Denna månad ska ett antal skepp segla mot Gaza igen. Det är inga problem med att skicka hjälp till Gaza om man så vill. Självklart är detta också helt okej enligt Israel. Men frågan är på vilket sätt detta görs och VEM som gör detta.

Nyckelordet är RESPEKT. Ett obestridligt faktum är att Israel befinner sig i ett krigstillstånd med Hamas och de andra terroristorganisationerna som härjar i Gaza. Tusentals raketer och granater har skjutits därifrån under det senaste årtiondet. Av denna anledning bör Israel helt enkelt hålla lite koll på det som kommer in i Gaza. Därför vill inte Israel att man seglar direkt till Gaza, utan att man styr mot Ashdod i stället. Därifrån transporteras allting landvägen till Gaza i stället. Det stora problemet är att Ship to Gaza inte respekterar detta, utan ämnar segla direkt till Gaza. Självklart är det då på Ship to Gazas ansvar att man gör så.

Folk har fastnat för det internationella vattnet och därför finns det skäl att kolla vad Wikipedia har säga om det:

According to the San Remo Manual on International Law Applicable to Armed Conflicts at Sea, 12 June 1994, a blockade is a legal method of warfare at sea, but is governed by rules. The blockading nation must publish a list of contraband. The manual describes what can never be contraband. Outside this list, the blockading nation is free to select anything as contraband. The blockading nation typically establish a blockaded area of water, but any ship can be inspected as soon as it is established that it is attempting to break the blockade. This inspection can occur inside the blockaded area or in international waters, but never inside the territorial waters of a neutral nation. A neutral ship must obey a request to stop for inspection from the blockading nation. If the situation so demands, the blockading nation can request that the ship divert to a known place or harbour for inspection. If the ship does not stop, then the ship is subject to capture. If people aboard the ship are resisting capture, they can be attacked. (Källa: Wikipedia)

http://www.dn.se/nyheter/varlden/israel-hoppas-turkiet-stoppar-skepp-till-gaza

http://www.dn.se/nyheter/varlden/ny-gazaflotta-i-juni

http://www.dn.se/nyheter/sverige/ny-gazaflottilj-i-midsommar

http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/artikel_6232352.svd

http://www.svd.se/kultur/artikel_6227537.svd

http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/artikel_6220559.svd

http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/artikel_6212125.svd

http://www.svd.se/kultur/litteratur/artikel_6208123.svd

http://www.svd.se/nyheter/utrikes/artikel_6195995.svd

http://www.svd.se/nyheter/utrikes/artikel_6153257.svd

Annonser