En israelisk arab talar ut

Lämna en kommentar


Del 1:

Del 2:

[videolänk 1] [videolänk 2]

Annonser

Det är fel i dubbel bemärkelse

Lämna en kommentar


Vi har alla en önskan om att vår värld skulle bli bättre, men man kan bli ganska modfälld när man tänker på hur mycket elände det egentligen finns i denna värld. Från Libyen kommer nu skräckbilder över hur hänsynslöst regimen behandlar sina egna. Men faktum är att dessa usla förhållanden har varit en verklighet i dessa länder under en lång tid och det handlar naturligvis inte bara om Libyen. Människorna i dessa länder har fått utstå förtryck under lång tid.

Att länderna i Mellanöstern och Nordafrika inte är fria är ett problem, men det finns också ett annat problem. Det är nämligen så att Israel är det enda fria och demokratiska landet i denna politiska region, men i en allt större krets anses detta land som ett mer eller mindre grymt land. När man påtalar att Israel är en demokrati och ett fritt land så kan reaktionen vara att det är ett hån mot själva demokratibegreppet att kalla Israel för en demokrati.

Som sagt så har vi alla en önskan om att vår värld skulle bli bättre och det betyder också att länderna i Nordafrika och i Mellanöstern är inkluderade i detta. Men för att kunna diskutera dessa saker behöver man ha insikt i hur saker och ting ligger till i verkligheten. Om man inte har det så leder det till ett felaktigt ställningstagande.

Jørgen Lohne frågar sig i en kommentar i norska Aftenposten om huruvida Israel kan bli modellen för de förändringar som förväntas ske i länderna i Nordafrika och Mellanöstern [1]. Det är naturligvis helt befogat att ställa den frågan. Eftersom det finns ett fritt land i regionen, varför skulle då detta land inte kunna vara en inspirationskälla för andra?

Problemet är att alltför många anser att detta enda fria land är ett av världens grymmaste länder. Hur kan detta komma sig? Jørgen Lohne skriver så här i inledningen av sin kommentar: ”Arabere gjør oppgjør og krever et samfunn med ytringsfrihet og stemmerett i frie valg. Et slikt samfunn finnes midt iblant dem. I landet de elsker å hate.”

Här slår han huvudet på spiken, för visst är Israel hatat av sina grannar. Det råder inget tvivel om det. Och hatar man någon, så händer det lätt att man också målar upp en felaktig bild av objektet man hatar. Denna bild baserar sig långt på känslor. Problemet är att alltför många här i väst har påverkats av denna bild som målats upp av Israel, så att en allt större krets anser att Israel är ett dåligt och grymt land.

Israels kontroll av Västbanken och Gaza-remsan torde ha mest inverkan när det gäller vilken bild man har av Israel. ”Ockupationen måste avslutas omedelbart” hör man folk ropa. Men problemet är att man bortser från historia och fakta. Västbanken och Gaza-remsan kom under israelisk kontroll i ett försvarskrig. Senare har dessa två territorier blivit baser för terrorism av olika slag. Mytbildningen av Israels kontroll av Västbanken och Gaza-remsan verkar inte ha några gränser. Israels kontroll av Västbanken och Gaza-remsan har kommit att bli en språngbräda för förvanskning av sanningen. Säger man att Israel är en demokrati, så skrattar folk eftersom de genast kommer att tänka på den grymma ockupationsmakten Israel.

Verkligheten har förvanskats så till den grad när det gäller Israels kontroll av Västbanken och Gaza-remsan, att det är svårt att veta var man ska börja för att reda ut allting. Det är i alla fall viktigt att komma ihåg att Västbanken och Gaza-remsan kommit under israelisk kontroll i ett försvarskrig. Länders gränser har under alla tider formats genom krig och Mellanöstern utgör inte något undantag i detta avseende. Gränserna mellan Israel och ett framtida Palestina kan endast definieras i ett fredsavtal. Men för att ett fredsavtal ska komma till stånd, så behövs det förhandlingar och för att förhandlingar ska kunna äga rum så behövs en vilja till förhandlingar. Och denna vilja måste finnas hos båda parter.

Eftersom Västbanken blivit en plattform för terror riktat mot israeliska civila, så har Israel varit tvunget att införa säkerhetsarrangemang. Problemet är att dessa arrangemang i dag inte framställs som säkerhetsarrangemang. Israels närvaro på Västbanken framställs som om att Israel har dolda avsikter och därför ”förtrycker palestinierna”.

Israel kontroll av både Västbanken och Gaza-remsan är naturligvis inte problemfri för befolkningen där, men mytbildningen kring allt detta är enorm. Man bör komma ihåg att när befolkningen där skildrar händelser så är det mycket känslor inblandade. Jørgen Lohne nämner hatet i sin kommentar och visst finns det också ett hat mot Israel bland palestinierna. Detta betyder förstås att deras skildringar av Israels agerande på Västbanken färgas av detta hat. Då blir inte heller skildringarna neutrala och sanningsenliga.

Problemet är att många i väst håller dessa skildringar som sanning och bildar sitt ställningstagande utifrån dessa. Det är inte frågan om att det inte skulle finnas ett behov av att övervaka Israels agerande när det gäller Västbanken och och Gaza-remsan och det är inte heller frågan om att det inte skulle finnas ett behov av att påtala brister när sådana uppdagas. Men allting blir helt fel om man tror att Israel har dolda avsikter med närvaron på Västbanken eller att Israel skulle utöva ett medvetet förtryck av palestinierna där. Detta stämmer helt enkelt inte.

Nu kokar det i många länder i Nordafrika och i Mellanöstern och ingen vet vad detta kommer att leda till. En sak är i alla fall säker och det är att befolkningen i dessa länder förtjänar frihet. De förtjänar att bli befriade från det förtryck de utsatts för under så lång tid. Och det finns ingenting som säger att Israel inte skulle kunna utgöra en källa till inspiration i denna process.

Israel har sina fel och brister och är inte ett helt perfekt land. Israels agerande är också i många fall diskutabelt, men man bör ta i beaktande det hot Israel ständigt utsätts för innan man uttalar sig. Israel är en demokrati. Israel är ett fritt land. Detta är obestridliga sanningar.

Befolkningen i länderna i Nordafrika och Mellanöstern förtjänar frihet. Faktum är att dessa länder inte är fria. Ett annat faktum är att Israel är ett fritt demokratiskt land. Och ett tredje faktum är att en allt större krets inte vill kalla Israel demokratiskt eftersom de tänker att Israel utövar ”förtryck av palestinierna”. Israel har sina fel och brister och landet bör kritiseras när brister uppdagas, men om man inte vill kalla Israel demokratiskt och fritt så har man tagit ett ställningstagande baserat på osanningar. Det är fel att länderna i Mellanöstern och Nordafrika inte är fria och det är fel att Israel i en allt större krets betecknas som ett mer eller mindre grymt land. Därför är det fel i dubbel bemärkelse.

Det kan kännas som att vi inte kan göra så mycket för att världen skulle bli en bättre plats, men en god början är att börja se saker så som de verkligen är. I Israel finns de friheter som befolkningen i länderna i Nordafrika och i Mellanöstern nu vill ha och därför kan Israel alldeles säkert utgöra en inspirationskälla för dessa länder. Därför är det av största vikt att se att Israel verkligen är ett fritt och demokratiskt land och inte en grym skurkstat. För det stämmer helt enkelt inte.

[1] http://www.aftenposten.no/meninger/kommentatorer/lohne/article4036158.ece

Länkar till svenska tidningar:

http://www.dn.se/nyheter/varlden/bilder-fran-upproret-i-libyen

http://www.dn.se/nyheter/varlden/khaddafis-40-ar-vid-makten-1

http://www.dn.se/nyheter/varlden/khaddafis-styre-satte-skrack-i-varlden

http://www.dn.se/nyheter/varlden/stridspiloter-vagrade-anfalla-demonstranter–flog-till-malta

http://www.dn.se/nyheter/varlden/fns-sakerhetsrad-i-hemligt-mote-om-libyen

http://www.dn.se/nyheter/varlden/khaddafi–schejken-mot-strommen

http://www.dn.se/nyheter/varlden/bildt-till-dnse-risk-for-totalt-sammanbrott

http://www.dn.se/nyheter/varlden/polis-skot-skarpt-mot-demonstranter–minst-en-dod

http://www.dn.se/nyheter/varlden/libyens-ambassador-avgar-i-protest-mot-valdsamheterna

http://www.dn.se/nyheter/sverige/fridolin-vad-menar-du-carl-bildt

http://www.svd.se/nyheter/utrikes/flygplatsen-i-benghazi-forstord_5958975.svd

http://www.svd.se/nyheter/utrikes/eu-splittrat-om-libyen_5958873.svd

http://www.svd.se/nyheter/utrikes/massakrer-i-tripolis-fororter_5958451.svd

http://www.svd.se/nyheter/utrikes/gaddafi-till-venezuela_5956245.svd

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/stoppa-folkmordet-vadjar-libyska-diplomater-i-fn_5958833.svd

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/libysk-ambassadpersonal-sager-upp-sig-i-protest_5958547.svd

http://svt.se/2.22584/1.2334274/folj_tisdagens_handelser_i_libyen

http://svt.se/2.22584/1.2334551/demonstranter_overnattade_pa_sergels_torg

http://svt.se/2.22584/1.2334255/kadaffi_jag_har_inte_flytt_landet

http://svt.se/2.22584/1.2334127/ambassadorer_overger_kadaffi

http://svt.se/2.22584/1.2334121/massakrer_i_tripolis_fororter

http://svt.se/2.22584/1.2333875/ud_inget_tryck_for_att_lamna_libyen

http://svt.se/2.22584/1.2333856/libyer_sander_sjalva_ur_medieskuggan

http://svt.se/2.22584/1.2333742/eu_oroas_av_valdsamheter_i_libyen

http://svt.se/2.22584/1.2333658/libyens_ledare_-_mannen_med_manga_namn

http://svt.se/2.22620/1.2333840/protester_vid_libyens_ambassad

http://svt.se/2.116614/1.2334654/darfor_ingriper_ingen_mot_kadaffi

http://svt.se/2.116614/1.2330988/libyen_ar_det_varsta_hittills

http://www.dagen.se/dagen/Article.aspx?ID=249055

http://www.dagen.se/dagen/Article.aspx?ID=249044

http://www.dagen.se/dagen/Article.aspx?ID=249041

http://www.dagen.se/dagen/Article.aspx?ID=249012

http://www.gp.se/nyheter/varlden/1.556305–de-skjuter-pa-allt-som-ror-sig-

http://www.gp.se/nyheter/varlden/1.556280-eu-tar-hem-sina-medborgare

http://www.gp.se/nyheter/varlden/1.556384-flygplatsen-i-benghazi-forstord

http://www.gp.se/nyheter/varlden/1.556532-om-gaddafi-faller-vad-hander-sen-

http://www.dn.se/nyheter/varlden/rodgron-kritik-mot-bildts-libyen-uttalande

http://www.svd.se/nyheter/utrikes/eu-vantar-flyktingvag-fran-nordafrika_5961437.svd

http://www.svd.se/nyheter/utrikes/kaos-vald-och-dod-i-libyen_5961425.svd

http://www.svd.se/nyheter/utrikes/gaddafi-i-tv-tal-jag-avgar-inte_5958975.svd

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/bildt-avfardar-libyen-kritik_5961061.svd

http://www.svd.se/nyheter/utrikes/ud-forsoker-fa-hem-svenskarna_5960709.svd

http://www.svd.se/nyheter/utrikes/bildt-ud-arbetar-intensivt_5960437.svd

http://svt.se/2.22584/1.2335150/eu_forbereder_sig_for_flyktingvag

http://svt.se/2.22584/1.2335142/kadaffis_tal_till_folket_straffet_ar_doden

http://svt.se/2.22584/1.2335087/svart_att_fa_ut_svenskar_ur_libyen

http://svt.se/2.22584/1.2334981/kritiken_mot_bildt_vaxer

http://svt.se/2.22584/1.2334726/flaggprotest_mot_kadaffi

http://www.gp.se/nyheter/sverige/1.556948-bildt-avfardar-libyen-kritik

http://www.gp.se/nyheter/varlden/1.557024-svart-fa-ut-svenskar-ur-libyen

http://www.gp.se/nyheter/varlden/1.557008-kaos-vald-och-dod-i-libyen

http://www.gp.se/nyheter/varlden/1.556993-gaddafi-en-excentrisk-diktator

http://www.gp.se/nyheter/varlden/1.556960-eu-forbereder-sig-for-flyktingvag

http://www.gp.se/nyheter/varlden/1.556926-svart-fa-ut-svenskar-ur-libyen

http://www.gp.se/nyheter/varlden/1.556690-nygammal-flagga-i-kamp-mot-gaddafi