Erkänna Palestina – men ingen har berättat vad som ska ske med Hamas, Islamiska Jihad och Hizbollah

2 kommentarer


Ett erkännande av ett Palestina skulle inte förändra någonting när det gäller konflikten mellan Israel och palestinierna och ett fredsavtal kan uppnås endast genom direkta förhandlingar mellan Israel och palestinierna.

Ingen har dock berättat vad som ska ske med Hamas, Islamiska Jihad, Hizbollah och andra grupperingar som inte erkänner Israel och som vill se Israel utplånat.

Faktum är att om Israel och palestinierna slöt ett fredsavtal – vilket idag tyvärr är ganska osannolikt – skulle dessa grupperingar inte försvinna någonstans. Om Israel och palestinierna slöt ett fredsavtal skulle palestinsk-arabiska extremister antagligen försöka skada det palestinska ledarskapet och grupperingar som t.ex. Hamas, Islamiska Jihad och Hizbollah skulle fortsätta sin kamp mot Israel.

Visst, man kan tala gulligt om att ”erkänna ett Palestina”, men ingen har berättat vad som ska ske med Hamas, Islamiska Jihad och Hizbollah. Dessa grupperingar har som mål att förinta staten Israel och erkänner således inte ens Israel. Ett erkännande av ett Palestina och inte ens ett fredsavtal mellan Israel och palestinierna skulle råda bot på dessa grupperingar. Men ändå är det många som anser att det är Israel som förhindrar freden… till och med högt uppsatta svenska politiker…

Videoklipp om Hamas (VARNING FÖR STARKA BILDER!):

DN1 DN2 DN3 DN4 DN5 SvD1 SvD2 SvD3 SvD4 SvD5 SvD6 SvD7 Svtdebatt1 D1 Svt1 Svt2 Svt3 Svt4

Åtminstone 3 raketer sköts in i västra Galiléen från Libanon

7 kommentarer


Sent på måndagskvällen sköts det åtminstone tre raketer från Libanon in i västra Galiléen. Byggnader skadades, men till all lycka inga människor.

IDF besvarade raketattackerna med artillerield och är i full beredskap i norr. Israel ser Libanon och den libanesiska regeringen som fullt ansvarig för det inträffade.

Vi får hoppas att detta är en enskild händelse och inte början till en större konflikt i norr.

Och till alla som lever i en fantasivärld och anser att det är Israel som startar oroligheter i Mellanöstern så bör det sägas att det hela började med att terrorister sköt raketer och att Israel på grund av det försvarade sig. Det är olagligt att skjuta raketer in i ett grannland och händer något sådant har man rätt att försvara sig.

Mera information:

Läs också:

DN1 DN2 SvD1 GP1 D1 D2 Svt1

Hamas och Hizbollah förfogar över tiotusentals raketer tillsammans

1 kommentar


Mellanöstern. Vad ska man egentligen säga om Mellanöstern?

Mellanöstern är en minst sagt speciell region. Det verkar som att läget hela tiden är spänt där.

Visst skiljer sig Mellanöstern från andra regioner i världen och dessa unika förhållanden som gäller i Mellanöstern gör att man måste ta dem i beaktande när man försöker förstå Mellanöstern. I Mellanöstern går det inte att applicera de regler man applicerar i andra regioner runtom i världen. Man måste ta det unika med Mellanöstern i beaktande.

Alla minns det andra Libanonkriget som ägde rum sommaren 2006. Hizbollah fick för sig att börja skjuta raketer in i norra Israel.

Att det är Iran som stöder Hamas och Hizbollah är ett känt faktum. Detta sker genom ekonomiskt stöd, vapenleveranser, utbildning i hur vapnen används och så vidare.

Hamas och Hizbollah verkar i Israels omedelbara närhet: Hizbollah i norr och Hamas i söder.

Israel har varit i krig med både Hizbollah och Hamas. Omvärlden har analyserat dessa krig å det yttersta.

Raketerna fanns redan innan krigen med Hizbollah och Hamas och Israel visste att dessa raketer med allra största sannolikhet någon dag skulle komma att användas mot landet. Här kommer den första faktorn som gör Mellanöstern unik: Israel är medvetet om de raketer som Hizbollah och Hamas förfogar över. Israel vet också att dessa raketer med allra största sannolikhet någon dag kommer att användas mot landet. Detta betyder att landet skulle kunna förstöra vapnen för att undvika att anfallas i framtiden, men man gör inte det!

Mellanöstern är alltså unikt. Man kan fråga sig om något land i en annan del av världen skulle tillåta att raketer uppbevaras i landets omedelbara närhet i syfte att någon dag använda dem i en attack mot landet utan att landet skulle göra något för att avvärja hotet. Man kan utgå från att de allra flesta länder skulle avvärja hotet.

Israel vet att det finns raketer i landets omedelbara närhet som med allra största sannolikhet någon dag kommer att riktas mot landet, men landet gör inget för att avvärja hotet. Detta är Mellanöstern. Detta är det unika Mellanöstern.

Varför avvärjar inte Israel hotet då genom att förstöra raketerna? Det handlar om försvarsstrategi.

För Israels del handlar det inte om att avvärja hot på förhand. Det skulle helt enkelt inte funka av diverse olika anledningar. Därför handlar man först den dagen raketerna börjar skjutas mot landet.

Detta leder oss till den andra faktorn som gör Mellanöstern unikt och i detta fall särskilt i avseende till Israel: eftersom Israel är ett förhållandevis litet land (dock med en kraftfull armé) och eftersom landet ett flertal gånger under historien varit under existentiellt hot så försvarar man sig med kraft då raketer skjuts mot landet.

Under det andra Libanonkriget sades det att Israels handlande var oproportionerligt. Det är inget fel med att ha synpunkter på Israels agerande, men om man kallar Israels agerande oproportionerligt, har man då satt sig in i de förhållanden som råder i Mellanöstern och särskilt de som råder mellan Israel och Hizbollah/Hamas? Faktum är att raketerna inte uppenbarade sig vid Israels omedelbara närhet samma dag de började skjutas – de hade funnits där redan länge. Israel hade alltså kunnat avvärja hotet genom att förstöra raketerna på förhand. Men det hade man inte gjort.

Idag – söndagen den 20 november 2011 – är det ett faktum att Hamas i söder förfogar över tusentals raketer och att Hizbollah i norr förfogar över tiotusentals. Situationen skulle vara en helt annan om raketerna var avsedda för självförsvar, men faktum är att raketerna är till för att skada Israel.

Med allra största sannolikhet kommer det en dag då dessa raketer börjar skjutas mot Israel – tyvärr. Den dagen kan komma inom några månader eller inom några år. Ingen vet. Det enda som är säkert att det med allra största sannolikhet kommer att ske.

Faktum är att Israel i teorin skulle kunna förstöra dessa vapen redan idag. Men man gör inte det. Man känner till att dessa vapen finns i landets omedelbara närhet, men man handlar inte.

Detta är det unika Mellanöstern.

DN1 SvD1 GP1

Representant för Hizbollah beskriver plan för att förstöra Israel

1 kommentar


Hizbullah MP, Retired Brig.-Gen. Walid Sakariya: Syria, Iraq, Iran, and Hizbullah Will Wipe Out Israel, Even at the Cost of Hundreds of Thousands of Casualties, following US Withdrawal from Iraq

Following are excerpts from an interview with Hizbullah MP Brig.-Gen. (ret.) Walid Sakariya, which aired on ANB TV on August 7, 2011.

Brig.-Gen. (ret.) Walid Sakariya: Iran is the country most hostile to Israel, but Iraq serves as a buffer between Iran and the Palestine front – from the days of Saddam Hussein and until the US military presence in Iraq. Iran supports the forces of confrontation: Hamas, Hizbullah, and Syria.

If, following the US withdrawal, Iraq becomes a bridge linking Iran to Syria, the Iranian forces could cross Iraq and arrive in Syria, in order to participate in a direct war on the Golan front.

In that case, Israel would not be fighting Hizbullah alone. It would be fighting Hizbullah, Syria, Iraq, and Iran. This is the so-called ”Shiite Crescent” that they fear. Since Iran dominates this [axis], the Arab countries refer to it as the ”Shiite Crescent.”

If Hizbullah has 5,000 missiles and can destroy some targets in Israel, the equation will completely change when Syria and Iran join the war. You will have the strategic superiority and a force large enough to pulverize Israel, even if this war costs you hundreds of thousands of martyrs – not just 1,000 or 2,000. You will enter this war with a population mass exceeding 100 million.

[…]

If Syria, as a confrontation country, fails, America and the Zionist enterprise will be victorious.

Interviewer: Syria is that important…

Brig.-Gen. (ret.) Walid Sakariya: Of course. But if Syria is victorious as a confrontation country, Israel will come to an end. There are military balances. Hizbullah can defeat Israel, but it cannot abolish it. If Syria enters a war with Israel, it may be able to regain the Golan, but it will not be able to liberate Haifa and Tel Aviv.

However, Hizbullah, Syria, Iraq, and Iran will constitute a force that is militarily superior to Israel and will destroy it. They will wage a war and might even suffer hundreds of thousands of martyrs – because Israel might use the nuclear weapon in order to survive – but nevertheless, this war will put an end to Israel.

[…]

Källa: MEMRI, via bloggen Elder of Ziyon

Det blir mycket blodigt om Hizbollah får för sig att börja skjuta raketer

4 kommentarer


Får några veckor sedan publicerade The Washington Post kartor över objekt i Libanon som förmodas tillhöra terroristorganisationen Hizbollah. Det handlar om kartor som visar var ca 550 bunkrar, 300 övervakningsplatser och 100 andra anläggningar är placerade. En karta visar var det finns vapenlager. De är placerade i närheten av sjukhus och skolor och enligt kartorna är en bunker placerad i en moské.

Man uppskattar att Hizbollah förfogar över tiotusentals raketer. Genom att publicera kartorna ville Israel föregripa den internationella kritik som sannolikt skulle uppstå om Israel var tvunget att försvara sig mot ett eventuellt framtida raketangrepp av Hizbollah. Man vill visa att objekten finns i byar nära skolor, sjukhus och till och med nära civilpersoners hem. ”Vårt intresse är att visa världen att Hizbollah har förvandlat dessa byar till stridszoner”, sade en israelisk befälhavare.