Vi minns alla hur det var när Israel krigade mot Hamas i Gaza och några hundra civila dödades förutom de Hamas-krigare som dödades. Det skulle utredas, fördömas och göras uttalanden. Alla förfasade sig över Israels ”aggression”. Sergels torg var fyllt med demonstranter iklädda palestinasjalar. Det debatterades, diskuterades och ältades.

Nu har mordmaskinen i Syrien slaktat ett par tusen människor, 3000 lär ska vara saknade och 12 000 lär ska ha fängslats. Var är kraven på utredningar? Var är uppmärksamheten, fördömandena, uttalandena, debatten och demonstrationerna?

Jag säger inte att Israels ageranden inte ska utredas och granskas, utan jag säger att det finns två problem: a) en överdriven fixering vid Israel och b) ett försummande av brott mot mänskligheten som verkligen är brott mot mänskligheten. Dessa två problem gör att hela situationen blir helt befängd.

Det räcker med att en israel grimaserar vid gränsen till ett grannland och det blir krigsrubriker i pressen i Sverige. Skickar terrorister i t.ex. Gaza en raketsvärm in i södra Israel får inte detta någon uppmärksamhet överhuvudtaget.

Kriget som Israel förde mot Hamas vintern 2008-2009 var ett krig i självförsvar och tyvärr dog också civila, men det berodde främst på att Hamas-terroristerna huserade bland civila. Fastän det var ett krig i självförsvar skrek israelkritikerna sig hesa. ”Israel begår brott mot mänskligheten!” Att Hamas och de andra terroroganisationerna i Gazaremsan under 8 år hade skjutit tusentals raketer och granater in i Israel och att detta var orsaken till att Israel startade kriget var något man inte tog fasta vid överhuvudtaget. Nu slaktas människor på gatorna i Syrien. Två tusen människor har mist livet och tre tusen saknas. Var är de människor som skrek sig hesa när Israel krigade mot Hamas nu när Syrien begår brott som verkligen är brott mot mänskligheten? Var är de?

Allt detta visar det som sedan länge varit känt, att det finns en grupp människor som vaknar till liv bara då det handlar om Israel, men som sover djupt oberoende vilka grymheter som äger rum i andra delar av världen. Detta kallas hyckleri och dubbelmoral. Jag säger inte att Israel inte ska granskas och utredas, utan jag säger att Israel bedöms efter dubbla måttstockar.

Annonser