Självklart finns det verklighetsförvrängningar och ensidiga beskrivningar i många fall, men fallet konflikten mellan Israel och dess grannar torde inneha världsrekord vad beträffar antalet verklighetsförvrängningar och ensidiga beskrivningar. Det senaste tillskottet torde vara Urban Ahlins och Carin Jämtins debattartikel i SvD där man påstår ”att det är tämligen poänglöst att hänvisa till fredsförhandlingar i detta läge eftersom Israel ensidigt avvisar sådana”.

Exakt på grund av dylika lögner finns det behov av bloggar som t.ex. denna.

Jag hänvisar till Paul Widén som skrivit ett utmärkt blogginlägg om Ahlins och Jämtins desinformation.

Detta är alltså läget i Svea rike. Det är fullt möjligt att råljuga i en av landets största tidningar.

Annonser