Hur skulle det gå om Israel drog sig ur Västbanken och ett självständigt Palestina bildades? Israels tillbakadragande från Gazaremsan ledde till ett inbördeskrig där när Hamas tog över och slängde ut Fatah. Förmodligen skulle Västbanken gå samma öde till mötes om Israel drog sig ur därifrån.

Eftersom det palestinska ”politiska” landskapet är så splittrat och eftersom man också till stor del är så starkt våldsbejakande kan man bara fantisera hur det skulle gå med ett självständigt Palestina. En sådan stats historia skulle förmodligen börja med ett blodigt inbördeskrig och därefter skulle man förmodligen börja attackera Israel.

Det borde vara helt klart och tydligt varför Israel inte vill ha ett självständigt Palestina vid sin sida under dessa omständigheter. Sannolikheten att man får till stånd ett slutligt fredsavtal är väldigt liten och skulle man få till stånd ett sådant är risken stor att de delar av det palestinska ledarskapet som ingått ett sådant fredsavtal skulle råka illa ut eftersom det finns grupperingar inom de palestinska territorierna som inte vill ha fred med Israel. I ett självständigt Palestina skulle man alltså först strida om vem som ska ha makten – vilket skulle bli väldigt blodigt. För det andra skulle de delar av ledarskapet som ingått ett fredsavtal med Israel råka illa ut (eftersom det finns grupperingar som inte vill ha fred med Israel). Och för det tredje: de grupperingar inom de palestinska territorierna som inte vill ha fred med Israel skulle ignorera fredsavtalet och antagligen fortsätta med våldet mot Israel.

Annonser