Ska vi dra det en gång till? Även judarna har rättigheter i Mellanöstern!

Det judiska folket är en del av ursprungsbefolkningen i Mellanöstern. Det har bott judar i Mellanöstern och Nordafrika sedan långt tillbaka i tiden och dessutom har det judiska folket haft statsbildningar där.

Efter att det Osmanska riket slutade finnas till bildades flera länder. Ett av dessa länder är Israel. Andra länder som kom till är Libanon, Syrien, Irak, Jordanien osv. Ingen ifrågasätter dessa länders legitimitet. Däremot blir det vanligare i en allt större krets att ifrågasätta just Israels legitimitet som stat.

Så här såg det Osmanska riket ut år 1914:

Eftersom det judiska folket är en del av ursprungsbefolkningen i Mellanöstern och Nordafrika borde de rimligtvis också ha rätt till en egen stat där. Araberna verkar ju ha denna rätt – de har ju flera länder.

Det fanns ett beslut om att ett hemland för det judiska folket skulle grundas i det brittiska Palestinamandatet, det vill säga det området som idag är Israel, Gaza, Västbanken och Jordanien, UTAN att detta skulle påverka dem som redan bodde där! Området delades dock i två delar och den östra halvan blev ett nytt arabiskt land, (Trans)Jordanien och man förbjöd judar att bo där.

Judar fortsatte flytta in i den västra delen och köpte mark där. De grundade bostadsområden bredvid existerande bostadsområden. Det bör noteras att det inte fanns något självständigt arabiskt land i detta område och inget arabiskt styre.

Judarna köpte alltså mark. Kartorna nedan visar markerna som judarna hade köpt samt delningsförslaget från 1947:

Man bör komma ihåg att den judiska delen skulle ha kommit att ha en nästan lika stor andel arabisk befolkning som judisk befolkning. Många påstår nämligen att den judiska delen var orättvis på grund av att judarna inte ägde all mark, men man glömmer att det också skulle ha kommit att bo araber där. Dessutom bestod en betydande del av den judiska delen av den inte odlingsbara Negev-öknen. Således var delningsplanen från 1947 helt rättvis.

Judarna godkände delningsplanen från 1947 – araberna gjorde det inte utan gick till attack mot Israel som hade utropat sig självständigt. De landområden som Israel erövrat sedan dess har endast erövrats i FÖRSVARSKRIG, inte i erövringskrig!

Summa sumarum: även judarna har rättigheter i Mellanöstern! Eftersom de är en del av ursprungsbefolkningen i Mellanöstern och Nordafrika har de också rätt till en egen stat där. Denna stat är inte mindre legitim än andra stater. Israel har all rätt att finnas till och Israel har all rätt att finnas till i lugn och säkerhet. Även den arabiska/muslimska världen måste acceptera och erkänna det judiska folkets rättigheter i Mellanöstern och Nordafrika. Den arabiska/muslimska världen måste acceptera och erkänna Israel. Utan ett sådant accepterande/godkännande kan ingen varaktig fred uppnås i Mellanöstern.

http://www.dn.se/nyheter/varlden/oroligheter-i-jerusalem-infor-minnesdag

http://www.svd.se/nyheter/utrikes/pojke-dodad-under-brak-i-jerusalem_6164665.svd

http://svt.se/2.22584/1.2425738/pojke_dodad_under_brak_i_jerusalem

http://www.gp.se/nyheter/varlden/1.626621-pojke-dodad-under-brak-i-jerusalem

http://hd.se/utrikes/2011/05/14/pojke-dodad-under-brak-i-jerusalem/

http://www.dn.se/nyheter/varlden/en-dodad-i-valdsdad-under-sorgedag

http://www.svd.se/nyheter/utrikes/en-dodad-i-valdsdad-under-sorgedag_6165645.svd

http://hd.se/utrikes/2011/05/15/en-dodad-i-valdsdad-under-sorgedag/

http://www.gp.se/nyheter/varlden/1.627177-en-dodad-i-valdsdad-under-sorgedag