Abbas krävde ett byggstopp för att överhuvudtaget dyka upp vid förhandlingsbordet. Netanyahu gick med på att införa ett 10-månader långt byggstopp, men trots det dök Abbas upp vid förhandlingsbordet först när några veckor av byggstoppet återstod. Och när han väl hade dykt upp begärde han att byggstoppet skulle förlängas och försvann igen därefter.

Om byggstoppet var ett villkor för att han överhuvudtaget skulle dyka upp vid förhandlingsbordet, varför dök han då upp först när några veckor av byggstoppet kvarstod?

Annonser