Det är med häpnad man bevittnar det stöd palestinierna får för sitt FN-projekt av folk här i den så kallade fria världen. Det häpnadsväckande är inte engagemanget och stödet till palestinierna, utan den totala blindhet och förvirring som majoriteten av de som engagerar sig för palestinierna fortfarande tycks lida av.

Under historiens gång har palestinierna många gånger blivit erbjudna en stat, men de har tackat nej varje gång. Trots detta fortsätter engagemanget för palestinierna som aldrig förr utan att de som engagerar sig överhuvudtaget framför någon kritik mot palestinierna. Att palestinierna flera gånger blivit erbjudna en stat, men att de varje gång tackat nej, är inget som verkar bekymra de engagerade.

I de palestinska territorierna frodas terrorismen fortfarande. Det har varit självmordsbombningar, intifador, raketer och granater, men de som engagerar sig för palestinierna kommer inte med någon kritik eller några fördömanden.

Det palestinska ledarskapet erkänner inte sin närmsta granne Israel som en judisk stat, men kräver samtidigt en palestinsk stat.

Häromdagen sade en PLO-ambassadör att inga judar ska få bo i ett framtida Palestina, medan vi vet att det bor över en miljon araber i Israel. Palestinska ledare kan komma med dylika krav utan att det väcker någon som helst tveksamhet i den fria världen.

Det är osäkert om homosexuella ska tillåtas i en framtida palestinsk stat. Inte heller detta tycks bekymra någon.

Palestina kommer att ha två regeringar – som dessutom inte kommer överens.

Låter detta klokt? Låter detta förnuftigt?

De som engagerar sig för palestinierna tycks inte bekymra sig över de enorma problem som finns. I ivern att vara solidarisk har man tappat all förmåga till omdöme och all sinnesnärvaro. Man har för länge sedan tappat förmågan att tänka klart och rationellt.

Faktum är att två grannar måste kunna tala med varandra. Faktum är att fred bara kan uppnås genom direkta förhandlingar mellan Israel och palestinierna. Faktum är att palestinierna måste erkänna Israel som en stat för judarna. Faktum är att de måste sluta upp med all form av terrorism och våld.

Faktum är att ett erkännande av ett Palestina inte kommer att förändra någonting. Faktum är att ett erkännande av ett Palestina inte kommer avlägsna ett enda problem eller en enda utmaning. Alla problem och utmaningar kommer att finnas kvar.

Palestina är lackmustestet för den fria världen. Redan för länge sedan borde man ha börjat kritisera det palestinska ledarskapet och börjat ställa krav på dem. Men man har ingenting gjort.

Vad visar detta? Jo, detta visar att den fria världen befinner sig i ett allvarligt sjukdomstillstånd. Att en och annan människa drabbas av lite sinnesfrånvaro är inte så farligt, men det är häpnadsväckande att så många är redo att ge sitt fulla stöd till en stat som grovt står i strid med de grundläggande värderingarna vi har i vår så kallade fria värld. Saker och ting kan ordna upp sig om man berättar för folk att något galet håller på att ske, men problemet är att folk inte vill lyssna. De är nämligen så ivriga i sitt stöd till en palestinsk stat där inga judar ska få bo och där homosexuella antagligen kommer att straffas – ja i värsta fall dödas.

Läs också:

Ni kommer sitta där med era långa näsor

Interview: Refugees will not be citizens of new state

PA, PLO Disagree on Welcoming All Faiths

PLO ambassador says Palestinian state should be free of Jews

DN1 DN2 DN3 DN4 DN5 DN6 DN7 SvD1 SvD2 SvD3 SvD4 SvD5 SvD6 D1 D2 D3 D4 Svt1 Svt2 Svt3 Svt4 HD1 HD2 HD3 HD4 HD5 GP1 GP2 GP3 GP4