Bill Clinton ger sin version av fredsförhandlingarna som ägde rum år 2000

1 kommentar


Det sägs att palestinierna är under en ”brutal ockupation” – ändå förkastas fredsförslag efter fredsförslag. Hur det går ihop är det ingen som vet. Om man är under en ”brutal ockupation” – och således i akut behov av en fredsuppgörelse – förkastar man då fredsförslag efter fredsförslag?

Här ger Bill Clinton sin version av fredsförhandlingarna som ägde rum år 2000 – fredsförhandlingarna som erbjöd en så generös fredsuppgörelse att man inte borde ha kunnat tacka nej till den. Ändå gjorde man det…

[videolänk]

Clinton kör med det klassiska ”skyll alltid allt på Israel och blunda för den palestinska terrorismen”

25 kommentarer


DN.se skriver om att den förre amerikanska presidenten Bill Clinton sagt att det är Netanyahus fel att det inte blivit fred mellan Israel och palestinierna. Det är bekant att denna konflikt beskrivs mycket ensidigt, men det är ändå lite förvånande att till och med Clinton beskriver konflikten så här ensidigt.

Situationen idag är självklart inte sig lik den som rådde för 10 år sedan – och det gäller båda sidorna. Mycket har hänt sedan dess, också i Israel. Men folk vill så gärna skylla allt på Israel. Den huvudsakliga orsaken till att vi inte fått se en fred mellan Israel och palestinierna är den palestinska terrorismen. Det blev en andra blodig intifada som dödade omkring tusen israeler och skadade tiotusentals. Och det blev raketattacker från Gazaremsan. Man behöver inte hålla med om allt när det gäller Netanyahu, men han har i alla fall insett att det inte blir fredligare och lugnare fastän man ger palestinierna större frihet att styra över sig själva, något som har varit tänkt att med tiden leda till en statsbildning.

Vem är det alltså som har rört sig bort från en fredlig samsyn, Netanyahu eller den palestinska sidan? Självklart är det den palestinska sidan. Under det senaste årtiondet har vi sett en andra intifada samt ett raket- och granatregn från Gazaremsan, fastän palestinierna fick sitt självstyre under 1990-talet och fastän Israel drog sig helt och hållet ur Gazaremsan år 2005.

Det är hårresande att också Clinton drabbats av en sådan här total blindhet och förvirring.

Läs också:

DN1

Angående möjligheten att kommentera detta inlägg:
Alla kommentarer som på något sätt låter förstå att Israel borde upphöra att existera raderas. Alla kommentarer som låter förstå att israelerna ”bör flytta hem dit de kommer ifrån” raderas likaså. Alla kommentarer där Israel jämställs/jämförs med Nazityskland raderas också. Även kommentarer där sionismen jämställs/jämförs med nazismen tas bort.

Om det bara hade handlat om att få en egen stat…

1 kommentar