Carl Bildt ska resa till Mellanöstern igen på lördag. Då kommer förstås också fredsprocessen mellan Israel och palestinierna att vara på dagordningen.

Vad är det som hindrar en fred mellan Israel och palestinierna?

Idag cirklar debatten om fredsprocessen i stor utsträckning kring orden ockupation, bosättningar och bosättare.

Det judiska folket är ett folk, detta har genetisk forskning bevisat, och de härstammar från området där Israel idag finns. Det judiska folket tillhör alltså ursprungsbefolkningen i Mellanöstern och är ett element i demografin där. Efter det Osmanska rikets sönderfall grundades många länder varav Israel är ett. Eftersom araberna har flera länder, så har också det judiska folket rätt till ett land där.

År 1947 rekommenderade FN en delning av Palestinamandatet i två delar; en judisk stat och en arabisk stat. Det bodde också judar i den arabiska delen, vilket skulle ha betytt att den hade kommit att ha en judisk minoritet. Men som vi vet accepterade araberna inte delningsförslaget, utan gick till attack mot Israel som hade utropat sig självständigt. Detta slutade med att de judar som bodde på Västbanken fördrevs eller dödades och det blev ett förbud för judar att bo där. Alla dessa händelser borde förstås vara olagliga, eller hur?

Västbanken heter egentligen Judéen och Samarien och var hjärtlandet i de judiska rikena som fanns i området före vår tideräknings början. Idag betraktas den judiska närvaron på Västbanken som ett hinder för freden, men det tas inte i beaktande att den enda tidpunkten då judar inte fått bo där var mellan 1948 och 1967. Sedan när har det blivit berättigat att begränsa judars boende och byggande på Västbanken, alltså Judéen och Samarien?

Bosättningsfrågan framställs som om Västbanken skulle vara full av israeliska bosättningar, men så är inte fallet. De israeliska bosättningarna utgör bara några få procent av Västbankens yta.

När det talas om fredsprocessen och hinder för fred måste dessa fakta tas i beaktande, men det verkar som om de nu inte är med på bordet alls.

När det talas om vad som hindrar en fred, så glöms det bort att det palestinska ledarskapet är förpliktigat att motarbeta all form av terrorism. Detta innebär att samla in olagliga vapen och sluta glorifiera terrorister. Glorifiering av terrorister förekommer fortfarande. Det förekommer att t.ex. gator benämns efter terrorister.

På Gazaremsan finns terrororganisationen Hamas samt ett antal andra liknande organisationer. Raketer och granater skjuts varje vecka in i södra Israel.

Det verkar som att allt detta överhuvudtaget inte tas i beaktande när man talar om vad som utgör hinder för en varaktig fred.

Det har sedan länge talats om att Israel ska behålla de största bosättningarna. Varför måste då byggandet i dessa begränsas? Och som sagt: när har det blivit förbjudet för judar att bosätta sig var som helst i Mellanöstern, Västbanken inkluderad? Det bor nämligen över en miljon araber i Israel.

Faktum är att det inte finns någon som helst balans i diskussionerna om fredsprocessen. Det kan helt enkelt inte vara så att judars boende och byggande på Västbanken regleras för all framtid p.g.a. att Jordanien ockuperade Västbanken mellan 1948 och 1967 och förbjöd judar att bo där. Och man kan inte bortse från det att det palestinska ledarskapet inte uppfyllt kravet att motarbeta terrorism.

Har Carl Bildt tänkt på allt detta?

http://www.dn.se/nyheter/varlden/bildt-till-mellanostern-igen

http://www.svd.se/nyheter/utrikes/bildt-till-mellanostern-igen_5966179.svd

http://www.dagen.se/dagen/Article.aspx?ID=249400

http://hd.se/utrikes/2011/02/24/bildt-till-mellanostern-igen/

http://www.gp.se/nyheter/varlden/1.558479-bildt-till-mellanostern-igen

Annonser