I över ett halvårs tid har jag kommenterat på bloggen Alex.pe. Den bloggen är en typisk så kallad propalestinsk blogg och det är den enda propalestinska blogg jag hittills hittat där man kan lämna kommentarer och där det också kan uppstå debatt. Vänsterbloggare som t.ex. Jinge och Annarkia tar inte in vilka kommentarer som helst.

Jag tycker att det är kul att kommentera på bloggen Alex.pe. Bloggaren är kunnig och jag har lärt mig mycket. Våra åsikter står dock mycket långtifrån varandra.

Idag har bloggaren publicerat två blogginlägg, nämligen inläggen ”Israel straffar Unesco-medlemskap” och ”Netanyahu vill anfalla Iran”.

Efter att ha läst de båda nya blogginäggen på Alex.pe funderar jag vart bloggaren egentligen vill komma. Han skriver bland annat så här:

Om palestinierna inte erkänns som självständig stat så kommer ett fredsavtal endast kunna slutas på Israels villkor, istället för ett rättvist avtal mellan jämlika parter. Björklund vill alltså att avtal sluts under de villkor som idag råder för palestinierna.

Jag menar inte att Israel skulle vara perfekt och jag menar inte att Israel alltid skulle göra allting rätt. Det går inte att hitta något ställe på denna blogg där det skulle påstås att Israel är perfekt och alltid gör allting rätt.

Faktum är att det enda Israel vill ha är fred. Och landet har gjort mycket för att uppnå fred med sina grannar.

Under 1990-talet grundades den palestinska myndigheten. Detta innebar att alla de arabiska byarna och städerna på Västbanken och Gazaremsan kom under detta palestinska självstyre. Det var över 95 % av alla araber. Meningen var att detta självstyre så småningom skulle utvecklas till en stat. Men det fanns villkor för att så skulle kunna ske. De palestinska araberna skulle erkänna Israels rätt att existera, upphöra med terrorism, se till att terrorister avväpnas och hindras i sin verksamhet, samarbeta med Israel för att få fast dem samt gå in för fredsfostran i skolorna. Men upprättandet av det palestinska självstyret innebar inte ökat lugn och ökad fredlighet, utan det blev en andra blodig intifada.

Länkar:

Nästa gång Israel ville göra något för freden var år 2005. Då drog sig Israel ur till och med den sista kvadratmillimetern av Gazaremsan. Palestinavänstern hade ju skrikit ett tag att Israel måste ”avsluta ockupationen” och att fred skulle infinna sig omedelbart om så gjordes. Hur gick det då? Tja, det kan du läsa här:

Alex.pe skriver om fredsavtal på Israels villkor. Vad menas med det? Vilka villkor ställer Israel?

Det är ett historiskt faktum att varje gång Israel samverkat till att ge palestinierna större frihet och ökade rättigheter – detta gäller upprättandet av det palestinska självstyret såväl som tillbakadragandet från Gazaremsan – så har det inte blivit lugnare och fredligare mellan Israel och palestinierna. Om palestinierna inte kunde förvalta de arabiska byarna och städerna som man fick i och med upprättandet av självstyret under 1990-talet utan att man började använda dessa byar och städer som terrorbas mot Israel, hur skulle det då kunna gå om de fick en hel självständig stat? Om palestinierna inte kunde förvalta Gazaremsan som man fick år 2005 utan att detta område blev en bas för raketattacker mot Israel, hur skulle det då kunna gå om de fick en hel självständig stat?

Får Israel ha några synpunkter på detta? Får Israel yttra sig i saken?

Det är ett historiskt faktum att Israel hittills drabbats av terrorism från de områden landet lämnat över åt palestinierna. Vad är det som säger att Israel inte skulle utsättas för terrorism från en hel palestinsk stat då?

Kommer alla problem att försvinna om man röstar in Palestina i både FN och UNESCO?

Folket i detta land borde så småningom börja inse varför man inte löser problemen genom att rösta in palestinierna i olika organisationer. Folket i detta land borde så småningom börja inse att Israel inte kan lämna över land åt palestinierna och varje gång efteråt utsättas för terrorism från dessa områden. Folket i detta land borde så småningom börja inse att Israel faktiskt har någonting att säga om detta. Och får ha någonting att säga om detta. Eftersom Israel hittills efteråt utsatts för terrorism från de områden landet överlämnat åt palestinierna är landet av den åsikten att palestinierna inte ska röstas in i varken FN eller UNESCO. Ska det bli fred mellan Israel och palestinierna måste palestinierna kunna förvalta de områden de får utan att Israel drabbas av terrorism från dessa områden efteråt. Att situationen skulle bli bättre av att rösta in palestinierna i olika organisationer är svårt att förstå. Självklart måste vi komma till en punkt då terrorismen som Israel utsätts för från de områden landet hittills överlämnat åt palestinierna upphör. Efter det kan man börja tala om en palestinsk stat.

Raketerna regnade ner i södra Israel under hela helgen. Tror man att raketerna slutar regna om palestinierna röstas in i UNESCO? Nä, Israel måste kunna lämna över områden åt palestinierna utan att landet drabbas av terrorism efteråt. Landet har lämnat över områden åt palestinierna men drabbats av terrorism. Nu säger Israel att det är nog. Och det har landet all rätt att säga. Och landet har också all rätt att säga ifrån när palestinierna röstas in i UNESCO bara så där. Israel vill inte det därför att landet har utsatts för terrorism varje gång områden överlämnats åt palestinierna. Och eftersom det gått så vill Israel inte heller att palestinierna röstas in i UNESCO.

Det är märkligt vad folk är angelägna om att palestinierna ska röstas in lite här och lite där, men inte verkar se det som ett problem att palestiniernas närmsta granne utsatts för terrorism varje gång denna granne överlämnat områden åt palestinierna. Det är bland annat av den anledningen jag bloggar.

Annonser