Alla så kallade bosättare är inte änglar, utan det finns bosättare som sysslar med galenskaper. Problemet är att bosättarna gärna framställs som mer eller mindre onda och då är nyheter om att bosättare förstör olivträd av särskilt intresse. Men faktum är att det händer så mycket annat som måste tas i beaktande för att man ska kunna förstå konflikten mellan Israel och palestinierna som en helhet. Jag ska ta upp detta i korthet. Twingly-länkar som leder till denna blogg har flitigt tagits bort på vissa stora tidningars sidor tidigare. Hur det kommer att gå nu vet jag inte, men det finns alltså en risk att Twingly-länkarna till detta inlägg kommer att försvinna fortare än kvickt eftersom här berättas om saker som svenska tidningarn inte berättar om.

För det första bör konstateras att nyheten om att hundratals olivträd förstörts av bosättare som kablats ut av TT inte kablats ut i israeliska tidningar. Jag har i alla fall inte kunnat hitta någon sådan nyhet. Händer något sådant brukar det nämligen nämnas också i de israeliska tidningarna. Så varifrån TT har fått denna nyhet vet jag inte.

Sysslar bosättarna med något galet är det bra om detta rapporteras, men det blir ju helt galet då svenska tidningar låter bli att rapportera när palestinier gör galenskaper. Bloggen Israel i Sverige har stenkoll på detta och därför refererar jag dit. Det är onödigt att skriva om något som någon annan redan har skrivit om. Kolla t.ex. följande blogginlägg för att läsa om vad palestinier gjort och om vad svenska TTidningar inte rapporterat. Det handlar om att palestinier kört över judar/israeler, tänt eld lite här och där (eng. ”arson”), kastat stenar/brandbomber på judar/israeler och/eller på deras egendom.

Detta betyder inte att man försöker framställa palestinierna i sin tur som mer eller mindre onda. Man ska inte föreställa sig att alla palestinier springer runt och kastar stenar eller brandbomber på judar/israeler precis på samma sätt som man inte ska föreställa sig att alla bosättare sysslar med galenskaper. Det är kalla fakta som gäller oberoende vad det handlar om och oberoende vem som gjort vad. Det handlar helt enkelt om att berätta saken sådan den är. Man behöver inte vara rädd för fakta!

TT fortsätter i alla fall det bekanta mönstret att man är snabb att rapportera när en bosättare gjort något galet, men låter bli att rapportera när en palestinier gjort något galet. Detta är självklart inte okej. En sådan rapportering är ensidig, vilseledande och missvisande. En sådan rapportering har svenskarna utsatts för under många många år. Otaliga mail har skickats till landet tidningsredaktioner där detta påtalats, men ingenting har hänt. Detta är läget när det gäller media i Sverige och konflikten mellan Israel och palestinierna. Detta strider såklart mot alla etiska och moraliska spelregler som finns i medievärlden. Man ska ju rapportera så objektivt och heltäckande som möjligt, men det gör inte TT…

Nu återstår att se hur det går med Twingly-länkarna. Råder det yttrandefrihet och frihet att kritisera tidningar i detta land så borde de få stå kvar.

Uppdatering: Haaretz skriver om de förstörda olivträden. Invånarna i de kringliggande bosättningarna förnekar dock all inblandning. Läs också vad bloggen Israel i Sverige skriver om de förstörda olivträden.

DN1 SvD1 D1 GP1 HD1 Svt1

Annonser