Våga stå upp för Palestina

Jag vill tacka Gunnar Olofsson för en bra insändare! Det borde ju vara så enkelt, Israel ger tillbaka landet Palestina, så är det klart, men det är ingen som vågar stöta sej med Israel, för det är de som styr hela världsekonomin! USA är ju inte rädda att lägga sig i andra länders krig men här har dom inte några vinster att göra! Det är så ruttet som det kan bli! Jag står upp för Palestina, hoppas Sverige gör det med! Skäms Israel!!

Ovanstående ord går att återfinna i dagens Metro sidan 26. Detta är SVERIGE den 2 september 2011. Här påstås att Israel skulle styra hela världsekonomin. Och insändaren avslutas med orden ”skäms Israel”.

Och hurudan är verkligheten? Jo, i verkligheten ligger det till så att Israel gjort mycket för freden. Kolla det föregående inlägget. Till exempel.

Jag säger inte att Israel skulle vara ett perfekt land eller att Israel alltid skulle göra allting rätt. Och jag säger inte att man inte ska se till palestiniernas rättigheter. Men jag säger att man behandlar konflikten mellan Israel och dess grannar på tok för ensidigt och att Israel allt oftare utsätts för avsky och hat. Det är den så kallade (Palestina)vänstern som står för den största delen av kritiken mot Israel idag. Men den är ensidig. Och det handlar inte bara om kritik utan det handlar också om att framställa Israel som något landet i verkligheten inte är. Och det handlar om en avsky och ett hat mot Israel.

Att en och annan invånare i Israels grannländer är fientligt inställda till Israel är något som går att förstå då det förekommer hets mot Israel i t.ex. media i dessa länder, men att folk här uppe i Norden handlar på liknande sätt är helt obegripligt. Att kritisera Israel sakligt är en sak, men det är en stor skam att insändare av detta slag får och kan förekomma i tidningar i Sverige idag. Insändaren andas inte fred och försoning, utan den andas avsky och bidrar till en destruktiv stämning vilket har en negativ inverkan på fredsprocessen. Dessutom påstås att Israel skulle ”styra hela världsekonomin”. Detta är inget annat än en antisemitisk föreställning.

Arbetsdefinition: ”Antisemitism är en viss uppfattning om judar, som kan uttryckas som hat mot judar. Retoriska och fysiska uttryck för antisemitism riktas mot judar eller icke-judar och/eller deras egendom, mot judiska gruppers institutioner samt religiösa byggnader och platser.”

Därtill kan sådana uttryck även rikta sig mot staten Israel, uppfattad som ett judiskt kollektiv. Antisemitismen riktar återkommande anklagelser mot judar för att konspirera i syfte att skada mänskligheten och används ofta för att skuldbelägga judar för ” saker som går fel”. Antisemitismen uttrycks i tal, skrift, visuella former och handlingar, och använder sig av illvilliga stereotyper och föregivna negativa karaktärsdrag.

Med hänsyn tagen till den övergripande kontexten inbegriper, men begränsas inte, samtida exempel på antisemitism i offentligheten, medier, skolor, arbetsplatser och religiösa sammanhang:

– – –

  • Lögnaktiga, avhumaniserande, demoniserande och stereotypa anklagelser mot judar som sådana eller om makt som judar kollektiv påstås besitta – exempel på detta är i synnerhet, men inte enbart, myten om en judisk världskonspiration eller om judar som kontrollerar medier, ekonomi, regeringar eller andra samhälleliga institutioner.

Källa: Arbetsdefinition av antisemitism

Det är inte kul att vara den som påpekar allt detta, men det är något som måste göras. Detta är det underbara, fantastiska, öppna, fina, gulliga, toleranta och icke-rasistiska Sverige år 2011. Att detta sker idag är i sig en stor skam, men en än större skam är den tysta acceptansen av det som sker.

Det är dags att vakna och göra något.

Annonser