Den som följt med den israelisk/arabiska-konflikten har inte kunnat undgå att märka att Israel utsatts och utsätts för ett förakt. I många fall kan man tala om ett hat. Det är tydligt att också Gazaflottan är en del av detta förakt.

Man kan inte segla direkt till Gazaremsan, vilket jag redan skrivit om ett par gånger. Enligt tidigare avtal med palestinierna är det Israel som kontrollerar havsgränsen till Gaza. Allt bistånd kan transporteras landvägen till Gaza via de gränsövergångar som finns, men Gazaflottan nonchalerar detta och envisas med att segla till Gaza havsvägen.

Israel måste helt enkelt kontrollera allting som kommer in i Gazaremsan och därför kommer inte Israel att tillåta att flottan tar sig till Gaza havsvägen. Man kan förstås undra varför Israel inte en gång kunde göra det, men här måste Israel stå principfast eftersom man kan anta att svärmar av liknande flottor annars kommer att börja segla till Gaza med jämna mellanrum om Israel frångår denna princip.

Nu meddelas att den islamistiska organisationen IHH inte kommer att delta i årets flotta, vilket är bra. Men en stor del av problemen kvarstår ändå. Vi får hoppas att allting går lugnt till detta år och att ”fredsaktivisterna” inte kommer att stå med metallrör och knivar i högsta hugg, vilket de gjorde förra året.

Man kan förstå att en del föraktar Israel, men det allra värsta är att helt ”vanliga” människor t.ex. här i Sverige inte förstår problemen med denna Gazaflotta utan ställer sig helt okritiska till den. Detta är ett stort problem eftersom man då själv blir en del av detta problem. Så gott folk: ni som ställer er positiva till Gazaflottan, tänk om!

Det bör upprepas att det inte råder någon humanitär kris i Gaza och att det mesta släpps in. Situationen i Gaza är säkert svår i många avseenden, men det beror på Hamasregimen. Under det senaste årtiondet har tusentals granater och raketer skjutits från Gazaremsan in i södra Israel. Gazaflottans organisatörer säger att deras syfte är att bryta Israels blockad av Gazaremsan. Men eftersom det inte råder någon humanitär kris i Gaza och eftersom det mesta släpps in, vad är det då som man egentligen är ute efter att bryta? Man borde tydligt kunna se igenom vad deras syfte egentligen är: att provocera Israel.

Läs också:

http://www.varldenidag.se/nyhet/2011/06/15/Enbart-en-politisk-manifestation/

http://www.terrorism-info.org.il/malam_multimedia/English/eng_n/html/hamas_e105.htm

http://kimmilrell.se/2010/06/04/konvojdramat-pa-latt-pedagogisk-svenska/

Länkar till svenska tidningar:

http://www.dn.se/nyheter/varlden/organisator-hoppar-av-gazaflotta

http://www.dn.se/nyheter/varlden/symbolskepp-hoppar-av-gazaflotta

http://www.svd.se/nyheter/utrikes/symbolskepp-hoppar-av-gazaflotta_6252750.svd

http://svt.se/2.22584/1.2458522/avhopp_fran_ship_to_gaza

http://www.dagen.se/dagen/Article.aspx?ID=265382

http://hd.se/utrikes/2011/06/17/organisator-hoppar-av-gazaflotta/

http://www.gp.se/nyheter/varlden/1.655206-symbolskepp-hoppar-av-gazaflotta