För en vecka sedan uppstod upplopp i Storbritannien. Som en följd av dessa upplopp har 1276 personer gripits. Av dessa har 748 åtalats för brott.

När det gäller konflikten mellan Israel och palestinierna har två intifador ägt rum. Till följd av dessa intifador har Israel gripit palestinier och åtalat dem. Vi vet vilket ramaskri detta har väckt. Jämför detta med gripandena och åtalandena som skett i Storbritannien som en följd av upploppen/kravallerna.

Det är helt normalt att man griper och åtalar personer som varit involverade i upplopp/kravaller och andra oroligheter. Israel har all rätt att gripa personer som överträtt lagen precis som man nu gjort i Storbritannien.

Ett gisslandrama utspelade sig i Estland i försvarsdepartementet på torsdagen. Som en följd av detta sköts gärningsmannen ihjäl.

Vi har många gånger hört om personer som skjutits ihjäl när Israel agerat mot terror. Och vi vet vilket ramaskri som uppstår varje gång det sker. Uppenbarligen uppstår inte samma ramaskri när en dödsskjutning sker i Estland.

Detta bara för att sätta Israel i ett större perspektiv. Allt detta tyder på att Israel behandlas annorlunda än andra länder.

Gazakriget var ett krig i självförsvar mot Hamas. Då dog Hamas-krigare och tyvärr också några hundra civila.

Nu slaktar Assad protesterande medborgare i Syrien. Över 2000 har redan slaktats. Vi minns hysterin kring Gazakriget. Kring Syrien är det däremot ingen hysteri. Hysteri och ramaskri uppstår bara när Israel är inblandad.

Den 8 augusti rapporterades att en skotsk soldat tagit fingrar av talibaner. Ajabaja, sådant ska man inte göra, men ack om det hade varit frågan om en soldat i den israeliska armén! Då hade denna grej varit förstasidesnyhet! Men nu var det en skotsk soldat, så då blev det bara en liten notis.

Jag minns när det för ett år sedan uppdagades att en kvinnlig israelisk soldat hade lagt upp foton på Facebook som visade palestinier med ögonbindlar. Jag följde med hur SVT rapporterade om detta på sin nyhetssida. Denna nyhet var på första sidan åtminstone en och en halv dag!

Det finns tokstollar i alla arméer och den israeliska armén är inte tokstollebefriad. Men det är bara när de israeliska tokstollarnas illdåd avslöjas som det blir förstasidesnyheter. När andra soldater utför illdåd blir det bara små notiser.

Detta är de observationer jag gjort. Gör en bedömning själv!

Annonser