Det allra viktigaste som denna blogg vill förmedla kan sammanfattas i två punkter:

  • Det har inte blivit fredligare fastän Israel lämnat ifrån sig områden och gett dem till palestinierna. Israel har utsatts för blodig terror från dessa områden efter att landet gett områdena till palestinierna. Man kan alltså säga att fredsprocessen hittills inte varit någon fredsprocess.
  • Judarna – som tillhör ursprungsbefolkningen i Mellanöstern – har blivit förpassade till en smal remsa vid Medelhavet. Denna remsa görs ännu smalare om judar inte tillåts bo på Västbanken (det smalaste stället mellan Medelhavet och Västbanken är endast 15 kilometer brett). Av denna anledning måste det få bo judar också på Västbanken. Något annat vore mycket orättvist.

Detta har lyfts fram otaliga gånger på denna blogg. Detta har lyfts fram så många gånger att många läsare kanske tröttnat på att detta jämt och ständigt lyfts fram, men det görs för att det är så viktigt att detta kommer fram.

Ett stort hinder i fredsprocessen är att det palestinska ledarskapet inte erkänner Israel som ett judiskt land. Detta har kommit fram många gånger. Orsaken till att de inte gör det är att de har en förhoppning om att miljontals palestinier ska få återvända till Israel en dag. Israel har dock redan löst ett flyktingproblem, nämligen det judiska. Därför är det inte rimligt att Israel löser ett flyktingproblem till. Enligt delningsförslaget 1947 skulle Palestinamandatet delas i en judisk stat och en arabisk stat. Araberna har fortfarande inte erkänt Israel som en judisk stat (däremot kräver de att en palestinsk stat ska erkännas).

Hittills har fredsprocessen alltså inte varit någon fredsprocess utan varje gång Israel gett större frihet och ökade rättigheter åt palestinierna har Israel blivit utsatt för terrorism efteråt.

Nu är en palestinsk stat på tapeten som aldrig förr i och med palestiniernas FN-projekt. Fred och en palestinsk stat är dock två helt skilda saker. Det råder inte fred, men många tror att en palestinsk stat kommer att skapa fred. Tänker man så har man hamnat på irrvägar. En palestinsk stat kan skapas först när det är fred. Det är tågordningen fred och sedan en palestinsk stat som gäller, inte det motsatta. Det är dock skrämmande att se att så många förespråkar erkännandet av ett Palestina medan de är helt tysta angående freden. Ett exempel är de 150 raketerna som sköts från Gazaremsan för några veckor sedan.

Det är fred som ska skapas – inte en palestinsk stat. När fred råder, ja då kan man börja tala om en palestinsk stat!

Kolla videoklippet här nedan. I klippet framförs kalla fakta – fakta som är välbekanta för många, men obekväma för andra. Men det handlar om fakta som inte kan förnekas. Det är dock skrämmande att se hur stor skaran är som helt och hållet blundar inför fakta av detta slag i sin iver att propagera för erkännandet av en palestinsk stat i stället för att prata om att fred först måste skapas. Palestinierna måste acceptera Israels rätt att existera och de måste acceptera att Israel är en judisk stat.

DN1 DN2 SvD1 SvD2 Svt1 D1 D2 HD1 HD2 GP1 GP2

Annonser