Nu rapporteras det igen om bosättarbyggande i östra Jerusalem. I detta fall handlar det om Ramat Shlomo i norra Jerusalem.

Låt oss nu vrida klockan tillbaka till tiden före kriget 1948. Hur var det då? Jo, då levde det judar också i det så kallade östra Jerusalem. Vi vet att FN rekommenderade att det palestinska mandatet skulle delas in i en arabisk och en judisk stat. Vi vet också att judarna godkände detta, men att araberna inte gjorde det utan startade ett krig som Israel vann.

I denna rekommendation ingick också ett förslag om att Jerusalem skulle vara under internationell förvaltning. Det bör sägas att då bodde det både araber och judar i staden. Det bör också sägas att Västbanken och östra delen av Jerusalem mellan 1948 och 1967 kontrollerades av Jordanien och under den tiden var det förbjudet för judar att bo i dessa områden eftersom de judar som bodde i dessa områden antingen dödades eller fördrevs under kriget 1948. Detta betyder att om kriget aldrig hade ägt rum, så hade inte denna delning av Jerusalem i öst och väst funnits. Under den tiden då den östra delen av Jerusalem kontrollerades av Jordanien fick inga judar bo där, men om kriget aldrig hade ägt rum så hade judarna kunnat fortsätta bo där. Detta betyder också att det inte skulle ha förekommit någon reglering gällande var en jude eller arab kunde bosätta sig i Jerusalem. Det är skäl att ha detta i åtanke för nu kallas varje jude som bygger och bor i östra Jerusalem för ”bosättare”. Om kriget 1948 inte hade ägt rum hade en jude kunnat bygga och bo var som helst i Jerusalem – likaså en arab – utan att kallas för bosättare.

http://www.dn.se/nyheter/varlden/ett-rum-till-for-bosattare

http://www.svd.se/nyheter/utrikes/ett-rum-till-for-bosattare_6256546.svd

http://www.dagen.se/dagen/Article.aspx?ID=265665

http://hd.se/utrikes/2011/06/19/ett-rum-till-for-bosattare/

http://www.gp.se/nyheter/varlden/1.656669-ett-rum-till-for-bosattare

http://www.dn.se/nyheter/sverige/forhandlingar-fatahhamas-skjuts-upp

http://www.dn.se/nyheter/varlden/fatah-utesluter-abbas-rival

http://www.dn.se/nyheter/varlden/oenighet-om-ny-palestinsk-regering

http://www.dn.se/nyheter/varlden/palestinska-regeringens-ode-ovisst

http://www.svd.se/nyheter/utrikes/forhandlingar-fatah-hamas-skjuts-upp_6256448.svd

http://www.svd.se/nyheter/utrikes/artikel_6238214.svd

http://www.svd.se/nyheter/utrikes/artikel_6237260.svd

http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?ID=265661

http://www.gp.se/nyheter/varlden/1.656623-forhandlingar-fatah-hamas-skjuts-upp

http://hd.se/utrikes/2011/06/19/forhandlingar-fatah-hamas-skjuts/

Annonser