Man är så oerhört trött på att Israel framställs som ett mer eller mindre ont land. I media kommer det aldrig fram vad Israel gör för palestinierna. Under den första hälften av 2011 har det onda Israel hjälpt över 55 000 palestinska patienter att få medicinsk vård på sjukhus i Israel. Tror ni att tidningarna i ljuva Svea rike kommer att skriva om detta? Kolla videoklippet och skicka det till landets tidningsredaktioner:


Läs också vad det onda Israel gjorde för palestinierna under år 2010.

Kolla också detta klipp om vad Israel gör runtom i världen:

Lite sionism skadar inte. Länge leve juderemsan!

Annonser