När det gäller Israel/Palestina-konflikten ligger fokuset på skapandet av en palestinsk stat, medan själva freden har hamnat i bakgrunden.

Hittills har det uppstått mera våld och terror fastän palestinierna fått ett ökat självbestämmande. Palestinierna fick självstyre under 1990-talet och år 2005 drog sig Israel helt och hållet ur Gazaremsan. Men det blev en andra, blodig intifada och raketbeskjutningen från Gazaremsan intensifierades.

Fokuset ligger på skapandet av en palestinskt stat, men själva fred(lighet)en verkar man ha glömt bort. Utifrån historien kan man konstatera att grundandet av en palestinsk stat inte kommer att skapa fred. Det har nämligen inte blivit fredligare fastän palestinierna fått ökat självbestämmande, utan det är helt tvärtom. Det är snarare så att en palestinsk stat kan skapas först när fred föreligger.

I en allt större krets anser man att Israel hindrar en varaktig och slutlig fred, medan man inte alls verkar se att också den palestinska sidan har ett ansvar. I en allt större krets anser man också att Israel med alla medel försöker hindra att en palestinsk stat grundas. Men man verkar inte se att det uppstått mera våld och terror fastän man gett ett ökat självbestämmande till palestinierna och att palestinierna också har ett ansvar. Ingen verkar dock tala om detta ansvar. Om palestinierna vill ha en egen stat bör de också göra någonting för det.

Varför knyter inte det palestinska ledarskapet en nära kontakt med det israeliska ledarskapet?

Varför samlar den palestinska myndigheten inte in alla olagliga vapen?

Varför slutar inte den palestinska myndigheten med att glorifiera terrorister?

Varför slutar man inte upp med att visa kartbilder över Palestina där hela Israel är Palestina?

Varför erkänner man inte Israels rätt att existera?

Varför ger inte Hamas upp sitt mål att utplåna Israel och förnyar sig i stället?

Menar man verkligen att allt detta kommer att ordna sig så fort en palestinsk stat är utropad och erkänd?  Är det inte så att allt detta först måste vara ordnat och att man först sedan kan tänka sig att grunda en palestinsk stat?

http://www.dn.se/nyheter/varlden/abbas-tackar-ja-till-nya-fredssamtal

http://www.dn.se/nyheter/varlden/abbas-tveksam-till-fredsforhandlingar

http://www.svd.se/nyheter/utrikes/artikel_6219797.svd

http://www.gp.se/nyheter/varlden/1.644885-abbas-tackar-ja-till-nya-fredssamtal

http://hd.se/utrikes/2011/06/04/abbas-tackar-ja-till-nya/

http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?ID=263411

Annonser