FN:s säkerhetsråd planerar en debatt om möjligheten för ”Palestina” att bli medlem i FN. Debatten ska hållas i slutet av juli. Men det finns många problem. Och de är stora.

  • Israel har utsatts för blodig terror från närliggande områden efter varje gång de gett större frihet och ökade rättigheter åt palestinierna. Det blev en andra intifada fastän palestinierna fick självstyre och raketbeskjutningen avtog inte, utan snarare ökade, fastän Israel drog sig ur Gazaremsan.
  • Man glorifierar terrorister fortfarande.
  • Eftersom det bor en betydande arabisk befolkning i Israel borde det vara rimligt med en judisk befolkning i ett eventuellt framtida ”Palestina”. Det har nämligen bott judar på området som idag kallas Västbanken sedan mycket långt tillbaka i tiden. Men det palestinska ledarskapet har gjort klart att inga judar ska få bo där.
  • Två nära grannar måste kunna föra en dialog – även om man har mycket olika uppfattningar om saker och ting och även om man skulle vara lite sur och besviken på varandra. Det palestinska och det israeliska ledarskapet för inga som helst direkta förhandlingar nu eftersom det palestinska ledarskapet hittills dragit sig ur alla förhandlingar.
  • Man har inte fullföljt de åtaganden man har varit skyldig att vidta enligt Oslo-avtalen, nämligen erkänna Israels rätt att existera, upphöra med terrorism, se till att terrorister avväpnas och hindras i sin verksamhet, samarbeta med Israel för att få fast dem samt gå in för fredsfostran i skolorna.
  • ”Palestinas” demokratiska processer har stora problem.

Det är en självklarhet att även palestinierna ska ha frihet, rättigheter och mänskliga rättigheter och det är självklart att det också behövs människor som arbetar för det och som sympatiserar med palestinierna. Under 1970- och 1980-talen kunde palestinierna röra sig fritt i hela Israel och mellan 1967 och 1993 hade palestinierna det väldigt bra jämfört med nuläget.

Idag finns endast 16 vägspärrar på Västbanken och dessutom är de flesta av dessa öppna hela tiden. De stängs bara om man får underrättelseinformation om att någon eller några med onda avsikter rör sig vid en vägspärr. Denna frihet har gjort att man på Västbanken fritt kan ta sig från Jenin i norr till Hebron i söder. När det gäller Gazaremsan har Israel hela tiden släppt in varor och mängden varor som släpps in har ökat under senare tid. Sjuka från både Västbanken och Gazaremsan får vård i Israel. De begränsningar som finns gällande palestiniers rörlighet beror på säkerhet.

De palestinska araberna förtjänar ett bättre ledarskap, ett ledarskap som inte bara ställer krav, utan som också är villigt att ge någonting i utbyte mot den frihet och de rättigheter Israel försökt ge åt palestinierna och inte svarar med mera terror och mera våld.

”Palestina” är helt enkelt inte moget. Men ser palestinasympatisörerna detta? Och är de villiga att kritisera den palestinska sidan?

DN 1 DN 2 DN 3 DN 4 DN 5 DN 6 DN 7 SvD 1 SvD 2 SvD 3 SvD 4 SvD 5 SvD 6 D 1 D 2 D 3 Svt 1 Svt 2 Svt 3 GP 1 GP 2 GP 3 GP 4 GP 5 HD 1 HD 2 HD 3 HD 4 HD 5

Annonser