En del läsare kritiserar mig för att jag inte framför kritik mot den israeliska sidan. Jag har också kritik att komma med mot den israeliska sidan. Det är dock så att tanken med denna blogg inte är att i första hand kritisera den sidan – detta av den enkla anledningen att den israeliska sidan redan kritiseras mycket. Däremot behöver också den palestinska sidan kritiseras, men den kritiken verkar alltför ofta utebli fastän det är befogat med kritik också mot den sidan. Denna blogg försöker fylla detta tomrum. Israel har gjort mycket för att ge palestinierna ökad frihet och ökade rättigheter. De har samverkat till det palestinska självstyret och de har dragit sig ur Gazaremsan. Ett faktum är dock att detta inte fört med sig ökat lugn och ökad fred, utan att det fört med sig ökat våld och ökad terror. Palestinierna fick självstyre, men det blev en andra intifada och Israel drog sig ur Gazaremsan men raketbeskjutningen därifrån ökade. Många kritiserar den israeliska sidan, men det är inte lika vanligt med kritik mot den palestinska. Detta tomrum försöker denna blogg alltså fylla. Därför innehåller den inte kritik mot den israeliska sidan, utan snarare kritik mot den palestinska.

Annonser