Detta skrivs med risk för att Twingly-länkarna ryker. Så har det gått många gånger förut när jag på denna blogg lyft fram fakta.

Nu rapporterar TT att Israel ska bygga några hundra bostäder i Jerusalem – som om det hade varit något konstigt med det. Faktum är att Jerusalems invånare garanterats frihet att utöva sin religion endast då staden varit under israelisk kontroll. År 1948 dödades och fördrevs de judar som bodde i de östra delarna av Jerusalem (något ”Östra Jerusalem” finns inte även om halva Svea rike verkar tro så) och synagogor brändes ner. Inte en enda jude fick bo i de östra delarna av Jerusalem mellan 1948 och 1967.

Jag har förstått att Jerusalem aldrig mera kommer att delas.

Det judiska folket är en del av ursprungsbefolkningen i Mellanöstern. Det har bott judar i länderna i Mellanöstern och Nordafrika under tusentals år. Således borde de ha rätt till en egen stat där (en annan orsak är att regeringarna i de länder de bott i inte har skyddat sina judiska minoriteter utan tillåtit att de förföljts under århundradena). Grundandet av den judiska staten Israel skedde inte ”på bekostnad av det palestinska folket” som man ofta hör. Arabernas rättigheter garanterades när man planerade bildandet av en judisk stat.

Den här bloggen förbiser inte de palestinska arabernas rättigheter och förbiser inte heller det lidande de har gått igenom.

Fred är allting bloggen Fredsprocessen önskar.

Eftersom det judiska folket har rätt till en egen stat i Mellanöstern i egenskap av ursprungsbefolkning så bör de också ha rätt till en egen huvudstad – en hel huvudstad, inte en halv huvudstad.

Läs alla inlägg om Jerusalem.

DN1 SvD1 D1 GP1

Annonser