Juderemsan

13 kommentarer


Som väntat lade USA in sitt veto i FN:s säkerhetsråd mot ett resolutionsförslag som fördömer de israeliska bosättningarna. När det gäller Israel/Palestina-konflikten så finns det en tydlig polarisering och därför går åsikterna isär också när det gäller detta.

Det har bott judar på Västbanken under lång tid, men i kriget 1947-1949 kom Västbanken att ockuperas av Jordanien. De judar som bodde där drevs ut eller dödades och dessutom infördes ett förbud för judar att bo där. Den enda gången det inte bott judar där var mellan 1948 och 1967.

Dessa fakta bör man ta i beaktande när man diskuterar bosättningarna. Det borde vara självklart att dessa händelser som ägde rum 1948 och detta förbud klart och tydligt var olagliga. När Västbanken erövrades av Israel 1967 så kunde den mångtusenåriga judiska närvaron på Västbanken återställas. Det finns ju inget beslut som säger att det skulle vara förbjudet för en jude att bygga och bo på Västbanken. Men allt detta tenderar att glömmas bort när bosättningarna diskuteras. Man går så långt tillbaka i tiden som till år 1967, men inte längre.

Bosättningarna framställs både av palestinierna och deras sympatisatörer i väst som om dessa utgjorde ett allvarligt hinder för fredsprocessen. Det har dock länge talats om att Israel ska behålla de största bosättningarna och ge motsvarande landområden av samma kvalitet till palestinierna i stället. Detta betyder att frågan inte behöver vara så svårlöst. En framtida palestinsk stat kunde eventuellt också ha en mindre judisk befolkning.

Under den senaste hösten inleddes nya direkta förhandlingar mellan Israel och palestinierna. För att Abbas överhuvudtaget skulle dyka upp vid förhandlingsbordet så krävde han ett byggstopp i bosättningarna. Detta gick Netanyahu med på och införde ett tiomånader långt byggstopp, men Abbas dök upp vid förhandlingsbordet först när några veckor av byggstoppet kvarstod.

Det är dock så att konflikten endast kan lösas genom förhandlingar. Därför har Israel nu sagt att palestinierna bör förhandla, vilket bör vara absolut rimligt. En eventuell framtida stat vid namn Palestina och staten Israel kommer att ha ett nära samarbete som grannar. Därför är det av största vikt att relationerna mellan dessa två parter odlas redan nu. Detta kunde ske vid förhandlingsbordet.

Det är intressant att se på saken utifrån det judiska folkets perspektiv i stället för att se saken utifrån den israeliska statens perspektiv. Det judiska folket är ett element i demografin i Mellanöstern, men under de senaste årtiondena har det judiska folkets levnadsyta i Mellanöstern krympt. Det har bott judar i länderna i Mellanöstern och Nordafrika under lång tid, men de drevs ut under 1940-, 1950- och 1960-talen. Sammanlagt handlar det om närmare 1 miljon judiska flyktingar som man sällan talar om. Idag är större delen av den muslimska världen stängd för judar och israeler.

Allt detta betyder att det judiska folket – som alltså är ett element i demografin i Mellanöstern och Nordafrika – idag tvingas bo i en smal remsa vid Medelhavet. Denna remsa kallas Israel.

Detta är väldigt orättvist, men få talar om denna orättvisa. Är det verkligen meningen att judarna, som också hör till ursprungsbefolkningen i regionen, idag endast ska tillåtas bo i en smal remsa vid Medelhavet? Och ska denna remsa bli ännu smalare genom att judars närvaro på Västbanken begränsas?

Det finns inga klara svar på dessa frågor, men de är värda att lyftas fram som en tankeställare.

http://www.dn.se/nyheter/varlden/trata-i-fn-om-bosattningar

http://www.dn.se/nyheter/varlden/israel-palestinierna-ska-forhandla

http://www.svd.se/nyheter/utrikes/trata-i-fn-om-bosattningar_5954117.svd

http://www.svd.se/nyheter/utrikes/israel-palestinierna-ska-forhandla_5952329.svd

http://www.gp.se/nyheter/varlden/1.554916-usa-stoppar-resolution-mot-israel

http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=248660

http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=248666

http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=248673

Annonser

Abbas och byggstoppet

Lämna en kommentar


Abbas krävde ett byggstopp för att överhuvudtaget dyka upp vid förhandlingsbordet. Netanyahu gick med på att införa ett 10-månader långt byggstopp, men trots det dök Abbas upp vid förhandlingsbordet först när några veckor av byggstoppet återstod. Och när han väl hade dykt upp begärde han att byggstoppet skulle förlängas och försvann igen därefter.

Om byggstoppet var ett villkor för att han överhuvudtaget skulle dyka upp vid förhandlingsbordet, varför dök han då upp först när några veckor av byggstoppet kvarstod?

Newer Entries