”Israel måste avsluta ockupationen nu!”

”Israel bryter mot folkrätten!”

Så här skriker Palestinahejarklacken. Och så har de gjort länge. Men om de skrikit så här så länge, varför drar sig Israel då inte ur Västbanken?

Israel har vissa säkerhetsintressen – vilket är helt befogat. Landet har attackerats av sina grannar åtminstone tre gånger. Jordandalen utgör en naturlig ”säkerhetsanordning” mot Israels fientliga grannar i öst. För det andra är Västbanken en bergsrygg. Är man uppe på en bergsrygg i en krigssituation har man övertaget jämfört med de som är nere i dalen. Det vore ytterst farligt för Israel om de skulle bli utsatta för ett angrepp och inte ha kontroll över Västbanken. Varje land har rätt till säkra gränser. Också Israel. Och ett land kan aldrig kompromissa med säkerheten. Gör man det kan det vara förknippat med landets undergång. Sådana risker kan man inte ta.

För det tredje är Israel bara 15 km brett på det smalaste stället mellan Västbanken och Medelhavet. Det är omöjligt att försvara en sådan gräns om Israel skulle blir attackerat. Landet skulle kunna skäras av på mitten under mindre än en timme!

Israel behöver också ha kontroll över Västbanken för att kunna ha anläggningar där som har med landets försvar att göra. Det handlar om t.ex. armébaser och radarsystem.

Allt detta bör man ta i beaktande innan man kritiserar Israels kontroll av Västbanken.

Läs också: En förödande enögdhet