Syftet med denna blogg är att belysa den så kallade fredsprocessen mellan Israel och dess grannar från alla håll och därmed behöver allt som inverkar på denna fredsprocess tas upp.

Förr kramade vänstern världens kommunistiska diktaturer, idag stöder man islamistiska diktaturer och terrororganisationer. Därför dömer man hårt både USA och Israel och när det gäller Israel övergår detta ofta i en avsky, ja till och med i ett hat. Vänstern kramar de islamistiska diktaturerna, men hånskrattar när man framför faktumet att Israel är Mellanösterns enda riktiga demokrati.

Hur har det kunnat bli så här?

Att det ligger till så här är redan i sig ett stort problem, men ett än större problem är att vänsterns syn på Israel har kommit att bli den dominerande och tongivande – inte minst i Sverige. Fastän Israel har attackerats åtminstone tre gånger och utsatts för blodig terror från närliggande områden i form av självmordsbombningar och raketbeskjutning, så framställs Israel som en skurk.

Västbanken och Gazaremsan kom i israelisk kontroll i ett försvarskrig. Israels kontroll av Västbanken och Gazaremsan har blivit en utomordentlig plattform utifrån vilken vänstern har kunnat producera allehanda felaktigheter och förvrängningar av verkligheten. Dessa felaktigheter och förvrängningar har sålts och en obetänksam allmänhet har köpt dem.

De regleringar och begränsningar som finns gällande palestiniers rörlighet är där på grund av terrorhotet, men vänstern framställer detta som förtryck, trakasseringar och apartheid. Den så kallade muren byggdes för att förhindra självmordsbombare att ta sig in i Israel, men vänstern beskriver syftet med muren på sitt eget sätt. Blockaden av Gazaremsan upprätthålls för att förhindra att vapen smugglas in, men detta beskrivs av vänstern som att Israel utsätter befolkningen i Gaza för kollektiv bestraffning. En del går så långt som att påstå att Israel ämnar svälta ut befolkningen där.

För några dagar sedan rapporterades det om ett kraftverk som förstördes under Gazakriget. I samband med det läste jag ett påstående i en blogg att ”israelerna inte vill att palestinierna klarar elförsörjningen på egen hand utan vill ha makten att stänga ned när helst det passar Israel”. Påståenden av detta slag är de värsta och de har självklart ingen som helst förankring i verkligheten.

Kärnan i det som denna blogg vill föra fram är att Israel gjort mycket för att ge palestinierna större frihet, ökade rättigheter och mera självbestämmande, men att Israel utsatts för blodig terror efter varje gång man gjort det (självstyret under 1990-talet → en andra intifada, tillbakadragandet ur Gazaremsan → mera raketer och granater).

Som sagt: att vänstern kramar de islamistiska diktaturerna, men hånskrattar när man framför faktumet att Israel är Mellanösterns enda riktiga demokrati är i sig ett enormt problem. Ett än större problem är att vänstern producerar allehanda felaktigheter och förvrängningar av verkligheten och säljer dessa till en obetänksam allmänhet. Men det största problemet torde vara att vänstern inte är mottaglig för kritik. Påtalar man att det finns problem inom vänstern, ja då bortförklaras de. Vänstern vill inte kännas vid fakta och är överkänslig för kritik. Allt som avviker från vänsterns uppfattning viftas bort med att det är ”höger” (som om all ren och skär fakta alltid skulle vara ”höger”).

Ska det t.ex. vara så svårt att förstå att Israel gjort mycket för att ge palestinierna större frihet, ökade rättigheter och mera självbestämmande, men att Israel utsatts för blodig terror efter varje gång man gjort det och att Israel därför faktiskt har något att säga om detta?

Nu har jag generaliserat mycket. Det är dock viktigt att komma ihåg att det alltid finns undantag och att det finns variationer inom vänstern när det gäller hur man ser på Israel. Men det ligger i alla fall till så att vänstern generellt har ett sätt att se på Israel som inte är förankrat i verkligheten och därför är det mycket svårt – om inte omöjligt – att föra en konstruktiv dialog med vänsterdebattörer. Men det finns som sagt undantag.

På vilket sätt vänstern inverkar konstruktivt på fredsprocessen är svårt att se. De kunde börja med att försöka inse att Israel gjort mycket för att ge palestinierna större frihet, ökade rättigheter och mera självbestämmande, men att Israel utsatts för blodig terror efter varje gång man gjort det och att Israel därför faktiskt har något att säga om detta. Sedan kunde de kritisera den palestinska sidan på grund av detta. På det sättet kunde även vänstern ha en inverkan på fredsprocessen.

Annonser