Häromdagen publicerade Maan News en artikel som berättar att palestiniernas president Mahmud Abbas sagt att Arabförbundet har diskuterat att tillåta väpnat motstånd mot Israels ”ockupation” om försöket att få fullt medlemskap i FN misslyckas och att en del länder har gett sitt stöd till detta. Enligt artikeln har Abbas också sagt att palestinierna inte vill utöva väpnat motstånd ”såvida inte ni alla beslutar att starta ett krig”. Abbas tillade: ”Jag kan inte skjuta en enda kula på Israel eftersom det enda jag har är poliser med Kalashnikovs och bara lite ammunition”.

Samma sak på engelska direkt citerat från Maan News:

Abbas said the Arab League had discussed allowing armed resistance to Israel’s occupation if the bid for full membership of the UN failed, and that some countries supported the idea.

But the president said Palestinians did not want armed resistance ”unless you all take a decision to launch war.”

He added: ”I cannot fire one single bullet at Israel because all I have is a policeman with a Kalashnikov and minimum ammunition.”

Är det retorik av detta slag som en fredssträvande president använder?

Efter att Abbas tillträdde år 2004 har Fatah tagit ansvaret för många dödliga terrorattacker. Kolla t.ex. här.

Allt detta strider mot Osloavtalet enligt vilket det palestinska ledarskapet skulle erkänna Israels rätt att existera, upphöra med terrorism, se till att terrorister avväpnas och hindras i sin verksamhet, samarbeta med Israel för att få fast dem samt gå in för fredsfostran i skolorna.

På begäran av Mahmud Abbas kommer Arabförbundet att hålla ett krismöte idag, söndag, med anledning av Israels bombningar på Gazaremsan som svar på de raketattacker som utförts under de senaste dagarna. Så mötet kommer inte att hållas i syfte att bekämpa den palestinska terrorismen, utan ska i stället handla om Israels svar på palestinsk terrorism, det vill säga bombningarna på Gazaremsan.

Var finns Mahmud Abbas och det palestinska ”politiska” ledarskapets vilja att bekämpa terrorism?

Mera om Arabförbundets möte här och här.

Källa: Maan News via bloggen Elder of Ziyon

Läs också: Are Palestinians Preparing For Another Intifada?

Annonser