Mellanöstern, Israel, Palestina. Ockupation, bosättningar, krig och all världens elände.

Vad handlar allting om och varför lugnar det aldrig ner sig?

Vem är det som ställer till det där nere?

Ja, som vi konstaterade i den förra artikeln så handlar inte konflikten mellan Israel och dess grannar om en strid om land, utan den handlar om att arabvärlden har svårt att acceptera en judisk stat i sitt grannskap. Men judarna är ett element i demografin i Mellanöstern och därför borde de vara helt berättigade till ett eget land där.

Innan vi fortsätter är det på sin plats att reda ut två saker:

– Eftersom det inte finns några perfekta länder så är Israel heller inte något helt perfekt land. Landet har sina fel och brister precis som alla andra länder.
– På grund av ovanstående har Israel säkerligen emellanåt handlat i situationer på ett sätt där de skulle ha kunnat handla annorlunda.

Det fanns ett beslut om att ett hemland för det judiska folket skulle grundas i det brittiska Palestinamandatet. År 1947 rekommenderade FN att territoriet skulle delas i en judisk och en arabisk stat. Judarna accepterade detta, men araberna gjorde det inte.

Under sin historia har Israel attackerats tre gånger av sina grannar och fått utstå olika former av terror från närliggande områden, nämligen södra Libanon, Västbanken och Gaza-remsan. Det paradoxala är dock att ett väldigt utbrett synsätt är att Israel är det land i regionen som startar krig och oroligheter.

Jag vill påstå, även om jag vet att en massa människor inte håller med mig, att Israel hittills endast har försvarat sig. Detta borde vara helt i sin ordning eftersom varje land har rätt att försvara sig – också Israel. Däremot kan sättet på vilket Israel försvarat sig diskuteras, men det är en annan sak.

Då Israel attackerats och landet har försvarat sig har nya områden kommit under Israels kontroll. Mycket av diskussionen om Israel handlar om detta, för precis som det finns en uppfattning, som helt och hållet står i strid med verklighet, att det är Israel som är det land som startar krig och oroligheter i regionen, så finns det en motsvarande uppfattning att Israel har tillskansat sig dessa områden på ett otillbörligt sätt.

Krig har format länders gränser under historien och detta har skett på många andra platser, inte bara i Mellanöstern. Att områden kommer under ett annat lands kontroll i ett försvarskrig är något helt annat än om områden kommer under ett annat lands kontroll i ett erövringskrig.

Israel har full rätt att finnas till som land. Israel har full rätt att försvara sig precis som alla andra länder. Det judiska folket är ett element i demografin i Mellanöstern och således har de också rätt till ett eget land där eftersom araberna har det. Däremot behöver man inte hålla med när det gäller Israels politik och man behöver heller inte stöda det sätt på vilket Israel försvarar sig. Däremot är det synnerligen problematiskt om man ser Israel som det land i Mellanöstern som ställer till med krig och oroligheter, då detta helt enkelt inte är sant. I detta avseende blir det dubbelt fel, då man för det första anser att Israel är det land som ställer till med problem i regionen och att man dessutom för det andra anser att Israel tillskansat sig områden på ett otillbörligt sätt.

Det är avgörande i allt som har med Mellanöstern att göra att man ser att Israel inte kan beskyllas för alla problem i regionen. Det är dock mycket problematiskt då den raka motsatsen idag är allmängiltig i en allt större krets.

Annonser