Det finns ju de som vill att omskärelse ska förbjudas i Sverige. Men det märkliga är att det är oomskurna som dominerar i debatten. Hur kan det komma sig att oomskurna tror sig veta bäst? Är det inte de omskurna som borde känna till detta bäst?

Det är så lätt för Svensson i det sekulariserade Sverige att tycka och tänka allt möjligt om olika saker och ting. Men den svenska normen är inte gällande överallt i världen och gäller inte alla människor. Och Svensson har inte rätt att pracka sina normer på andra. Inte vill ju han/hon heller att andra ska pracka sina normer på honom/henne.

Det här med omskärelse visar att det inte är så lätt med olika kulturer och traditioner – eller så visar det att det är lätt. Det beror på hur man tar det.

Omskärelsemotståndarna har ett stort problem: De kan inte skilja mellan ociviliserade och förtryckande fenomen och djupt symboliska traditioner.

Omskärelsemotståndet bottnar i en stor okunskap om vad det är att vara människa. Att vara människa är nämligen komplext.

För att undvika missförstånd bör följande sägas: Kvinnlig könsstympning och hederskultur ska under inga omständigheter accepteras. Omskärelsemotståndarna lyckas dock inte skilja mellan ociviliserade och förtryckande fenomen och djupt symboliska traditioner.

Religion är av stor betydelse för en stor del av människorna på jorden. För Svensson i sekulariserade Sverige kan detta vara mycket svårt att förstå. Men det finns också liv utanför Sverige…

Det här betyder att människor för vilka religion – och med religionen medföljande traditioner – är av stor betydelse också bebor och kommer att bebo svenskt territorium. Ett förbud mot omskärelse skulle därmed slå hårt mot minoritetsgrupper i Sverige vilket vore mycket allvarligt.

Faktum är att Sverige också tagit emot människor – och kommer att ta emot människor – som flytt undan krig eller förföljelse. Bland dessa människor finns det människor för vilka religiösa traditioner är viktiga. Om ett förbud mot omskärelse införs skulle det slå hårt mot dessa människor. Tänk att först tvingas fly undan krig eller förföljelser och därefter komma till ett land där det är förbjudet att upprätthålla sina traditioner!

Ett argument som förs fram av omskärelsemotståndarna är att människor måste få bestämma själva och att ingreppen ska göras först efter fyllda 18 år och bara om personen i fråga själv vill det. Detta är dock ett märkligt resonemang då det finns folkgrupper på vår jord som av tradition gör långt större ingrepp på sina kroppar. Det kan handla om att skapa olika mönster på huden någonstans på kroppen eller det kan handla om att göra stora hål på t.ex. öronsnibbar eller läppar. Sådana traditioner förekommer knappast bland människor som bebor svenskt territorium, men det är inte uteslutet att sådana någon gång kunde bebo svenskt territorium.

Detta – att det finns folkgrupper med traditioner beskrivna ovan – visar att den mänskliga tillvaron är mera komplex än man vanligtvis tänker sig i ett sekulariserat land som Sverige. Som jag redan skrev ovan: Den svenska normen gäller inte alla människor och i hela världen. Svenskt territorium bebos och kommer att bebos av människor som inte kan och/eller vill anpassa sig enligt den svenska normen. Lika lite som Svensson vill att andra människor prackar sina normer på honom/henne, vill människor från andra länder och kulturer att svenskar prackar sina normer på dem.

Att vara människa är komplext. Att trångsynt förespråka förbud mot omskärelse är fel. Att göra det visar också att man inte förstått vad det är att vara människa. Och man kan vara människa, men på ett osvenskt vis. Eller förresten: Vem har sagt att omskärelse inte skulle kunna vara svenskt?

Ett sevärt Youtube-klipp (det finns flera andra sevärda på Youtube):

[videolänk]

Efter att ha sett klippet kan man fråga sig varför omskärelse är det enda man fokuserar på. Om man blir så upprörd över omskärelse, varför blir man inte upprörd över det som klippet ovan visar? Har omskärelsemotståndarna något bra och godtagbart svar på den frågan?