Relationen mellan Turkiet och Israel är ett typiskt exempel på hur en oenighet kan utvecklas till en konflikt som i sin tur utvecklas till en riktigt infekterad relation. Så går det om man bara låter det ske och inte låter sig försonas.

Man kan ha olika åsikter när det gäller Israels agerande i samband med Ship to Gaza, men att reagera som Turkiet nu gjort lär inte ska göra saken bättre. Ibland måste man helt enkelt acceptera att det ligger till som det ligger till och lämna saken bakom sig. Det som nu sker är att en gammal oenighet infekterar relationen mellan Turkiet och Israel helt och hållet.

Denna infekterade relation lär inte ska öka stabiliteten i regionen heller, utan kan i värsta fall öka instabiliteten i hela regionen. Nu säger Turkiets premiärminister Erdogan att man kommer att sätta in krigsfartyg för att eskortera framtida hjälpsändningar till Gaza. Hur seriöst detta uttalande är är svårt att säga. Däremot kan man konstatera att om Turkiet faktiskt skulle sätta in krigsfartyg för att eskortera framtida hjälpsändningar till Gaza så är det mycket allvarligt.

För var och en med ens ett litet uns av förmåga till logiskt tänkande borde det framstå som helt klart att Israel måste hålla koll på vad som kommer in i Gazaremsan så att inga vapen smugglas in i remsan och inte heller material som kan användas till att tillverka vapen eller bygga terroinfrastruktur som till exempel bunkrar. För några veckor sedan avfyrades över 150 raketer från Gazaremsan in i södra Israel. Israel kan helt enkelt inte tillåta att fartyg anlöper hamnar i Gazaremsan. Detta skulle kunna utnyttjas av terrorister för att smuggla in vapen. Vill man av någon anledning skicka hjälpsändningar till Gaza fungerar detta utmärkt via gränsöverångar på land. Det är inget Israel motsätter sig.

Man kan bara fantisera hur det skulle gå om Turkiet eskorterade hjälpsändningar havsvägen till Gazaremsan. Måtte detta aldrig ske.

DN1 DN2 GP1 GP2 HD1 HD2 D1 D2 SvD1 SvD2