Så hände det igen. En terrorist klippte hål i stängslet som omger ”bosättningen” Itamar och dödade 5 som tillhörde samma familj; ett par och deras 3 barn. Familjens andra barn lyckades fly och tog sig till en granne.

Det är mycket hallå kring bosättningarna och bosättarna, men faktum är att den enda tidpunkt då judar inte bott på Västbanken är mellan 1948 och 1967.

Det judiska folket är faktiskt ett folk och inte en grupp människor med en gemensam religion. Detta har genetisk forskning bevisat. Judar har bott i länderna i Nordafrika och i Mellanöstern under lång tid, men närmare 1 miljon judar fördrevs från dessa länder under 1940-, 1950-, och 1960-talen. Idag är en stor del av den muslimska världen stängd för judar och israeler. I praktiken betyder detta att judarna – som är en del av ursprungsbefolkningen i regionen – tillåts bo endast i en smal remsa vid Medelhavet. Begränsas deras byggande och boende på Västbanken blir denna remsa ännu smalare. Kan det betecknas som rasism att judars boende och byggande i Mellanöstern begränsas? Det bör sägas att största delen av Västbanken fortfarande är obebyggd och att de israeliska bosättningarna endast utgör några procent av Västbankens totala yta.

På senare tid har säkerhetsläget förbättrats rejält på Västbanken och t.ex. har många vägspärrar kunnat tas bort. Men denna händelse att nästan en hel israelisk familj mördats visar att säkerhetsarrangemangen på Västbanken är helt nödvändiga.

Tyvärr har alltför många fått för sig att hela Västbanken är full av israeliska bosättningar, men så är det inte. Alltför många ser också säkerhetsarrangemangen som ett medvetet ”förtryck av palestinier”. Säkerhetsarrangemangen har inte trevliga konsekvenser för någon, men man måste ta i beaktande varför säkerhetsarrangemangen finns. Vägspärrarna är inte där utan anledning. Idag har vi sett varför det måste finnas en del säkerhetsarrangemang på Västbanken.

Länkar till israeliska tidningar:

http://www.haaretz.com/news/diplomacy-defense/five-family-members-killed-in-suspected-terrorist-attack-at-their-home-in-itamar-settlement-1.348676

http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-4040974,00.html

http://www.jpost.com/NationalNews/Article.aspx?id=211780

Länkar till svenska tidningar:

http://www.dn.se/nyheter/varlden/israelisk-bosattarfamilj-dodad

http://www.svd.se/nyheter/utrikes/israelisk-bosattarfamilj-mordad_6001031.svd

http://svt.se/2.22584/1.2356131/israelisk_bosattarfamilj_mordad

http://www.dagen.se/dagen/Article.aspx?ID=251723

http://www.dagen.se/dagen/Article.aspx?ID=251718

http://www.dagen.se/dagen/Article.aspx?ID=251706

http://www.gp.se/nyheter/varlden/1.571135-israelisk-bosattarfamilj-mordad

http://hd.se/utrikes/2011/03/12/tre-israeliska-bosattare-dodade/

Annonser