Jag har inte kommenterat ”fångutväxlingen” (som media i Sverige kallar den) förrän nu. När uppgifterna om en förestående fångutväxling kom lät det helt enkelt för bra för att vara sant. Därför valde jag att inte kommentera den, utan avvakta och inte komma med några glädjerop. Det fanns ju nämligen möjligheter att det skulle ha kommit problem på vägen. En annan möjlighet var att Shalit skulle ha kommit hem i en kista. Men nu är ”fångutväxlingen” genomförd och Gilad Shalit är hemma – levande!

En av de första tankarna som flög genom mitt huvud när jag hade läst om fångutväxlingen var hur oerhört komplex denna konflikt är. Om detta drama visar något så är det just det.

Israel ställs jämt och ständigt inför oerhört svåra val. I dessa val är det många faktorer som inverkar och man måste göra noggranna avvägningar.

Det har varit ett oerhört tryck och en oerhörd förväntan på den israeliska politiska ledningen när det gäller Gilad Shalit. Att Shalit nu är fri är därför något oerhört stort för den politiska ledningen i Israel. Men allt detta har också en annan sida, nämligen att man nu frisläppt många grymma och farliga terrorister, terrorister som inte har suttit i israeliska fängelser utan orsak, utan för att de utfört bestialiska terrorattacker, planerat sådana eller hjälpt till att utföra sådana.

Man ska under inga omständigheter glömma att Hamas är och förblir en terrororganisation, dessutom en sådan vars mål är att utplåna Israel. En av orsakerna till att de kidnappade Gilad Shalit och höll honom fången var att de ville använda honom för att få terrorister frisläppta från israeliska fängelser. Alla är nu mycket glada för att Shalit är fri, men tyvärr är det så att Hamas nu har fått det precis så som de har velat.

Det är alltså så, om man vill analysera denna ”fångutväxling” lite djupare, att den mycket tydligt visar denna konflikts oerhörda komplexitet. Israel har stått inför ett mycket svårt val. Som sagt; trycket och förväntan på den israeliska ledningen att få till stånd något när det gäller Shalit har varit enorma. Nu har man lyckats få hem Shalit levande. Priset är dock högt, men man har varit villigt att betala det.

Vem är vinnaren i detta? Man kan säkert säga att båda parterna är vinnare, men det ligger faktiskt till så att Hamas är den största vinnaren. Man kidnappade Shalit bland annat av den orsaken att kunna använda honom i syftet att få ”fångar” (terrorister) frigivna från israeliska fängelser och nu har man lyckats med detta!

Gränsen mot Gaza är livsfarlig. Det är något som folk egentligen inte känner till. Det är alltså kopplat med stora faror att bevaka denna gräns. Och gränsen bör verkligen bevakas, därför att det har gjorts otaliga försök att infiltrera Israel genom att t.ex. gräva tunnlar. Säkerhetsstängslets skick måste säkert också regelbundet kontrolleras. Otaliga försök att ställa till med skada för de soldater som patrullerar gränsen har gjorts. Regelbundet placerar man ut bomber vid gränsen, allt för att skada israeliska soldater. Och så finns risken att bli kidnappad av Hamas. (Varje land har rätten att bevaka sina gränser – även Israel.)

Glädjeyran är stor nu när Shalit äntligen är fri, men tyvärr är det så att detta bara är ett slag i ett mycket stort krig, inte ett krig mellan Israel och Hamas, utan ett krig mot Israel utfört av islamistiska terrorister. Och dessa terrorister utkämpar ett krig inte bara mot Israel, utan även USA och väst som helhet är inkluderade. Hamas ville få sina terrorister ut ur de israeliska fängelserna och det har man alltså nu lyckats med. Tror ni inte att man förr eller senare kommer att försöka kidnappa flera israeler? Jo, det kommer man alldeles säkert att göra, för det tycks ju funka att göra det! Och man har sagt helt öppet att man kommer att göra det. Detta är den så kallade Mellanösternkonflikten, konflikten som missvisande och alldeles förenklat brukar kallas Israel/Palestina-konflikten. Men konflikten är så mycket mer komplex än så. Och det visar tisdagens händelser verkligen – om man analyserar dem lite djupare. Kidnappningen av Gilad Shalit är bara ett slag – ett slag som Hamas nu vunnit då man fått sin intention infriad – att få ut sina terrorister ur Israels fängelser.

DN1 DN2 DN3 DN4 DN5 DN6 SvD1 SvD2 SvD3 SvD4 SvD5 SvD6 SvD7 SvD8 D1 D2 AB1 Svtdebatt1 Svtdebatt2 GP1 GP2 GP3 GP4 GP5 Svt1 Svt2 Svt3 Svt4 Svt5

Annonser