Det finns en aspekt i konflikten mellan Israel och palestinierna som för mig är mycket märklig. Det handlar om att man verkar förbise att samtliga judiska samhällen på Västbanken förstördes i kriget 1948, medan man har gjort återupprättandet av dessa samhällen till ett problem av gigantiska proportioner. Hur kan det komma sig? Det verkar som att de flesta ser de så kallade bosättningarna som olagliga, medan man inte alls verkar ta i beaktande att de judiska samhällena på Västbanken förstördes i kriget 1948. Om bosättningarna är olagliga, vad var då förstörandet av de judiska samhällena? Var det helt lagligt? Sedan när ligger det till så att korrigeringen av en oförrätt görs till ett problem, medan själva oförrätten helt och hållet förbises? (De judiska samhällena på Västbanken förstördes alltså av de framryckande arabtrupperna som attackerade Israel efter dess självständighetsförklaring år 1948.)

Jag försöker skriva om bosättningarna i denna artikel. Jag vill främst föra fram det jag skrev om i stycket ovan, att de judiska samhällena på Västbanken förstördes i kriget 1948 och att man nu återupprättat dem, men att man inte verkar se det att de förstördes som något problem, utan att man i stället har gjort återupprättandet av dessa samhällen till ett problem och att jag (och många många andra) anser att detta är mycket märkligt. Åtminstone för mig förefaller allt detta väldigt klart. Det är dock ack så frapperande att man oftast möter starka mothugg när man försöker demaskera denna irrationalitet. Det borde dock vara helt uppenbart att det är högst förnuftsvidrigt att betrakta en korrigering av en oförrätt som det egentliga problemet medan man helt och hållet förbiser själva oförrätten. Jag kan i alla fall inte förstå hur återställandet av dessa judiska samhällen kan göras till det egentliga problemet. Är det inte förstörandet av dessa judiska samhällen i kriget 1948 som borde betraktas som det egentliga problemet? Det är helt ologiskt att man ser återställandet av dessa samhällen som någonting olagligt, medan man inte alls tar ställning till förstörandet av dessa judiska samhällen i kriget 1948 i hänsyn till laglighet eller olaglighet. Om man anser att återupprättandet av dessa judiska samhällen är olagligt, ja då borde det vara rimligt att också anse förstörandet av dessa samhällen som olagligt, men det mest logiska borde ändå vara att betrakta förstörandet av dessa judiska samhällen som olagligt och att inte betrakta återställandet av dessa samhällen som något olagligt. De flesta verkar dock inte resonera så här, utan de resonerar att korrigeringen av denna oförrätt utgör det egentliga problemet, medan de helt och hållet förbiser själva oförrätten.

Summa summarum:

Alla har rätt till egna åsikter och det är självklart helt okej att betrakta bosättningarna som olagliga. Poängen jag vill föra fram i detta blogginlägg är dock att det är mycket märkligt att betrakta bosättningarna som olagliga utan att ta ställning till förstörandet av de judiska samhällena i hänsyn till laglighet eller olaglighet. För att inte vara så ologisk borde man åtminstone betrakta förstörandet av de judiska samhällena som lika olagligt som återupprättandet av dessa samhällen – om man anser att bosättningarna är olagliga. Om man kommer så långt är det i alla fall mycket bättre än om man endast betraktar bosättningarna som olagliga. Det mest logiska borde ändå vara att man betraktar förstörandet av de judiska samhällena som olagligt, medan man inte betraktar återupprättandet av de judiska samhällena som olagligt, för ingalunda kan väl förstörandet av de judiska samhällena bagatelliseras, medan återupprättandet av dem görs till ett problem av gigantiska proportioner? Borde det inte vara helt tvärtom?

Detta är alltså poängen som jag vill föra fram i detta blogginlägg. Och denna poäng är riktad till dig som benhårt håller fast vid att bosättningarna är olagliga. Varsågod – du är fri att göra det om du vill det, men håll med om att det blir konstigt att göra det om man överhuvudtaget inte tar ställning till förstörandet av de judiska samhällena i hänsyn till laglighet eller olaglighet? Och kom ihåg att det på intet sätt är entydigt att bosättningarna skulle vara olagliga – även om du anser dem som olagliga. Det finns många erkända experter inom internationell rätt som inte ser dem som olagliga. Kolla i engelskspråkiga Wikipedias artikel om bosättningarna under rubriken ”Legal status” så ser du att bosättningarnas påstådda olaglighet inte är så entydig som man oftast vill få det till. Det viktigaste är i alla fall att förstörandet av de judiska samhällena på Västbanken inte kan bagatelliseras medan man gör återupprättandet av dessa samhällen till ett gigantiskt problem. Det är ju mycket märkligt om förstörandet av dessa samhällen var helt okej, medan återupprättandet av dem kriminaliseras. Det är inte logiskt.

GP1 GP2 GP3 GP4 HD1 HD2 HD3 HD4 HD5 HD6 HD7 HD8 HD9 HD10 HD11 D1

GP4 GP5 GP6 GP7 GP8 GP9 GP10 GP11 GP12 GP13 GP14 GP15 GP16 HD4 HD5 HD6 HD7 HD8 HD9 HD10 HD11 HD12 HD13 HD14 HD15 HD16

Annonser