Ibland kritiseras jag för att jag skriver för lite om palestinierna. Men visst har jag skrivit om palestinierna, t.ex. här, härhär och här.

Men den här bloggen handlar varken om palestinier eller israeler, eller araber eller judar. Den handlar om konflikten mellan Israel och dess grannar.

Det finns hur mycket som helst att skriva om och därför gäller det att plocka fram det mest relevanta. Det är upp till läsarna att bedöma hur jag lyckats med det.

Enligt Oslo-avtalet ska palestinierna erkänna Israels rätt att existera, upphöra med terrorism, se till att terrorister avväpnas och hindras i sin verksamhet, samarbeta med Israel för att få fast dem samt gå in för fredsfostran i skolorna. Trots detta har det nyligen visats en musikvideo på palestinsk TV där våld glorifieras. Det handlar om en musikvideo till minne av Yassir Arafat. I musikvideon framgår det bland annat att död för Palestinas sak är bra och att Arafats vapen inte har övergivits. I musikvideon beskrivs Arafat som en gevärets vän.

Musikvideon sändes varje dag under en veckas tid på palestinsk TV som lyder direkt under Mahmoud Abbas. Dessutom är den producerad av samma TV-kanal.

Musikvideon är förstås inte fredsfostrande.

När ska det palestinska ledarskapet ta avstånd från glorifieringen av våld? När ska de börja tänka på palestiniernas bästa?

När ska palestiniernas vänner börja uppmärksamma detta? När ska de börja kritisera det palestinska ledarskapet angående t.ex. att våld glorifieras?

Det verkar som att palestiniernas vänner bara talar om hur mycket palestinierna ”lider under Israels brutala ockupation”, men de glömmer att Israel gett palestinierna långtgående självstyre. (Fråga inte mig hur palestinierna kan vara under en brutal israelisk ockupation när de har ett långtgående självstyre.)

Kan en vän av palestinierna kritisera det palestinska ledarskapet? Precis som jag är en vän av judar och israeler, så är jag en vän av araber och palestinier. Det enda denna blogg önskar är fred mellan Israel och palestinierna och mellan Israel och dess övriga grannar. Palestinierna förtjänar ett bättre ledarskap, ett ledarskap som avsäger sig all glorifiering av våld.

Israel har lämnat de palestinska byarna och städerna så att nästan alla palestinier är under ett självstyre. Meningen var att detta självstyre skulle utvecklas till en stat, men ett villkor var att man går in för fredsfostran. Det har man tydligen ännu inte gjort. Det är oerhört fel gentemot palestinierna.

Källa: PA TV music video commemorates Arafat: ”Death for the sake of Palestine is good… We have not abandoned your weapon”

DN1 DN2 DN3 DN4 DN5 DN6 SvD1 SvD2 SvD3 SvD4 GP1 GP2 GP3 GP4 GP5

Annonser