Vad är det som är fel med Ship to Gaza? Jo, felet är att de inte lyssnar på Israel. Man behöver nödvändigtvis inte ha samma uppfattning som Israel, men man bör i alla fall lyssna på vad landet har att säga. Kommunikation och utbyte av information i båda riktningarna är ett måste för all mänsklig interaktion i denna värld.

Vad har då Israel att säga? Jo: det är okej med hjälpsändningar till Gazaremsan, men de kan inte transporteras direkt till Gazaremsan, utan måste transporteras till en israelisk hamn varifrån de sedan, efter att de kontrollerats, transporteras till Gazaremsan landvägen.

Men detta lyssnar inte Ship to Gaza till. De struntar i detta.

Det är fel med Ship to Gaza också på många andra sätt, men detta är det grundläggande felet. De är inte i första hand ute efter att hjälpa befolkningen i Gazaremsan, utan de är ute efter att provocera Israel.

Annonser