Tänk dig att du är ledare i ett land. Tänk dig att du har ett så stort ansvar.

Tänk dig att ett land i närheten av ditt land – landet där du är ledare – säger att ditt land borde radras från kartan. Tänk dig att det landet säger det flera gånger och tänk dig att det landet också på andra sätt öppet och tydligt visar en fientlighet mot ditt land.

Och tänk dig att du misstänker att detta land är i färd med att tillverka kärnvapen och tänk dig att det en dag visar sig att det faktiskt är så.

Vad ska du som ledare och med ett stort ansvar göra i en sådan situation?

Ditt land tillhör dessutom ett folk som en gång i sin historia upplevt en Förintelse – en katastrof där en tredjedel av folket dödades.

Vad ska du ta dig till i en sådan situation?

Faktum är att Israel befinner sig i denna situation idag. Detta är unikt. Inget annat land i världen har någonsin blivit hotat med att det måste raderas från kartan på det sätt som Israel blivit.

Hotet från Iran är allvarligt och ledarskapet i Israel kan inte förhålla sig passivt till det.

Precis som en enskild individ har friheten att fatta egna beslut och agera självständigt, så har varje land friheten att fatta egna beslut och agera självständigt. Hotet från Iran är inte bara ett hot mot Israel, utan också ett hot mot andra länder, men när det kommer till Israel är det sist och slutligen upp till ledarskapet i Israel att hantera hotet från Iran.

Ledarskapet i Israel – oberoende vad man tycker om det – har klargjort att man inte kommer att tillåta att Iran skaffar sig kärnvapen.

I en situation som denna kan en ansvarsfull ledare inte förlita sig på önsketänkande utan måste ta situationen på allra största allvar. Irans ledning har gång på gång sagt att Israel borde raderas från kartan, omvärlden har misstänkt att Iran är i färd med att tillverka kärnvapen och nu finns det tecken som tyder på att det faktiskt är så. Detta måste ledningen i Israel ta på fullaste allvar. Gör man inte det så tar man enorma risker. Förutom att många människor kan dö så kan Israel sluta existera som land. Det kan ledningen i Israel självklart inte tillåta under några som helst omständigheter. Därför tar man situationen på största allvar.

Den situation Israel befinner sig i är unik, men man ska komma ihåg att vilket annat land som helst som befann sig i en liknande situation skulle ta situationen på fullaste allvar.

”Israel is the world’s most watched place, but despite that, it is the world’s least understood place” (Israel är världens mest bevakade plats, men trots det är landet världens minst förstådda plats), skriver Pilar Rahola. Det stämmer mycket väl. Och det finns risk för att detta även gäller när det kommer till hotet från Iran.

Man får ha åsikter om Israel och hotet från Iran, men innan man uttalar sig finns det skäl att verkligen sätta sig in i situationen. Det som utspelar sig är unikt och det måste hållas i åtanke när man uttalar sig angående detta.

Som sagt: hotet från Iran är inte bara ett hot mot Israel, utan också ett hot mot andra länder, men när det kommer till Israel är det sist och slutligen upp till ledarskapet i Israel att hantera hotet från Iran. Vi vet inte hur det kommer att gå. Vi vet inte om sanktionerna kommer att leda till en tillfredsställande lösning när det gäller hotet från Iran eller om man måste ta till militära medel. Vi vet inte i så fall om flera länder kommer att anfalla anläggningar i Iran tillsammans eller om detta ansvar lämnas över till Israel att sköta ensamt.

Det viktiga är i alla fall att sätta sig in i situationen ordentligt innan man uttalar sig. Israel är nämligen världens mest bevakade plats, men trots det är landet världens minst förstådda plats.

Alla artiklar om Iran.

DN1 DN2 DN3 DN4 DN5 DN6 DN7 DN8 DN9 DN10 DN11 DN12 DN13 DN14 DN15 DN16 DN17 DN18 DN19 DN20 DN21 DN22 DN23

Svd1 Svd2 Svd3 Svd4 Svd5 Svd6 Svd7 Svd8 Svd9 Svd10 Svd11 Svd12 Svd13 Svd14 Svd15 Svd16 Svd17 Svd18 Svd19