Brott mot internationell lag: Västbankens judar fördrevs eller dödades 1948

41 kommentarer


De så kallade bosättningarna på Västbanken väcker mycket debatt. Frågan är om dessa bosättningar är olagliga eller lagliga.

Faktum är att det bodde judar på Västbanken före år 1948, men att de judar som bodde där antingen dödades eller fördrevs i kriget 1948.

Enligt beslutet i San Remo skulle ett hemland för det judiska folket grundas i Palestinamandatet:

…de huvudsakliga allierade har också enats om att mandatmakten ansvarar för genomförande av den förklaring som ursprungligen gjordes den 2 november, 1917 av regeringen Hans Brittiska Majestät, och som antagits av de makter, till förmån för etablering i Palestina av ett nationellt hem för det judiska folket

I artikel 6 sägs följande:

Administrationen av Palestina, samtidigt som rättigheter och ställningen för andra delar av befolkningen inte äventyras, skall underlätta judisk invandring under lämpliga förhållanden och skall uppmuntra, i samarbete med det judiska organ som avses i artikel 4, tät bosättning av judar på marken, inklusive statlig mark och obrukbar mark som inte krävs för allmänna ändamål.

Källa: 90 år sedan San Remobeslutet om ett judiskt hemland i det palestinska mandatet

Detta att underlätta judisk invandring samt uppmuntra tät bosättning av judar gäller hela Palestinamandatet. San Remo-beslutet gäller fortfarande idag. Det finns alltså inget beslut som säger att det är förbjudet för en representant av folkslaget judar att bygga och bo på Västbanken.

Folk påstår att de så kallade bosättningarna på Västbanken skulle vara olagliga. Det märkliga är att man överhuvudtaget inte tar ställning till att den judiska befolkningen på Västbanken antingen dödades eller fördrevs 1948. Var det lagligt eller olagligt? Självklart är det olagligt att döda och fördriva människor, men varför är det då olagligt att judar pånytt börjar bygga och bo på Västbanken?

Vi ska till följande titta på vilka judiska städer och byar som drabades av arabernas invasion 1948.

Gush Etzion

År 1948 bestod bosättningen Gush Etzion norr om Hebron av fyra bosättningar. Jordanska styrkor tillsammans med hundratals bybor lyckades besegra Gush Etzion. Bosättningarna var under återkommande belägring sedan januari och försvarades av ungefär 400 män och 100 kvinnor. Barnen hade blivit evakuerade.

Den 12 maj attackerades bosättningarna av jordanska styrkor och tusentals bybor. Följande dag, alltså den 13 maj, bröt styrkorna in i huvudbosättningen Kfar Etzion. Ungefär 120 försvarare dog den dagen. 21 av dessa var kvinnor. De tre återstående kibbutzerna höll ut ända till morgonen den 14 maj, men situationen var hopplös. Haganah gav dem tillåtelse att ge upp och alla försvarare och bosättare, förutom 4 som blev mördade av tillfångatagarna, transporterades till ett fångläger nära Mafraq i Jordanien. Ungefär 350 av bosättningarnas försvarare tillfångatogs.

Källa: Righteous Victims s. 214

Mera information: Gush Etzion (Wikipedia), Gush Etzions hemsida, A history of Gush Etzion and the Massacre of Kfar Etzion

Enligt information på dessa sidor hölls fångarna i 9 månader tills de blev frisläppta (detta nämns inte i Righteous Victims).

Bilden visar judiska fångar. Den finns t.ex. här och här.

Specifika Wikipedia-sidor för de olika bosättningarna inom Gush Etzion: Ein Tzurim, Kfar Etzion, Masuot Yitzhak, Revadim

En viktig fråga är huruvida dessa ska kallas för bosättningar eller inte. När slutar en bosättning att vara en bosättning och blir en by eller stad? Det kan vara till hjälp om man vet vad de hebreiska orden betyder: gush = block, kfar = by.

Atarot och Neve Yaakov

Under 14-16 maj attackerades samhällena Atarot och Neve Yaakov (precis norr om Jerusalem) av irreguljära styrkor och jordanska styrkor upprepade gånger och övergavs.

Källa: Righteous Victims s. 225

Wikipedia-sidor: Atarot, Neve Yaakov

Enligt Wikipedia plundrades och brändes Atarot. Eftersom det finns så delade meningar om de judar som dödades och fördrevs från Västbanken under kriget 1948 kan uppgiften om att dessa två bosättningar, Atarot och Neve Yaakov, övergavs användas i syftet att avdramatisera det hela, men då finns det skäl att fundera på hur det skulle ha kunnat gå om bosättningarna inte hade övergetts. Kanske invånarna hade massakrerats eller tagits som krigsfångar.

(Eftersom det finns så delade meningar om allt detta kan också min hänvisning till Wikipedia komma att användas för att förringa allt detta. Det är helt riktigt att man ska ifrågasätta information som finns på Wikipedia, men i det här fallet då det handlar om ett så känsligt ämne har jag kollat upp saken. Det finns goda källhänvisningar i dessa Wikipedia-artiklar – källor som alla skeptiska kan kolla upp.)

Kalia och Beit HaArava

Under 17-20 maj övergavs de militärt ohållbara bosättningarna Kalia och Beit HaArava vid Döda havets norra delar, strax söder om Jeriko.

Källa: Righteous Victims s. 225

Wikipedia-sidor: Kalia, Beit HaArava

I detta sammanhang är det också på sin plats att ta i beaktande händelserna när det gäller östra Jerusalem. Jag ska försöka återkomma till det vid något skede i en separat artikel.

Slutsatser

  • Det bodde alltså judar på Västbanken före 1948, men dessa dödades eller fördrevs. En del flydde.
  • Det är många som ser väldigt ensidigt på konflikten mellan Israel och palestinierna. Idag betraktas bosättningarna (eller de judiska byarna och städerna på Västbanken om man vill uttrycka sig så i stället) som olagliga och som det största hindret för en fredsuppgörelse. Dessa människor förbiser det faktum att judar bodde där före 1948, men att de dödades, fördrevs eller var tvungna att fly.
  • Det är viktigt att komma ihåg att arabernas attacker var angrepp, medan judarnas handlingar var försvar mot arabernas attacker.
  • De som menar att bosättningarna på Västbanken är olagliga borde fundera över lagligheten/olagligheten när det gäller att judarna som bodde där 1948 dödades, fördrevs eller tvingades fly.
  • Personligen har jag svårt att förstå varför återupprättandet av det judiska byggandet och boendet på Västbanken anses som olagligt, medan det faktum att judiskt byggande och boende abrupt tog slut 1948 i och medan arabernas invasion förbises helt.
  • Detta är mina tankar och reflektioner. Var och en får läsa det jag skrivit, ta reda på mer och bilda sig en egen uppfattning.
  • En del kan komma att påpeka att palestinierna födrevs av judarna 1948. Det stämmer att judiska styrkor födrev en del palestinier – men de födrev inte alla. Det var araberna som startade kriget och judiska samhällen i Palestinmandatet hade attackerats tidigare, särskilt under de arabiska upproren 1936-1939. Läs mera om detta här och här.
  • Information om läget när det gäller bosättningarna idag.

DN1 DN2 SvD1 SvD2 D1 D2 GP1 GP2 HD1 HD2

Annonser

När korrigeringen av en oförrätt görs till det egentliga problemet medan själva oförrätten helt och hållet förbises

8 kommentarer


Det finns en aspekt i konflikten mellan Israel och palestinierna som för mig är mycket märklig. Det handlar om att man verkar förbise att samtliga judiska samhällen på Västbanken förstördes i kriget 1948, medan man har gjort återupprättandet av dessa samhällen till ett problem av gigantiska proportioner. Hur kan det komma sig? Det verkar som att de flesta ser de så kallade bosättningarna som olagliga, medan man inte alls verkar ta i beaktande att de judiska samhällena på Västbanken förstördes i kriget 1948. Om bosättningarna är olagliga, vad var då förstörandet av de judiska samhällena? Var det helt lagligt? Sedan när ligger det till så att korrigeringen av en oförrätt görs till ett problem, medan själva oförrätten helt och hållet förbises? (De judiska samhällena på Västbanken förstördes alltså av de framryckande arabtrupperna som attackerade Israel efter dess självständighetsförklaring år 1948.)

Jag försöker skriva om bosättningarna i denna artikel. Jag vill främst föra fram det jag skrev om i stycket ovan, att de judiska samhällena på Västbanken förstördes i kriget 1948 och att man nu återupprättat dem, men att man inte verkar se det att de förstördes som något problem, utan att man i stället har gjort återupprättandet av dessa samhällen till ett problem och att jag (och många många andra) anser att detta är mycket märkligt. Åtminstone för mig förefaller allt detta väldigt klart. Det är dock ack så frapperande att man oftast möter starka mothugg när man försöker demaskera denna irrationalitet. Det borde dock vara helt uppenbart att det är högst förnuftsvidrigt att betrakta en korrigering av en oförrätt som det egentliga problemet medan man helt och hållet förbiser själva oförrätten. Jag kan i alla fall inte förstå hur återställandet av dessa judiska samhällen kan göras till det egentliga problemet. Är det inte förstörandet av dessa judiska samhällen i kriget 1948 som borde betraktas som det egentliga problemet? Det är helt ologiskt att man ser återställandet av dessa samhällen som någonting olagligt, medan man inte alls tar ställning till förstörandet av dessa judiska samhällen i kriget 1948 i hänsyn till laglighet eller olaglighet. Om man anser att återupprättandet av dessa judiska samhällen är olagligt, ja då borde det vara rimligt att också anse förstörandet av dessa samhällen som olagligt, men det mest logiska borde ändå vara att betrakta förstörandet av dessa judiska samhällen som olagligt och att inte betrakta återställandet av dessa samhällen som något olagligt. De flesta verkar dock inte resonera så här, utan de resonerar att korrigeringen av denna oförrätt utgör det egentliga problemet, medan de helt och hållet förbiser själva oförrätten.

Summa summarum:

Alla har rätt till egna åsikter och det är självklart helt okej att betrakta bosättningarna som olagliga. Poängen jag vill föra fram i detta blogginlägg är dock att det är mycket märkligt att betrakta bosättningarna som olagliga utan att ta ställning till förstörandet av de judiska samhällena i hänsyn till laglighet eller olaglighet. För att inte vara så ologisk borde man åtminstone betrakta förstörandet av de judiska samhällena som lika olagligt som återupprättandet av dessa samhällen – om man anser att bosättningarna är olagliga. Om man kommer så långt är det i alla fall mycket bättre än om man endast betraktar bosättningarna som olagliga. Det mest logiska borde ändå vara att man betraktar förstörandet av de judiska samhällena som olagligt, medan man inte betraktar återupprättandet av de judiska samhällena som olagligt, för ingalunda kan väl förstörandet av de judiska samhällena bagatelliseras, medan återupprättandet av dem görs till ett problem av gigantiska proportioner? Borde det inte vara helt tvärtom?

Detta är alltså poängen som jag vill föra fram i detta blogginlägg. Och denna poäng är riktad till dig som benhårt håller fast vid att bosättningarna är olagliga. Varsågod – du är fri att göra det om du vill det, men håll med om att det blir konstigt att göra det om man överhuvudtaget inte tar ställning till förstörandet av de judiska samhällena i hänsyn till laglighet eller olaglighet? Och kom ihåg att det på intet sätt är entydigt att bosättningarna skulle vara olagliga – även om du anser dem som olagliga. Det finns många erkända experter inom internationell rätt som inte ser dem som olagliga. Kolla i engelskspråkiga Wikipedias artikel om bosättningarna under rubriken ”Legal status” så ser du att bosättningarnas påstådda olaglighet inte är så entydig som man oftast vill få det till. Det viktigaste är i alla fall att förstörandet av de judiska samhällena på Västbanken inte kan bagatelliseras medan man gör återupprättandet av dessa samhällen till ett gigantiskt problem. Det är ju mycket märkligt om förstörandet av dessa samhällen var helt okej, medan återupprättandet av dem kriminaliseras. Det är inte logiskt.

GP1 GP2 GP3 GP4 HD1 HD2 HD3 HD4 HD5 HD6 HD7 HD8 HD9 HD10 HD11 D1

GP4 GP5 GP6 GP7 GP8 GP9 GP10 GP11 GP12 GP13 GP14 GP15 GP16 HD4 HD5 HD6 HD7 HD8 HD9 HD10 HD11 HD12 HD13 HD14 HD15 HD16

Cirkusen kring bosättningarna fortsätter

3 kommentarer


Enligt den israeliska myndigheten för statistik bor det ca 300 000 ”bosättare” på Västbanken i 122 bosättningar. Dessa utgör 12 % av Västbankens totala befolkning, vilket är mycket mindre än Israels arabiska befolkning. Dessa uppgifter har också bekräftats av Peace Now. Nästan 65 % av ”bosättarna” bor i fyra bosättningar: Ma’ale Adumim, Betar Illit, Modi’in Illit och Gush Etzion vilka alla är nära den ”gröna linjen” och förväntas införlivas i Israel vid en fredsuppgörelse.

Allt israeliskt byggande på Västbanken sker inom redan existerande bosättningar. Det sker genom att bygga på outnyttjad mark, som man gör överallt i världen. Inte en enda ny bosättning har grundats sedan 1999 då man grundade bosättningen Negahot.

Bosättningarna upptar endast några få procent av Västbankens totala yta.

Detta är alltså vad denna cirkus handlar om.

Eftersom palestinierna inte fick igenom sin resolution som fördömer de israeliska bosättningarna, så kommer man att försöka pånytt i Generalförsamlingen i september.

Man kan undra varför det är en sådan hysteri kring dessa bosättningar. Hur kan de anses vara ett hinder för fredsprocessen? Problemet är att folk har fått för sig att Västbanken är fullt av bosättningar och att palestiniernas marker bara krymper och krymper och att detta hindrar freden. Men verkligheten är någonting helt annat.

Sen undrar jag om du hört om hinder för freden som flyger? Det är nämligen så att det har duggregnat i södra Israel på sistone. Men det är inte vatten jag talar om, utan det är raketer och granater. Sådana har nämligen tyvärr duggregnat i södra Israel på sistone.

Hur är det: kan dessa också tänkas vara ett hinder för fredsprocessen?

Här är i alla fall en lista över det senaste regnet: http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Palestinian_rocket_attacks_on_Israel,_2011

Slutligen vill jag säga att dessa raketer och granater bryter mot de mänskliga rättigheterna och mot ett flertal resolutioner.

Mera information om bosättningar (dessa har jag använt som källor):

http://www.jpost.com/Features/FrontLines/Article.aspx?id=201635

http://www.jcpa.org/brief/brief2-16.htm

http://www.baltimoresun.com/news/opinion/readersrespond/bs-ed-letter-israel-20101230,0,273689.story

http://www.latimes.com/news/opinion/la-oe-ayalon-peace-talks-20101214,0,7821811.story?track=rss

Länkar till svenska tidningar:

http://www.dn.se/nyheter/varlden/palestinier-ger-sig-inte-trots-veto

http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=248574

http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=248700

http://hd.se/utrikes/2011/02/18/trata-i-fn-om-bosattningar/

http://hd.se/utrikes/2011/02/18/palestinierna-trotsar-usa-i-fn/

Juderemsan

13 kommentarer


Som väntat lade USA in sitt veto i FN:s säkerhetsråd mot ett resolutionsförslag som fördömer de israeliska bosättningarna. När det gäller Israel/Palestina-konflikten så finns det en tydlig polarisering och därför går åsikterna isär också när det gäller detta.

Det har bott judar på Västbanken under lång tid, men i kriget 1947-1949 kom Västbanken att ockuperas av Jordanien. De judar som bodde där drevs ut eller dödades och dessutom infördes ett förbud för judar att bo där. Den enda gången det inte bott judar där var mellan 1948 och 1967.

Dessa fakta bör man ta i beaktande när man diskuterar bosättningarna. Det borde vara självklart att dessa händelser som ägde rum 1948 och detta förbud klart och tydligt var olagliga. När Västbanken erövrades av Israel 1967 så kunde den mångtusenåriga judiska närvaron på Västbanken återställas. Det finns ju inget beslut som säger att det skulle vara förbjudet för en jude att bygga och bo på Västbanken. Men allt detta tenderar att glömmas bort när bosättningarna diskuteras. Man går så långt tillbaka i tiden som till år 1967, men inte längre.

Bosättningarna framställs både av palestinierna och deras sympatisatörer i väst som om dessa utgjorde ett allvarligt hinder för fredsprocessen. Det har dock länge talats om att Israel ska behålla de största bosättningarna och ge motsvarande landområden av samma kvalitet till palestinierna i stället. Detta betyder att frågan inte behöver vara så svårlöst. En framtida palestinsk stat kunde eventuellt också ha en mindre judisk befolkning.

Under den senaste hösten inleddes nya direkta förhandlingar mellan Israel och palestinierna. För att Abbas överhuvudtaget skulle dyka upp vid förhandlingsbordet så krävde han ett byggstopp i bosättningarna. Detta gick Netanyahu med på och införde ett tiomånader långt byggstopp, men Abbas dök upp vid förhandlingsbordet först när några veckor av byggstoppet kvarstod.

Det är dock så att konflikten endast kan lösas genom förhandlingar. Därför har Israel nu sagt att palestinierna bör förhandla, vilket bör vara absolut rimligt. En eventuell framtida stat vid namn Palestina och staten Israel kommer att ha ett nära samarbete som grannar. Därför är det av största vikt att relationerna mellan dessa två parter odlas redan nu. Detta kunde ske vid förhandlingsbordet.

Det är intressant att se på saken utifrån det judiska folkets perspektiv i stället för att se saken utifrån den israeliska statens perspektiv. Det judiska folket är ett element i demografin i Mellanöstern, men under de senaste årtiondena har det judiska folkets levnadsyta i Mellanöstern krympt. Det har bott judar i länderna i Mellanöstern och Nordafrika under lång tid, men de drevs ut under 1940-, 1950- och 1960-talen. Sammanlagt handlar det om närmare 1 miljon judiska flyktingar som man sällan talar om. Idag är större delen av den muslimska världen stängd för judar och israeler.

Allt detta betyder att det judiska folket – som alltså är ett element i demografin i Mellanöstern och Nordafrika – idag tvingas bo i en smal remsa vid Medelhavet. Denna remsa kallas Israel.

Detta är väldigt orättvist, men få talar om denna orättvisa. Är det verkligen meningen att judarna, som också hör till ursprungsbefolkningen i regionen, idag endast ska tillåtas bo i en smal remsa vid Medelhavet? Och ska denna remsa bli ännu smalare genom att judars närvaro på Västbanken begränsas?

Det finns inga klara svar på dessa frågor, men de är värda att lyftas fram som en tankeställare.

http://www.dn.se/nyheter/varlden/trata-i-fn-om-bosattningar

http://www.dn.se/nyheter/varlden/israel-palestinierna-ska-forhandla

http://www.svd.se/nyheter/utrikes/trata-i-fn-om-bosattningar_5954117.svd

http://www.svd.se/nyheter/utrikes/israel-palestinierna-ska-forhandla_5952329.svd

http://www.gp.se/nyheter/varlden/1.554916-usa-stoppar-resolution-mot-israel

http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=248660

http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=248666

http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=248673

Newer Entries