Den finska armén köper små obemannade flygfarkoster Orbiter av israeliska Aeronautics Ltd. Den totala köpesumman uppgår till cirka 23,6 miljoner euro.

De obemannade flygfarkosterna väger cirka 10 kg och de används för att stödja de territoriella trupperna och för att förbättra övervakningsförmågan och lägesbilden i regionerna. De kan också användas för handräckning till andra myndigheter.

Källa: Försvarsministeriet i Finland (på svenska)

Presentationsvideo för den finska armén:

[videolänk]