Fatah och Hamas har uppnått någon slags försoning. Situationen har inte varit enkel hittills, men detta lär inte ska göra situationen lättare precis. Alla som känner till konflikten och alla som vet vad Hamas är har inga som helst problem att förstå detta. Det problematiska är dock att det finns människor också här uppe i Norden som inte förstått vad Hamas egentligen är. Jag har tidigare skrivit att det är självklart okej att sympatisera för palestinierna och jag är av den åsikten att de också behöver stöd och sympati. Men problemet när det gäller Israel/Palestina-konflikten är att sympati och stöd för palestinierna inte enbart handlar om sympati och stöd för palestinierna, utan att det ofta också innebär spridande av felaktig information om Israel. Ett annat stort problem är att de som sympatiserar med palestinierna ofta inte är villiga att lyssna på Israel. Man behöver nödvändigtvis inte vara av samma åsikt som Israels regering, men man måste åtminstone lyssna på Israels regering. Men många som sympatiserar för palestinierna lyssnar inte på Israels regering. Ska det vara så svårt att förstå Israels reaktioner när det gäller Fatahs och Hamas försoning? Det borde inte vara så svårt att förstå detta då Hamas har som mål att utplåna staten Israel.

Tyvärr kan denna försoning mellan Fatah och Hamas innebära att det blir svårare både för palestinierna och israelerna. Fatah är långtifrån oproblematisk, men Hamas är rena katastrofen. Frågan är hur de palestinska araberna som bor mellan floden och havet egentligen ska leva. Det har länge varit tal om att en egen stat för dessa vore det bästa, men faktum är att en sådan stat aldrig varit så långt borta från att bli verklighet som nu. 95 % av alla palestinier på Västbanken lever under det palestinska självstyret och alla palestinier i Gazaremsan är helt ”fria” från Israel. En stor del av de som sympatiserar för palestinierna anser att endast grundandet av en palestinsk stat skulle göra att palestinierna kunde leva ett drägligt och fritt liv. Palestiniernas situation beskrivs som mer eller mindre svårt och komplicerat och emellanåt beskrivs situationen som om de levde i misär och djup fattigdom. Det märkliga är dock att man jämt och ständigt utpekar staten Israel som orsaken till allt detta, fastän största delen av palestinierna lever under det palestinska självstyret. Då är det inte Israel man ska skylla på, utan det är det palestinska självstyret man ska skylla på, eller hur? Man beskriver att palestiniernas situation på Västbanken är ytterst svår på grund av alla vägspärrar, men faktum är att det endast finns 16 vägspärrar där nu och att dessa 16 spärrar oftast är öppna.

Hittills har Israel klarat sig väl mitt bland sina fientliga arabgrannar och ingenting säger att landet inte kommer att klara sig i framtiden. Den stora frågan är dock vad som ska ske med de miljontals palestinska araber som bor mellan floden och havet. Det palestinska ledarskapet har inte tagit ett genuint ansvar för sina palestinska araber, utan man har sysslat med annat. Och man har konsekvent utpekat Israel som syndabock när det gäller allting och man har beskrivit palestiniernas situation på ett sätt som inte överensstämmer med verkligheten. Jag menar inte att alla palestinier skulle ha det bra, utan jag menar att den beskrivning som är allmänt gällande inte alla gånger stämmer överens med verkligheten. Palestinierna har det inte så så dåligt som man oftast menar.

Det som sker nu är helt galet. Det man gör är att man försöker få en palestinsk stat till stånd utan att förhandla med Israel. Självklart måste två grannar kunna föra en dialog, men detta görs inte nu och detta tycks inte bekymra någon. Nu lär dessutom Hamas och Fatah ha försonats. Detta är ytterst komplicerat lindrigt sagt. Abbas har inte visat villighet att föra förhandlingar med Israel och nu lär han dessutom vara i färd med att försonas med Hamas – som har utplånandet av Israel på sin agenda! Ska man skratta eller gråta? Detta är dock kanske inte det allra värsta, utan det allra värsta är att de som sympatiserar med palestinierna fortfarande utpekar Israel som boven i dramat. Faktum är att de gör en björntjänst för de människor de sympatiserar för. Det är faktiskt så att många av de som sympatiserar för palestinierna inte är i huvudsak intresserade av att sympatisera för palestinierna, utan av att sprida felaktig information om Israel och helt enkelt utpeka Israel som den enda ansvariga till att det är som det är. Vore de genuint intresserade av palestiniernas bästa hade de för länge sedan kritiserat Abbas och dessutom hade de för länge sedan tagit avstånd till Hamas.

http://www.dn.se/nyheter/varlden/abbas-moter-hamasledare-i-kairo

http://www.svd.se/nyheter/utrikes/abbas-moter-hamasledare-i-kairo_6126277.svd

http://www.dagen.se/dagen/Article.aspx?ID=258434

http://www.dagen.se/dagen/Article.aspx?ID=258431

Annonser