Ska man lösa en konflikt måste man vara redo att kompromissa. Och vill man ha något, ja då måste man också acceptera att den andra parten vill ha något.

I videoklippet nedan försäkrar Mahmud Abbas att Israel inte kommer att accepteras som ett judiskt land. Enligt delningsförslaget från 1947 skulle dock Palestinamandatet delas i en judisk stat och en arabisk stat.

Vidare försäkrar Abbas att det palestinska flyktingproblemet inte ska lösas inom ramen för ett framtida Palestina. Detta betyder alltså att han vill att miljontals palestinier ska flytta till Israel så att Israel blir ett arabiskt land och slutar därmed att vara ett judiskt land. (Ja det finns ju bara ett fåtal arabiska länder så det behövs ju absolut ett till.)

Detta om palestiniernas vilja att kompromissa och acceptera judarnas rätt till ett eget land.

Goda förutsättningar för att uppnå fred…?

(Allt detta sade Abbas den 27 augusti detta år.)