska)

Presentationsvideo för den finska armén:

[videolänk]

Older Entries