Denna blogg handlar om fredsprocessen mellan Israel och palestinierna. Och då ska varje sten vändas. Allting ska komma fram – ingenting ska gömmas. Ingenting ska vara för svårt att ta upp – oberoende om det handlar om Israel eller palestinierna.

Ett faktum är att palestinsk TV visar program som inte är fredsfostrande precis. För ett år sedan, den 28 maj 2010, glorifierades en kvinnlig terrorist i TV. Det handlade om terroristen Sanaa Shehadeh som transporterade en självmordsbombare till Jerusalem år 2002. Tre civila dödades och tiotals skadades i attacken på King George Street. Sanaa Shehadeh sitter nu i israeliskt fängelse på grund av detta terroristbrott.

TV-programmet som visades den 28 maj 2010 handlade om palestinska fångar i israeliska fängelser. Sanaa Shehadehs syskonbarn sjöng en krigssång tillägnad henne. Sångtexten innehåller bland annat följande ord: ”Jag vill bära en kulspruta och ett gevär”, och ”Vi skall slå Israel.”

Och detta visades alltså i officiell palestinsk TV. Detta är bara ett exempel bland många andra.

Sången:

När hörde du om detta i media? Och på vilket sätt tror du att detta inverkar på den så kallade fredsprocessen?

Källa: Palestinian Media Watch, PA TV broadcast kids singing anti-Israel war song to terrorist who aided suicide bomber

Annonser