På denna blogg har jag otaliga gånger lyft fram det faktum att palestinierna har fått större frihet och ökade rättigheter, men att det ändå inte blivit lugnare och fredligare. Jag har skrivit om detta otaliga gånger, men jag ska skriva om det ännu en gång ifall någon missat detta.

Under 1990-talet grundades den palestinska myndigheten vilket innebar att alla arabiska byar och städer på Västbanken och Gazaremsan kom under ett palestinskt självstyre (det var meningen att detta självstyre så småningom skulle leda till en statsbildning). Efter detta var största delen av palestinierna under ett självstyre. Men ledde detta till ökad fred och ökat lugn? Nej, det blev en andra intifada. Bombverkstäder upprättades i dessa palestinska byar och städer och blodiga och förödande självmordsbombningar inne i Israel var ett faktum. I denna intifada fick omkring tusen israeler sätta livet till och tiotusentals skadades.

År 2005 drog sig Israel ur Gazaremsan. Palestinierna fick alltså en ännu större frihet. Men ledde detta till ökat lugn och ökad fred? Nej. Raketattackerna från Gazaremsan fortsatte, ja de ökade till och med.

Detta betyder att större frihet och ökade rättigheter för palestinierna inte lett till ökat lugn och ökad fred, utan till ökat våld och ökad terror. Detta är ett obestridligt historiskt faktum som även den totalt blinde borde kunna se.

Om det palestinska självstyret inneburit ökat våld och ökad terror är det befogat att ställa frågan vad en självständig palestinsk stat skulle kunna föra med sig. Eftersom självstyret inneburit ökat våld och ökad terror är det rimligt att anta att en självständig palestinsk stat inte heller skulle innebära ökat lugn och ökad fred, utan antagligen ännu mera våld och terror.

Mer än så behöver egentligen inte sägas. Så nu vet du varför ett Palestina inte kan erkännas. Det finns dock en hel hop med människor som menar att ett Palestina ändå absolut måste erkännas. Men de blundar för verkligheten. Förstås får de göra det om de vill men jag vet inte vad det ska tjäna till.

P.S. För ungefär en timme sedan sköts det en raket från Gaza in i södra Israel. Det var hittills den tredje under denna vecka. Man ska inte inbilla sig att Israel vill ha ett Palestina vid sin sida varifrån raketer konstant skjuts…

DN1 DN2 DN3 DN4 DN5 DN6 DN7 DN8 DN9 DN10 DN11 DN12 DN13 DN14
SvD1 SvD2 SvD3 SvD4 SvD5 SvD6 SvD7 SvD8 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10
Svt1 Svt2 Svt3 Svt4 Svt5 Svt6 Svt7 Svt8 Svt9 Svt10 Svt11 Svt12 Svt13 Svt14 Svt15
Svtdebatt1 GP1 GP2 GP3 GP4 GP5 GP6 GP7 GP8 HD1 HD2 HD3 HD4 HD5 HD6 Expressen

Angående möjligheten att kommentera detta inlägg:
Alla kommentarer som på något sätt låter förstå att Israel borde upphöra att existera raderas. Alla kommentarer som låter förstå att israelerna ”bör flytta hem dit de kommer ifrån” raderas likaså. Alla kommentarer där Israel jämställs/jämförs med Nazityskland raderas också. Även kommentarer där sionismen jämställs/jämförs med nazismen tas bort.

Annonser