Åtminstone 3 raketer sköts in i västra Galiléen från Libanon

7 kommentarer


Sent på måndagskvällen sköts det åtminstone tre raketer från Libanon in i västra Galiléen. Byggnader skadades, men till all lycka inga människor.

IDF besvarade raketattackerna med artillerield och är i full beredskap i norr. Israel ser Libanon och den libanesiska regeringen som fullt ansvarig för det inträffade.

Vi får hoppas att detta är en enskild händelse och inte början till en större konflikt i norr.

Och till alla som lever i en fantasivärld och anser att det är Israel som startar oroligheter i Mellanöstern så bör det sägas att det hela började med att terrorister sköt raketer och att Israel på grund av det försvarade sig. Det är olagligt att skjuta raketer in i ett grannland och händer något sådant har man rätt att försvara sig.

Mera information:

Läs också:

DN1 DN2 SvD1 GP1 D1 D2 Svt1

Hamas och Hizbollah förfogar över tiotusentals raketer tillsammans

1 kommentar


Mellanöstern. Vad ska man egentligen säga om Mellanöstern?

Mellanöstern är en minst sagt speciell region. Det verkar som att läget hela tiden är spänt där.

Visst skiljer sig Mellanöstern från andra regioner i världen och dessa unika förhållanden som gäller i Mellanöstern gör att man måste ta dem i beaktande när man försöker förstå Mellanöstern. I Mellanöstern går det inte att applicera de regler man applicerar i andra regioner runtom i världen. Man måste ta det unika med Mellanöstern i beaktande.

Alla minns det andra Libanonkriget som ägde rum sommaren 2006. Hizbollah fick för sig att börja skjuta raketer in i norra Israel.

Att det är Iran som stöder Hamas och Hizbollah är ett känt faktum. Detta sker genom ekonomiskt stöd, vapenleveranser, utbildning i hur vapnen används och så vidare.

Hamas och Hizbollah verkar i Israels omedelbara närhet: Hizbollah i norr och Hamas i söder.

Israel har varit i krig med både Hizbollah och Hamas. Omvärlden har analyserat dessa krig å det yttersta.

Raketerna fanns redan innan krigen med Hizbollah och Hamas och Israel visste att dessa raketer med allra största sannolikhet någon dag skulle komma att användas mot landet. Här kommer den första faktorn som gör Mellanöstern unik: Israel är medvetet om de raketer som Hizbollah och Hamas förfogar över. Israel vet också att dessa raketer med allra största sannolikhet någon dag kommer att användas mot landet. Detta betyder att landet skulle kunna förstöra vapnen för att undvika att anfallas i framtiden, men man gör inte det!

Mellanöstern är alltså unikt. Man kan fråga sig om något land i en annan del av världen skulle tillåta att raketer uppbevaras i landets omedelbara närhet i syfte att någon dag använda dem i en attack mot landet utan att landet skulle göra något för att avvärja hotet. Man kan utgå från att de allra flesta länder skulle avvärja hotet.

Israel vet att det finns raketer i landets omedelbara närhet som med allra största sannolikhet någon dag kommer att riktas mot landet, men landet gör inget för att avvärja hotet. Detta är Mellanöstern. Detta är det unika Mellanöstern.

Varför avvärjar inte Israel hotet då genom att förstöra raketerna? Det handlar om försvarsstrategi.

För Israels del handlar det inte om att avvärja hot på förhand. Det skulle helt enkelt inte funka av diverse olika anledningar. Därför handlar man först den dagen raketerna börjar skjutas mot landet.

Detta leder oss till den andra faktorn som gör Mellanöstern unikt och i detta fall särskilt i avseende till Israel: eftersom Israel är ett förhållandevis litet land (dock med en kraftfull armé) och eftersom landet ett flertal gånger under historien varit under existentiellt hot så försvarar man sig med kraft då raketer skjuts mot landet.

Under det andra Libanonkriget sades det att Israels handlande var oproportionerligt. Det är inget fel med att ha synpunkter på Israels agerande, men om man kallar Israels agerande oproportionerligt, har man då satt sig in i de förhållanden som råder i Mellanöstern och särskilt de som råder mellan Israel och Hizbollah/Hamas? Faktum är att raketerna inte uppenbarade sig vid Israels omedelbara närhet samma dag de började skjutas – de hade funnits där redan länge. Israel hade alltså kunnat avvärja hotet genom att förstöra raketerna på förhand. Men det hade man inte gjort.

Idag – söndagen den 20 november 2011 – är det ett faktum att Hamas i söder förfogar över tusentals raketer och att Hizbollah i norr förfogar över tiotusentals. Situationen skulle vara en helt annan om raketerna var avsedda för självförsvar, men faktum är att raketerna är till för att skada Israel.

Med allra största sannolikhet kommer det en dag då dessa raketer börjar skjutas mot Israel – tyvärr. Den dagen kan komma inom några månader eller inom några år. Ingen vet. Det enda som är säkert att det med allra största sannolikhet kommer att ske.

Faktum är att Israel i teorin skulle kunna förstöra dessa vapen redan idag. Men man gör inte det. Man känner till att dessa vapen finns i landets omedelbara närhet, men man handlar inte.

Detta är det unika Mellanöstern.

DN1 SvD1 GP1

Anna Ekström: Sätt press även på andra aktörer än Israel

1 kommentar


Skribenten Anna Ekström publicerade en mycket viktig artikel på Newsmill i måndags med rubriken ”Sätt press även på andra aktörer än Israel”. I denna artikel nämns många aspekter som är mycket viktiga att känna till när det gäller konflikten mellan Israel och dess grannar.

Ett kort utdrag ur artikeln:

Även andra än västliga aktörer har egna ambitioner och konflikten är inte enbart israelisk palestinsk. Från början var den israelisk-arabisk, men redan på 1920-talet växte en erövringsinriktad rasistisk och kulturrasistisk auktoritär nationalism baserad på muslimsk identitet fram. Den kallas islamism. Sedan dess har även en palestinsk nationell identitet tagit form. Identiteterna överlappar varandra och står ibland i konflikt med varandra. Islamistisk nationalism är även invävd i turkiska och iranska nationalismer med vidhängande imperialistiska ambitioner. Nationsdefinitionerna har betydelse för hur man ser på Israels och Palestinas status.

Islamister och även en del panarabister och Palestinanationalister betraktar Israel som en judisk regim som påtvingats muslimerna, araberna eller palestinierna, beroende på vilken nationell identitet man utgår ifrån. Ser man det så blir det möjligt att göra uppror mot regimen som om den styrde över ens egen nation och ens egen mark.

Bland viktiga aktörer som delar detta synsätt finns Irans ledare. De anser att ”den sionistiska regimen” eller ”den sionistiska enheten”, är en cancer på den islamiska nationskroppen. Hizbollah och Hamas likaså. Häromdagen skrev egyptiska Muslimska brödraskapet ett pressmeddelande där Turkiet berömdes för sina aktioner mot ”den sionistiska enheten” och ”de sionistiska ockupationsstyrkorna”. Bruket av termerna ”enhet” och ”regim” är en tydlig signal för att man anser att Israel inte existerar som nation och att också civila israeler är ockupationstrupper. Också ”ockupationen” är ofta en beteckning för Israel i sin helhet.

Läs resten av artikeln på Newsmill och sprid den!

Ekströms artikel är publicerad under ämnet ”Palestina”. I denna kategori på Newsmill finns också andra läsvärda artiklar. Folkrättsprofessor Göran Lysén har skrivit en artikel som heter ”Folkrättsprofessor: FN saknar grund för att erkänna Palestina”. Pål Wrange svarar på Lyséns artikel i en artikel som heter ”Ett erkännande av Palestina stöds av 2000-talets folkrätt” och Lysén svarar i sin tur på den artikeln i en artikel som heter ”Det finns ingen palestinsk stat att erkänna”. Alla dessa artiklar är värda att läsa och sprida!

Representant för Hizbollah beskriver plan för att förstöra Israel

1 kommentar


Hizbullah MP, Retired Brig.-Gen. Walid Sakariya: Syria, Iraq, Iran, and Hizbullah Will Wipe Out Israel, Even at the Cost of Hundreds of Thousands of Casualties, following US Withdrawal from Iraq

Following are excerpts from an interview with Hizbullah MP Brig.-Gen. (ret.) Walid Sakariya, which aired on ANB TV on August 7, 2011.

Brig.-Gen. (ret.) Walid Sakariya: Iran is the country most hostile to Israel, but Iraq serves as a buffer between Iran and the Palestine front – from the days of Saddam Hussein and until the US military presence in Iraq. Iran supports the forces of confrontation: Hamas, Hizbullah, and Syria.

If, following the US withdrawal, Iraq becomes a bridge linking Iran to Syria, the Iranian forces could cross Iraq and arrive in Syria, in order to participate in a direct war on the Golan front.

In that case, Israel would not be fighting Hizbullah alone. It would be fighting Hizbullah, Syria, Iraq, and Iran. This is the so-called ”Shiite Crescent” that they fear. Since Iran dominates this [axis], the Arab countries refer to it as the ”Shiite Crescent.”

If Hizbullah has 5,000 missiles and can destroy some targets in Israel, the equation will completely change when Syria and Iran join the war. You will have the strategic superiority and a force large enough to pulverize Israel, even if this war costs you hundreds of thousands of martyrs – not just 1,000 or 2,000. You will enter this war with a population mass exceeding 100 million.

[…]

If Syria, as a confrontation country, fails, America and the Zionist enterprise will be victorious.

Interviewer: Syria is that important…

Brig.-Gen. (ret.) Walid Sakariya: Of course. But if Syria is victorious as a confrontation country, Israel will come to an end. There are military balances. Hizbullah can defeat Israel, but it cannot abolish it. If Syria enters a war with Israel, it may be able to regain the Golan, but it will not be able to liberate Haifa and Tel Aviv.

However, Hizbullah, Syria, Iraq, and Iran will constitute a force that is militarily superior to Israel and will destroy it. They will wage a war and might even suffer hundreds of thousands of martyrs – because Israel might use the nuclear weapon in order to survive – but nevertheless, this war will put an end to Israel.

[…]

Källa: MEMRI, via bloggen Elder of Ziyon

Medias selektiva rapportering om konflikten mellan Israel och dess grannar

9 kommentarer


Svenska tidningar rapporterar idag om att palestinsk polis slagit till mot förre säkerhetsministern Muhammad Dahlans hem i Ramallah. Nå, denna händelse kan man säkert rapportera om, men det hela blir faktiskt mycket konstigt eftersom det finns många andra händelser som man också kunde (borde) rapportera om – händelser som har långt större inverkan på konflikten mellan Israel och dess grannar helhetsmässigt – men som man inte rapporterar om överhuvudtaget. Det hela blir ännu konstigare med tanke på att det överlag finns ett stort intresse i Sverige för konflikten mellan Israel och dess grannar. Därför borde konflikten också bevakas mångsidigt. Om man bara följer med det som media i t.ex. Sverige förmedlar om konflikten får man en mycket ensidig bild av den. Det gör också att man helt enkelt inte kan förstå den på ett rätt sätt. Det påverkar också hur människor tar ställning i konflikten. Med bristfällig information tar man nämligen felaktiga ställningstaganden vilket är allvarligt.

Här är ett plock bland israeliska tidningar gällande viktiga händelser och händelseförlopp i konflikten mellan Israel och dess grannar som ägt rum på sistone. Dessa händelser har alla en betydelse i konflikten och inverkar på hela konfliktens förlopp. Om man inte känner till dessa händelser och händelseförlopp kan man inte heller förstå konflikten på ett rätt sätt. Och det kan leda till att man tar felaktiga ställningstaganden. Tro inte att det har rappoterats om allt detta i t.ex. media i Sverige – fastän det finns ett stort intresse för konflikten i Sverige. Du kan bara föreställa dig hur dåligt informerade svenskarna är och du kan bara föreställa dig vilka konsekvenser det kan få. Sedan utnämner folk sig själva till experter och talar om något de inte vet något om.

I ett tidigare inlägg har jag skrivit om att de revolutioner som hittills skett i arabvärlden inte har varit till fredens fördel. Detta gäller främst Egypten. Sedan Mubarak störtades har nämligen insmugglandet av vapen till Gazaremsan ökat kraftigt. Dessa vapen kommer antagligen för eller senare att hamna i Israel på det sättet att de helt enkelt skjuts därifrån in i Israel. Självklart är detta något svenska självutnämnda experter bör känna till. Läs: Egyptens och Hamas närmande utgör ett allvarligt hot

Det sägs också att det har börjat smugglas vapen från Libyen till Gaza. Läs: Vice PM: Libya is new source for smuggled arms to Gaza

Det har tidigare skett att folk har demonstrerat vid Israels gränser och det har till och med hänt att folk har klampat över gränserna. Var och en måste förstå att det är helt oacceptabelt att så där bara klampa över en landsgräns. Tyvärr har man lyckats förvränga händelserna så att man lagt huvudansvaret på Israel, vilket är helt absurt.

Inför september, då palestinierna ska till FN för att få en palestinsk stat erkänd, befarar Israel att syriska soldater kan komma att försvara eventuella demonstranter vid gränsen och man har därför förberett sig för detta. Läs: IDF fears Syrian army will back up border protesters, IDF in buying spree in anticipation of September

Israels fiender är Iran och Syrien och deras ombud Hizbollah och Hamas. Under veckan som gått har Egypten varit värd för en ”motståndskonferens”. I den har det Muslimska brödraskapet, Hizbollah och terroristgrupper som huserar i de palestinska territorierna deltagit. Detta visar också att Egypten har en helt annan hållning när det gäller islamistiska terroristorganisationer nu än jämfört med tiden då Mubarak styrde. Denna utveckling är mycket allvarlig och ökar spänningarna och instabiliteten i hela regionen. Läs: Egypt Hosts Hizbullah-Muslim Brotherhood Terror Axis Meeting

Hizbollah fortsätter att bryta mot resolution 1701, vilket jag skrivit om tidigare: Det blir mycket blodigt om Hizbollah får för sig att börja skjuta raketer

På sistone har också diverse statistikuppgifter publicerats vilka ger dåliga utsikter när det gäller fred och försoning mellan Israel och palestinierna: Opinionsundersökning i ”Palestina”: 73 % vill att judarna ska dödas

DN1 SvD1 D1 GP1 HD1

Det blir mycket blodigt om Hizbollah får för sig att börja skjuta raketer

4 kommentarer


Får några veckor sedan publicerade The Washington Post kartor över objekt i Libanon som förmodas tillhöra terroristorganisationen Hizbollah. Det handlar om kartor som visar var ca 550 bunkrar, 300 övervakningsplatser och 100 andra anläggningar är placerade. En karta visar var det finns vapenlager. De är placerade i närheten av sjukhus och skolor och enligt kartorna är en bunker placerad i en moské.

Man uppskattar att Hizbollah förfogar över tiotusentals raketer. Genom att publicera kartorna ville Israel föregripa den internationella kritik som sannolikt skulle uppstå om Israel var tvunget att försvara sig mot ett eventuellt framtida raketangrepp av Hizbollah. Man vill visa att objekten finns i byar nära skolor, sjukhus och till och med nära civilpersoners hem. ”Vårt intresse är att visa världen att Hizbollah har förvandlat dessa byar till stridszoner”, sade en israelisk befälhavare.

Det stinker dubbelmoral

1 kommentar


Herrarna och damerna i FN-skrapan är i extas nu när Usama bin Ladin avrättats. Visst är det ofattbart att det finns människor på vår jord som vill döda och skada andra på det sättet som t.ex. denna bin Ladin ville och omvärlden står inför ett dilemma hur man ska handskas med sådana grymma människor. Ska man bara kallt avrätta dem eller ska man tillfångata dem och ställa dem inför domstol?

Säkert är världen en lite säkrare plats nu när Usama bin Ladin inte lever längre och som sagt: herrarna och damerna i FN-skrapan är i extas. Men det finns andra terrorister och terrororganisationer i världen som bekämpas på annat håll, men när dessa terrorister elimineras är det andra tongångar än hyllningar och gratulationer som gäller. Då är det fördömanden, pekfinger och ajabaja som gäller. Vad är det jag talar om? Jo, jag talar självklart om Israel och den terror som det landet ständigt utsätts för. Det handlar om axeln Iran – Hizbollah – Hamas. Ni vet ju vad som sker när Israel eliminerar terrorister. Nu är det hyllningar och gratulationer som gäller, men när Israel eliminerar terrorister är det fördömanden, pekfinger och ajabaja som gäller. Jag håller mig redan för näsan, för här stinker det dubbelmoral alldeles förskräckligt.

http://www.dn.se/nyheter/varlden/fn-hyllar-aktionen-mot-bin-ladin

http://www.dn.se/nyheter/varlden/vad-finns-pa-bin-ladins-harddisk

http://www.dn.se/nyheter/varlden/usa-medvetna-om-pakistans-dubbelspel

http://www.svd.se/nyheter/utrikes/fn-hyllar-aktionen-mot-bin-ladin_6134503.svd

http://www.dagen.se/dagen/Article.aspx?ID=258840

http://www.dagen.se/dagen/Article.aspx?ID=258841

http://www.gp.se/nyheter/varlden/1.616228-barack-obama-vi-fick-honom-

http://www.gp.se/nyheter/varlden/1.616184-overkryssad-som-hitler-och-saddam