Nu stoppas viktiga penningtransaktioner från Israel till de palestinska områdena på Västbanken. Det var precis detta jag befarade att skulle komma att ske i och med att Fatah och Hamas lär ska ha försonats – att det bara blir värre på sikt både för palestinierna och israelerna.

Det är mycket hallå kring palestinierna och Palestina. Alla palestinier har det inte bra, men palestiniernas situation beskrivs oftast på ett sätt som inte överensstämmer med verkligheten. Den sympati som palestinierna får innebär tyvärr också att det samtidigt sprids felaktig information om Israel. 95 % av palestinierna på Västbanken är under den palestinska myndigheten och alla palestinierna i Gazaremsan är under Hamas-styret som finns där. Trots detta är det Israel som utpekas som skyldigt när det gäller palestinierna – och nästan uteslutande beskrivs palestiniernas situation felaktigt. Detta görs endast för att man vill försöka framställa Israel i så dåligt ljus som möjligt och tyvärr har man också lyckats ganska väl. Man återger också en historiebeskrivning som inte överensstämmer med vad som egentligen skett. På detta sätt försöker man beskriva Israel som om landet var ett av de allra grymmaste och mest fruktansvärda länder på denna jord. Man beskriver situationen som om det kom grymma och hemska sionister till Palestina, att de stal marker av palestinierna, fördrev dem, grundade den grymma staten Israel och nu bedriver ett förtryck av de palestinier som finns kvar. Men allt detta är förstås bara propaganda i syfte att svartmåla Israel.

Precis på samma sätt som judarna fått utstå mycket spott och spe genom tiderna är det världens enda judiska stat Israel som idag får utstå mycket spott och spe. Detta grundar sig i fördomar, avundsjuka och okunskap. Historikern Benny Morris har sagt så här: The demonisation of Israel is largely based on lies – much as the demonisation of the Jews during the past 2,000 years has been based on lies. And there is a connection between the two.

Nu har alltså viktiga penningtransaktioner från Israel till de palestinska områdena stoppats. Detta är en direkt konsekvens av att Fatah och Hamas lär ska ha försonats. Självklart kommer israelkritikerna att koka ännu mera nu – det är ju alltid Israel man ska beskylla för allting. Man kommer inte ens på tanken att kritisera den palestinska sidan. Det är förstås helt onödigt att grubbla över varför Israel stoppat penningtransaktionerna, men för den som ännu inte vet vad Hamas egentligen är så bör sägas att det handlar om en terrororganisation som har som mål att utplåna Israel. Så det är alltså inte så märkligt att Israel helst undviker att de får pengar. Och Hamas ställer till det både för israeler och palestinier.

Jag har ett flertal gånger tidigare uttryckt att det är självklart okej att sympatisera för palestinierna och att de också behöver sympati och stöd. Men detta är inte oproblematiskt. Här är några tankar kring detta:

  • Man framställer situationen som om en palestinsk stat skulle vara den enda lösningen. Man måste dock komma ihåg att en stat nödvändigtvis inte behöver vara den enda och den bästa lösningen. Just nu är grundandet av en palestinsk stat så långt borta från att bli verklighet som den aldrig tidigare varit.
  • Palestiniernas situation framställs som om den var mer eller mindre dålig och nästan uteslutande utpekar man Israel som orsaken till att palestinierna har det så svårt. Men faktum är att palestinierna inte har det så svårt som man i allmänhet menar. Och att dessutom utpeka Israel som orsaken till detta är absurt eftersom 95 % av palestinierna på Västbanken är under det palestinska självstyret och 100 % av palestinierna i Gazaremsan är under Hamas-styret.
  • Det är Hamas som är problemet. År 2005 drog sig Israel ur Gazaremsan som en fredsfrämjande gest gentemot palestinierna, men Hamas tog över Gazaremsan och intensifierade raketbeskjutningen mot israeliska civila. Det finns ingenting som säger att det inte skulle kunna gå på samma sätt i Västbanken om Israel drog sig därifrån. Därför kan inte Israel minska sin närvaro på Västbanken.
  • Summa sumarum: det är dags att israelkritikerna inser att det är Hamas som är problemet och upphör med den obefogade stormen av kritik de nu riktar mot Israel. Att hysteriskt hela tiden kritisera Israel lär inte främja den så kallade fredsprocessen, om det nu ens finns någon sådan, utan man måste våga se att orsaken till att oroligheterna inte upphör finns på den palestinska sidan.

http://www.dn.se/nyheter/varlden/israel-stoppar-palestinska-pengar

http://www.svd.se/nyheter/utrikes/israel-stoppar-palestinska-pengar_6131065.svd

http://svt.se/2.22584/1.2410752/israel_stoppar_palestinska_pengar

http://www.gp.se/nyheter/varlden/1.615018-israel-stoppar-palestinska-pengar

http://www.dagen.se/dagen/Article.aspx?ID=258622

Annonser