Hamas och Hizbollah förfogar över tiotusentals raketer tillsammans

1 kommentar


Mellanöstern. Vad ska man egentligen säga om Mellanöstern?

Mellanöstern är en minst sagt speciell region. Det verkar som att läget hela tiden är spänt där.

Visst skiljer sig Mellanöstern från andra regioner i världen och dessa unika förhållanden som gäller i Mellanöstern gör att man måste ta dem i beaktande när man försöker förstå Mellanöstern. I Mellanöstern går det inte att applicera de regler man applicerar i andra regioner runtom i världen. Man måste ta det unika med Mellanöstern i beaktande.

Alla minns det andra Libanonkriget som ägde rum sommaren 2006. Hizbollah fick för sig att börja skjuta raketer in i norra Israel.

Att det är Iran som stöder Hamas och Hizbollah är ett känt faktum. Detta sker genom ekonomiskt stöd, vapenleveranser, utbildning i hur vapnen används och så vidare.

Hamas och Hizbollah verkar i Israels omedelbara närhet: Hizbollah i norr och Hamas i söder.

Israel har varit i krig med både Hizbollah och Hamas. Omvärlden har analyserat dessa krig å det yttersta.

Raketerna fanns redan innan krigen med Hizbollah och Hamas och Israel visste att dessa raketer med allra största sannolikhet någon dag skulle komma att användas mot landet. Här kommer den första faktorn som gör Mellanöstern unik: Israel är medvetet om de raketer som Hizbollah och Hamas förfogar över. Israel vet också att dessa raketer med allra största sannolikhet någon dag kommer att användas mot landet. Detta betyder att landet skulle kunna förstöra vapnen för att undvika att anfallas i framtiden, men man gör inte det!

Mellanöstern är alltså unikt. Man kan fråga sig om något land i en annan del av världen skulle tillåta att raketer uppbevaras i landets omedelbara närhet i syfte att någon dag använda dem i en attack mot landet utan att landet skulle göra något för att avvärja hotet. Man kan utgå från att de allra flesta länder skulle avvärja hotet.

Israel vet att det finns raketer i landets omedelbara närhet som med allra största sannolikhet någon dag kommer att riktas mot landet, men landet gör inget för att avvärja hotet. Detta är Mellanöstern. Detta är det unika Mellanöstern.

Varför avvärjar inte Israel hotet då genom att förstöra raketerna? Det handlar om försvarsstrategi.

För Israels del handlar det inte om att avvärja hot på förhand. Det skulle helt enkelt inte funka av diverse olika anledningar. Därför handlar man först den dagen raketerna börjar skjutas mot landet.

Detta leder oss till den andra faktorn som gör Mellanöstern unikt och i detta fall särskilt i avseende till Israel: eftersom Israel är ett förhållandevis litet land (dock med en kraftfull armé) och eftersom landet ett flertal gånger under historien varit under existentiellt hot så försvarar man sig med kraft då raketer skjuts mot landet.

Under det andra Libanonkriget sades det att Israels handlande var oproportionerligt. Det är inget fel med att ha synpunkter på Israels agerande, men om man kallar Israels agerande oproportionerligt, har man då satt sig in i de förhållanden som råder i Mellanöstern och särskilt de som råder mellan Israel och Hizbollah/Hamas? Faktum är att raketerna inte uppenbarade sig vid Israels omedelbara närhet samma dag de började skjutas – de hade funnits där redan länge. Israel hade alltså kunnat avvärja hotet genom att förstöra raketerna på förhand. Men det hade man inte gjort.

Idag – söndagen den 20 november 2011 – är det ett faktum att Hamas i söder förfogar över tusentals raketer och att Hizbollah i norr förfogar över tiotusentals. Situationen skulle vara en helt annan om raketerna var avsedda för självförsvar, men faktum är att raketerna är till för att skada Israel.

Med allra största sannolikhet kommer det en dag då dessa raketer börjar skjutas mot Israel – tyvärr. Den dagen kan komma inom några månader eller inom några år. Ingen vet. Det enda som är säkert att det med allra största sannolikhet kommer att ske.

Faktum är att Israel i teorin skulle kunna förstöra dessa vapen redan idag. Men man gör inte det. Man känner till att dessa vapen finns i landets omedelbara närhet, men man handlar inte.

Detta är det unika Mellanöstern.

DN1 SvD1 GP1

Anna Ekström: Sätt press även på andra aktörer än Israel

1 kommentar


Skribenten Anna Ekström publicerade en mycket viktig artikel på Newsmill i måndags med rubriken ”Sätt press även på andra aktörer än Israel”. I denna artikel nämns många aspekter som är mycket viktiga att känna till när det gäller konflikten mellan Israel och dess grannar.

Ett kort utdrag ur artikeln:

Även andra än västliga aktörer har egna ambitioner och konflikten är inte enbart israelisk palestinsk. Från början var den israelisk-arabisk, men redan på 1920-talet växte en erövringsinriktad rasistisk och kulturrasistisk auktoritär nationalism baserad på muslimsk identitet fram. Den kallas islamism. Sedan dess har även en palestinsk nationell identitet tagit form. Identiteterna överlappar varandra och står ibland i konflikt med varandra. Islamistisk nationalism är även invävd i turkiska och iranska nationalismer med vidhängande imperialistiska ambitioner. Nationsdefinitionerna har betydelse för hur man ser på Israels och Palestinas status.

Islamister och även en del panarabister och Palestinanationalister betraktar Israel som en judisk regim som påtvingats muslimerna, araberna eller palestinierna, beroende på vilken nationell identitet man utgår ifrån. Ser man det så blir det möjligt att göra uppror mot regimen som om den styrde över ens egen nation och ens egen mark.

Bland viktiga aktörer som delar detta synsätt finns Irans ledare. De anser att ”den sionistiska regimen” eller ”den sionistiska enheten”, är en cancer på den islamiska nationskroppen. Hizbollah och Hamas likaså. Häromdagen skrev egyptiska Muslimska brödraskapet ett pressmeddelande där Turkiet berömdes för sina aktioner mot ”den sionistiska enheten” och ”de sionistiska ockupationsstyrkorna”. Bruket av termerna ”enhet” och ”regim” är en tydlig signal för att man anser att Israel inte existerar som nation och att också civila israeler är ockupationstrupper. Också ”ockupationen” är ofta en beteckning för Israel i sin helhet.

Läs resten av artikeln på Newsmill och sprid den!

Ekströms artikel är publicerad under ämnet ”Palestina”. I denna kategori på Newsmill finns också andra läsvärda artiklar. Folkrättsprofessor Göran Lysén har skrivit en artikel som heter ”Folkrättsprofessor: FN saknar grund för att erkänna Palestina”. Pål Wrange svarar på Lyséns artikel i en artikel som heter ”Ett erkännande av Palestina stöds av 2000-talets folkrätt” och Lysén svarar i sin tur på den artikeln i en artikel som heter ”Det finns ingen palestinsk stat att erkänna”. Alla dessa artiklar är värda att läsa och sprida!

Medias selektiva rapportering om konflikten mellan Israel och dess grannar

9 kommentarer


Svenska tidningar rapporterar idag om att palestinsk polis slagit till mot förre säkerhetsministern Muhammad Dahlans hem i Ramallah. Nå, denna händelse kan man säkert rapportera om, men det hela blir faktiskt mycket konstigt eftersom det finns många andra händelser som man också kunde (borde) rapportera om – händelser som har långt större inverkan på konflikten mellan Israel och dess grannar helhetsmässigt – men som man inte rapporterar om överhuvudtaget. Det hela blir ännu konstigare med tanke på att det överlag finns ett stort intresse i Sverige för konflikten mellan Israel och dess grannar. Därför borde konflikten också bevakas mångsidigt. Om man bara följer med det som media i t.ex. Sverige förmedlar om konflikten får man en mycket ensidig bild av den. Det gör också att man helt enkelt inte kan förstå den på ett rätt sätt. Det påverkar också hur människor tar ställning i konflikten. Med bristfällig information tar man nämligen felaktiga ställningstaganden vilket är allvarligt.

Här är ett plock bland israeliska tidningar gällande viktiga händelser och händelseförlopp i konflikten mellan Israel och dess grannar som ägt rum på sistone. Dessa händelser har alla en betydelse i konflikten och inverkar på hela konfliktens förlopp. Om man inte känner till dessa händelser och händelseförlopp kan man inte heller förstå konflikten på ett rätt sätt. Och det kan leda till att man tar felaktiga ställningstaganden. Tro inte att det har rappoterats om allt detta i t.ex. media i Sverige – fastän det finns ett stort intresse för konflikten i Sverige. Du kan bara föreställa dig hur dåligt informerade svenskarna är och du kan bara föreställa dig vilka konsekvenser det kan få. Sedan utnämner folk sig själva till experter och talar om något de inte vet något om.

I ett tidigare inlägg har jag skrivit om att de revolutioner som hittills skett i arabvärlden inte har varit till fredens fördel. Detta gäller främst Egypten. Sedan Mubarak störtades har nämligen insmugglandet av vapen till Gazaremsan ökat kraftigt. Dessa vapen kommer antagligen för eller senare att hamna i Israel på det sättet att de helt enkelt skjuts därifrån in i Israel. Självklart är detta något svenska självutnämnda experter bör känna till. Läs: Egyptens och Hamas närmande utgör ett allvarligt hot

Det sägs också att det har börjat smugglas vapen från Libyen till Gaza. Läs: Vice PM: Libya is new source for smuggled arms to Gaza

Det har tidigare skett att folk har demonstrerat vid Israels gränser och det har till och med hänt att folk har klampat över gränserna. Var och en måste förstå att det är helt oacceptabelt att så där bara klampa över en landsgräns. Tyvärr har man lyckats förvränga händelserna så att man lagt huvudansvaret på Israel, vilket är helt absurt.

Inför september, då palestinierna ska till FN för att få en palestinsk stat erkänd, befarar Israel att syriska soldater kan komma att försvara eventuella demonstranter vid gränsen och man har därför förberett sig för detta. Läs: IDF fears Syrian army will back up border protesters, IDF in buying spree in anticipation of September

Israels fiender är Iran och Syrien och deras ombud Hizbollah och Hamas. Under veckan som gått har Egypten varit värd för en ”motståndskonferens”. I den har det Muslimska brödraskapet, Hizbollah och terroristgrupper som huserar i de palestinska territorierna deltagit. Detta visar också att Egypten har en helt annan hållning när det gäller islamistiska terroristorganisationer nu än jämfört med tiden då Mubarak styrde. Denna utveckling är mycket allvarlig och ökar spänningarna och instabiliteten i hela regionen. Läs: Egypt Hosts Hizbullah-Muslim Brotherhood Terror Axis Meeting

Hizbollah fortsätter att bryta mot resolution 1701, vilket jag skrivit om tidigare: Det blir mycket blodigt om Hizbollah får för sig att börja skjuta raketer

På sistone har också diverse statistikuppgifter publicerats vilka ger dåliga utsikter när det gäller fred och försoning mellan Israel och palestinierna: Opinionsundersökning i ”Palestina”: 73 % vill att judarna ska dödas

DN1 SvD1 D1 GP1 HD1

Egyptens och Hamas närmande utgör ett allvarligt hot

7 kommentarer


”De två starka politiska krafter som formerar sig allt tydligare på den egyptiska politiska scenen är de mest bakåtsträvande man kan tänka sig: krigsmakten under ledning av Högsta militärrådet samt det fram till nu mestadels förbjudna Muslimska brödraskapet (MB)”, skriver Per Jönsson i en recension av Per Björklunds bok ”Arvet efter Mubarak. Egyptens kamp för frihet” på DN.se den 18 juli.

Det finns tecken som tyder på att Muslimska brödraskapet kommer att få mera makt i och med de kommande valen, vilket inte bådar gott för det egyptiska folket. Men händelserna i Egypten har också en inverkan på Egyptens grannland Israel.

Hamas är en förgrening av det Muslimska brödraskapet, vilket också nämns i Jönssons recension. Egyptens relation med Hamas har förändrats sedan Mubarak avsattes. IDF (Israels försvarsmakt) tror att Hamas har smugglat in tre gånger mera vapen sedan den egyptiska revolutionen än vad som smugglades in under hela 2010. Bland dessa vapen finns luftvärnsmissiler och pansarvärnsrobotar, som den rysktillverkade Kornet-missilen som träffade en skobuss tre månader sedan. Militärstyret i Egypten blundar för den växande insmuggligen av vapen till Gazaremsan. Militärstyret har inte heller längre kontroll över Sinai och de beduinstammar som finns där. Det närmande som skett mellan Egypten och Hamas tros bero på de kommande valen i Egypten och en önskan av det nuvarande ledarskapet att liera sig själv med det Muslimska brödraskapet, vilket alltså antas få mera makt i och med valen.

Denna utveckling bådar inte gott för det frihetssträvande egyptiska folket och det närmande som skett mellan Egypten och Hamas utgör ett allvarligt säkerhetshot mot Israel. De arabiska revolutionerna som hyllats ser ut att ha allt annat än positiv inverkan i regionen. Kommer revolutionerna att ge utrymme för demokratiska krafter, eller kommer antidemokratiska rörelser som Muslimska brödraskapet att utnyttja situationen? Utifrån Jönssons recension av Per Björklunds bok kan man bara konstatera att det verkar se dystert ut.

Per Björklund: ”Arvet efter Mubarak. Egyptens kamp för frihet”

IDF doesn’t view rocket attacks as real escalation

Per Björklunds bok hos Adlibris

DN1 DN2 DN3 DN4 DN5 DN6 DN7 DN8 DN9 DN10 DN11 DN12 DN13 DN14 DN15 DN16 DN17 DN18 DN19 SvD1 SvD2 SvD3 SvD4 SvD5 SvD6 SvD7 SvD8 SvD9 SvD10 SvD11 SvD12 SvD13 SvD14 SvD15 SvD16 SvD17 SvD18 SvD19 SvD20 SvD21 SvD22 Svt1 Svt2 Svt3 Svt4 Svt4 Svt5 Svt6 Svt7 Svt8 Svt9 GP1 GP2 GP3 HD1 HD2 HD3

Vem gick över gränsen?

5 kommentarer


Att ta sig över gränsen till ett annat land utan lov är ett allvarligt brott. Igår närmade sig ett gäng ”aktivister” från Syrien Israels gräns i syfte att ta sig över den. Det är självklart något man inte kan och något man inte får göra. Och försöker man göra något sådant, ja då blir det konsekvenser.

När detta gäng närmade sig Israels gräns sköt Israels armé varningsskott. TT rapporterade om händelserna med rubriken ”Israel öppnade eld vid gränsen till Syrien”. Tja, det blir förstås inte riktigt rätt om man skriver så. Vad handlade det om? Var det det att Israel öppnade eld vid gränsen? Nej, så klart inte. Allting handlade om att ett gäng ”aktivister” fick för sig att närma sig Israels gräns i syfte att ta sig över den. Det var därför Israels armé öppnade eld, men det var alltså frågan om varningsskott. Rubriken ”Israel öppnade eld vid gränsen till Syrien” är alltså vilseledande. Det handlade inte om att Israel öppnade eld vid gränsen, det handlade om att ett gäng ”aktivister” närmade sig gränsen i syfte att passera den. Men TT lyckas ju inte alltid få det rätt…

Israeliska medier rapporterar att dödsfallen som uppstod berodde på att minor exploderade som en följd av att brandbomber hade kastats av aktivisterna. Syriska källor uppger dock att 23 människor dog när Israel sköt. Israel säger att dessa tal dessutom är överdrivna. Här får var och en själv dra sin egen slutsats: ska man tro på uppgifter från en diktatur eller på uppgifter från en demokrati?

Israel står inför ett stort dilemma när demonstranter på detta sätt får för sig att bryta sig genom gränsen. Man kan inte låta dem komma in i Israel, men självklart kan man inte heller skjuta. Vad ska man göra i en sådan situation?

Allt detta är bara ett av alla otaliga försök att provocera Israel och försätta Israel i besvärliga situationer. Det ger också Israels grannländer ett ypperligt tillfälle att uppge felaktiga uppgifter om t.ex. antalet döda. Medier har en benägenhet att förlita sig på dessa felaktiga uppgifter och tar inte hänsyn till uppgifter från Israel.

http://www.dn.se/nyheter/varlden/israel-oppnade-eld-vid-gransen-till-syrien

http://www.svd.se/nyheter/utrikes/israel-oppnade-eld-vid-gransen_6220935.svd

http://www.dagen.se/dagen/Article.aspx?ID=263506

http://svt.se/2.22584/1.2446040/tva_dodade_vid_israels_grans

http://hd.se/utrikes/2011/06/05/israel-oppnade-eld-vid-gransen/

http://www.gp.se/nyheter/varlden/1.645320-israel-oppnade-eld-vid-gransen

http://www.gp.se/nyheter/varlden/1.645320-flera-doda-vid-israelisk-grans

http://www.dn.se/nyheter/varlden/flera-doda-vid-israelisk-grans

http://www.dn.se/nyheter/varlden/israels-arme-havdar-tio-golanoffer

http://www.svd.se/nyheter/utrikes/artikel_6221547.svd

http://svt.se/2.22584/1.2446391/israel_oppnade_eld_mot_demonstranter

http://www.dagen.se/dagen/Article.aspx?ID=263577

http://www.gp.se/nyheter/varlden/1.645699-israel-oppnade-eld-mot-demonstranter

http://hd.se/utrikes/2011/06/06/israel-oppnade-eld-mot/

http://www.dn.se/nyheter/varlden/israel-syrien-utnyttjar-palestinierna

http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=263642

Det blir mycket blodigt om Hizbollah får för sig att börja skjuta raketer

4 kommentarer


Får några veckor sedan publicerade The Washington Post kartor över objekt i Libanon som förmodas tillhöra terroristorganisationen Hizbollah. Det handlar om kartor som visar var ca 550 bunkrar, 300 övervakningsplatser och 100 andra anläggningar är placerade. En karta visar var det finns vapenlager. De är placerade i närheten av sjukhus och skolor och enligt kartorna är en bunker placerad i en moské.

Man uppskattar att Hizbollah förfogar över tiotusentals raketer. Genom att publicera kartorna ville Israel föregripa den internationella kritik som sannolikt skulle uppstå om Israel var tvunget att försvara sig mot ett eventuellt framtida raketangrepp av Hizbollah. Man vill visa att objekten finns i byar nära skolor, sjukhus och till och med nära civilpersoners hem. ”Vårt intresse är att visa världen att Hizbollah har förvandlat dessa byar till stridszoner”, sade en israelisk befälhavare.

Det stinker dubbelmoral

1 kommentar


Herrarna och damerna i FN-skrapan är i extas nu när Usama bin Ladin avrättats. Visst är det ofattbart att det finns människor på vår jord som vill döda och skada andra på det sättet som t.ex. denna bin Ladin ville och omvärlden står inför ett dilemma hur man ska handskas med sådana grymma människor. Ska man bara kallt avrätta dem eller ska man tillfångata dem och ställa dem inför domstol?

Säkert är världen en lite säkrare plats nu när Usama bin Ladin inte lever längre och som sagt: herrarna och damerna i FN-skrapan är i extas. Men det finns andra terrorister och terrororganisationer i världen som bekämpas på annat håll, men när dessa terrorister elimineras är det andra tongångar än hyllningar och gratulationer som gäller. Då är det fördömanden, pekfinger och ajabaja som gäller. Vad är det jag talar om? Jo, jag talar självklart om Israel och den terror som det landet ständigt utsätts för. Det handlar om axeln Iran – Hizbollah – Hamas. Ni vet ju vad som sker när Israel eliminerar terrorister. Nu är det hyllningar och gratulationer som gäller, men när Israel eliminerar terrorister är det fördömanden, pekfinger och ajabaja som gäller. Jag håller mig redan för näsan, för här stinker det dubbelmoral alldeles förskräckligt.

http://www.dn.se/nyheter/varlden/fn-hyllar-aktionen-mot-bin-ladin

http://www.dn.se/nyheter/varlden/vad-finns-pa-bin-ladins-harddisk

http://www.dn.se/nyheter/varlden/usa-medvetna-om-pakistans-dubbelspel

http://www.svd.se/nyheter/utrikes/fn-hyllar-aktionen-mot-bin-ladin_6134503.svd

http://www.dagen.se/dagen/Article.aspx?ID=258840

http://www.dagen.se/dagen/Article.aspx?ID=258841

http://www.gp.se/nyheter/varlden/1.616228-barack-obama-vi-fick-honom-

http://www.gp.se/nyheter/varlden/1.616184-overkryssad-som-hitler-och-saddam

Är det inte fred som ska skapas?

10 kommentarer


Fredsprocessen – det är ordet. Det är det där med att försöka få fred till stånd mellan Israel och palestinierna.

Nu har det ju skett vissa saker under de senaste dagarna som starkt är kopplade till denna så kallade fredsprocess och särskilt till hur fredsprocessen kommer att utfalla.

Nu kan man läsa om att Hamas har misshandlat demonstranter i Gazaremsan. Just det. Är det meningen att en (demokratisk?) palestinsk stat ska skapas? Hur lämpligt är det då att ”regeringen” där klubbar ner demonstranter? Kanske inte så bra…

Och så var det Teheran som tydligen var i färd med att transportera nya leksaker till terroristerna i Gazaremsan häromdagen – ni vet de där flygande föremålen som regnar ner i södra Israel titt som tätt. Det är ju förstås inte så bra med tanke på fredsprocessen att det för det första regnar ner sådant i södra Israel och att man för det andra aktivt försöker föra in nya raketer och sådant till Gazaremsan. Har ni noterat den totala tystnaden i det så kallade världssamfundet när det gäller detta?

Hamas är inte Moder Teresa, vilket borde vara helt uppenbart. Men nu kan man läsa om att det är någonting på gång mellan Fatah och Hamas. Jerusalem post skriver nämligen att ”Abbas är förberedd att besöka Gaza för att relationen med Hamas ska läkas” (Abbas prepared to visit Gaza to heal relations with Hamas).

Hamas är inte bra och då kan man förstås fråga sig vad ett närmande när det gäller Hamas och Fatah kunde medföra. En möjlighet – som inte alls ter sig osannolik – är att Hamas kunde få ett starkare fotfäste på Västbanken. Detta vore inte alls bra, för som vi ju kan konstatera har Hamas övertagande av Gazaremsan inte haft någon god inverkan alls på denna så kallade fredsprocess som lär ska vara i full gång.

Världssamfundet brukar ju storvråla när Israel bygger några hus inom redan existerande så kallade bosättningar på Västbanken. Men nu misshandlas folk på gatorna i Gazaremsan, man försöker febrilt få in mera vapen i Gazaremsan och någonting är på gång när det gäller relationen mellan Hamas och Fatah. Fredsprocessen lär ska vara i full gång, men hur är det nu med allt detta som skett de senaste dagarna? Hur inverkar allting på denna så kallade fredsprocess? Det är väl inte så väldigt bra på en skala från 1 till 10 att man febrilt försöker ta in vapen i Gazaremsan, eller hur? Detta är bara ett exempel. Det är inte heller alls bra om Hamas skulle få ett starkare fotfäste i Västbanken.

Jag valde detta patetiska namn – Fredsprocessen – för min blogg eftersom jag ännu har hopp om fred mellan Israel och palestinierna. De senaste dagarnas händelser gör dock att det ser ut som om denna fredsprocess är mera illa ute än någonsin. Detta är inte bra, men det värsta är den totala tystnaden och likgiltigheten i det internationella samfundet.

P.S. En raket har skjutits från Gazaremsan i morse och Israel har svarat på detta. Två terrorister lär ska ha dött i Israels svar på raketbeskjutningen.

Länkar till svenska tidningar:

http://www.dn.se/nyheter/varlden/50-ton-vapen-hittade-pa-fartyg

http://www.dn.se/nyheter/varlden/hamasstyrkor-slog-ned-studenter

http://www.dn.se/nyheter/varlden/hamas-tiotusentals-samlade-i-gaza

http://www.dn.se/nyheter/varlden/israel-bordade-fartyg

http://www.dn.se/nyheter/varlden/israel-bordade-fartyg-med-vapen-till-gaza

http://www.svd.se/nyheter/utrikes/hamasstyrkor-slog-ned-studenter_6009597.svd

http://www.svd.se/nyheter/utrikes/israel-bordade-fartyg_6007297.svd

http://www.gp.se/nyheter/varlden/1.574142-hamasstyrkor-slog-ned-studenter

http://www.gp.se/nyheter/varlden/1.573138-israel-bordade-fartyg

http://hd.se/utrikes/2011/03/16/hamasstyrkor-slog-ned-studenter/

http://hd.se/utrikes/2011/03/15/hamas-tiotusentals-samlade-i-gaza

http://hd.se/utrikes/2011/03/15/israel-bordade-fartyg/

http://www.dagen.se/dagen/Article.aspx?ID=252284

http://www.dagen.se/dagen/Article.aspx?ID=252103

Den kritiserade blockaden är en nödvändighet

12 kommentarer


Den israeliska marinen bordade idag ett fartyg som transporterade vapen till terrorister i Gazaremsan. Vapnen är från Iran. Detta visar att den kritiserade blockaden av Gazaremsan är en nödvändighet. Blockadens konsekvenser i Gazaremsan har kraftigt överdrivits. Israel släpper ständigt in varor till Gazaremsan – kolla på Israels utrikesdepartements hemsida.

Blockaden avser inte Gazaremsans civilbefolkning utan de terroristorganisationer som huserar där. Det handlar inte bara om Hamas, utan om ett flertal andra.

Raketer och granater skjuts varje vecka in i södra Israel från Gazaremsan. Kolla på Wikipedia.

Läs uttalandet från den israeliska armén.

Uppdatering 16:50: bilder på vapenlasten

Länkar till svenska tidningar:

http://www.dn.se/nyheter/varlden/israel-bordade-fartyg

http://www.svd.se/nyheter/utrikes/israel-bordade-fartyg_6007297.svd

http://www.gp.se/nyheter/varlden/1.573138-israel-bordade-fartyg

http://hd.se/utrikes/2011/03/15/israel-bordade-fartyg/

http://www.dagen.se/dagen/Article.aspx?ID=252103

Länkar till israeliska tidningar:

http://www.jpost.com/Defense/Article.aspx?id=212234

http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-4042591,00.html

http://www.haaretz.com/news/diplomacy-defense/netanyahu-weapons-on-seized-ship-came-from-iran-through-syria-1.349358

http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/142909

Nu framträder dubbelmoralen tydligare än någonsin

29 kommentarer


Kriget mellan Israel och de kringliggande arabländerna 1967 föregicks av en hotfull retorik av arabledare och truppförflyttningar till Israels gränser. Sedan smällde det. I det försvarskriget erövrade Israel bl.a. Gaza-remsan och Västbanken.

Från Västbanken har israeliska civila fått utstå blodig terror i form av självmordsbombningar i kaféer och på bussar. Omkring tusen människor har fått sätta livet till och tiotusentals skadats i dessa vågor av självmordsbombningar som ägt rum. Sedan år 2000 har tusentals raketer och granater skjutits från Gaza-remsan in i södra Israel. Dödsoffren i dessa attacker har inte varit så hög, eftersom det finns bombskydd i de flesta israeliska hem.

På grund av denna terror har Israel varit tvunget att införa säkerhetsarrangemang för att bekämpa terrorismen. Ett exempel är vägspärrarna på Västbanken. Ett stort problem är mytbildningen kring detta. Jag vill inte påstå att Israel skulle vara ett perfekt land, men man måste se att landet utsatts för terror både i form av självmordsbombningar och raketer. Och man måste också se att detta lett till säkerhetsarrangemang. Men problemet är att dessa säkerhetsarrangemang i dagens läge i en allt större krets framställs som ”förtryck av palestinierna”.

Israels handlingsmetoder kan man kritisera, men tyvärr görs detta ofta utan att ta i beaktande själva grundorsaken till allting, nämligen terrorismen. Israels agerande på Västbanken beskrivs som en enskild företeelse och man får det att låta som om Israel inför vägspärrar och utför arresteringar helt nyckfullt.

Nu kommer det in rapporter från Libyen att människor slaktas på gator och torg. Nu kommer den vidriga sanningen fram om diktaturerna i arabvärlden – sanningen som det inte talats om tillräckligt hittills. Människorna i dessa länder har länge utsatts för förtryck. De mänskliga rättigheterna åtföljs mycket dåligt och länderna är inte alls fria. Var har kritiken varit? Var har protesterna varit?

Däremot har man kritiserat och fördömt Israel, den enda, om än inte perfekta demokratin i Mellanöstern. I åratal har man kritiserat och fördömt detta land. Men i Israel har alla rösträtt och det råder pressfrihet, tryckfrihet och yttrandefrihet – friheter som människorna i diktaturerna i samma region bara kan drömma om.

Här framträder dubbelmoralen bättre än någonsin tidigare. Tänk att man ägnat så mycket energi på att kritisera och fördöma Israel, men inte i tillräckligt stor utsträckning förfasat sig över läget i diktaturerna. Befolkningen i dessa diktaturer förtjänar att ha det bättre. Efter att Israel sköt ihjäl de turkiska fredsaktivisterna så krävde man att en internationell utredning skulle göras. Kommer samma sak att krävas av Libyen, vars styrkor nu slaktar folk på sina gator och torg, eller är det bara Mellanösterns enda fria land som utreds?

Slutligen några ord om fredsförhandlingarna mellan Israel och palestinierna. Inser folk inte hur patetiskt det är att det palestinska ledarskapet inte kan sätta sig vid samma bord med en israelisk ledare för att snacka lite? Inser folk inte hur bisarrt läget är? Hur kan man tänka sig att allting skulle kunna utvecklas till ett Palestina som existerade sida vid sida med Israel om läget idag är så här illa? Varför vill inte folk se saken som den är och påtala detta? Fastän man är av olika åsikter, så borde man väl kunna sitta ner och tala med varandra, eller hur? Särskilt om man är grannar och ska leva sida vid sida.

Allra sist: det ser ut som att de iranska fartygens passage genom Suezkanalen skjutits upp i 48 timmar.

http://www.dn.se/nyheter/varlden/iranska-fartyg-passerar-suezkanalen

http://www.dn.se/nyheter/varlden/dodandet-fortsatter-i-libyen

http://www.dn.se/nyheter/varlden/religiosa-ledare-stoppa-massakern-nu

http://www.dn.se/nyheter/varlden/berlusconi-kritiserad-for-libyen-ord

http://www.dn.se/nyheter/varlden/iranska-fartyg-passerar-suezkanalen

http://www.dn.se/nyheter/varlden/iranfartyg-i-suezkanalen-pa-mandag

http://www.svd.se/nyheter/utrikes/nya-massakrer-rapporteras-i-libyen_5954399.svd

http://www.svd.se/nyheter/utrikes/berlusconi-kritiserad-for-libyen-ord_5955633.svd

http://www.svd.se/nyheter/utrikes/demonstrationer-pa-flera-hall-i-regionen_5955155.svd

http://www.svd.se/nyheter/utrikes/provokativ-passage-skjuts-upp_5955143.svd

http://www.svd.se/nyheter/utrikes/nya-uppgifter-om-massakrer-i-libyen_5954399.svd

http://www.svd.se/nyheter/utrikes/iranfartyg-i-suezkanalen-pa-mandag_5955057.svd

http://www.svd.se/nyheter/utrikes/libyens-uppror-nu-allt-narmare-huvudstaden_5955539.svd

http://www.svd.se/nyheter/utrikes/regimforetradare-overger-gaddafi_5954399.svd

http://svt.se/2.22584/1.2332530/libyen_i_vald_och_kaos

http://svt.se/2.116614/1.2330988/kan_khadaffi_kopa_folkets_tystnad

http://svt.se/2.22584/1.2332670/oklart_om_khadaffi_har_kontroll_over_landet

http://svt.se/2.22584/1.2332535/berlusconi_kritiserad_for_libyen-ord

http://svt.se/2.22584/1.2332530/regimforetradare_overger_gaddafi

http://svt.se/2.22584/1.2332427/ud_inga_planer_pa_att_ta_hem_svenskar

http://svt.se/2.22584/1.2332366/protesterna_sprider_sig_-_valdet_fordoms

http://svt.se/2.22584/1.2332279/hundratals_uppges_dodade_i_libyen

http://www.dagen.se/dagen/Article.aspx?ID=248815

http://www.dagen.se/dagen/Article.aspx?ID=248813

http://www.dagen.se/dagen/Article.aspx?ID=248811

http://www.dagen.se/dagen/Article.aspx?ID=248800

http://www.dagen.se/dagen/Article.aspx?ID=248790

http://www.dagen.se/dagen/Article.aspx?ID=248782

http://www.gp.se/nyheter/varlden/1.555584-berlusconi-kritiserad-for-libyen-ord

http://www.dn.se/nyheter/varlden/khaddafis-son-varnade-for-libyskt-sonderfall

http://www.dn.se/nyheter/varlden/libyen-pekar-ut-islamister

http://www.dn.se/nyheter/varlden/eu-fordomer-regimens-vald-i-libyen

http://www.dn.se/sthlm/demonstration-vid-libyens-ambassad

http://www.svd.se/nyheter/utrikes/gaddafis-son-utlandsk-komplott_5955883.svd

http://www.svd.se/nyheter/utrikes/islamister-utpekade-i-libyen_5955849.svd

http://svt.se/2.22584/1.2332692/islamister_utpekade_i_libyen

http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=248821

http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=248820

http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=248818

http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=248816

http://www.gp.se/nyheter/varlden/1.555681-gaddafis-son-utlandsk-komplott

http://www.gp.se/nyheter/varlden/1.555668-islamister-utpekade-i-libyen

http://hd.se/utrikes/2011/02/19/internettrafiken-stoppad-i-libyen/

http://hd.se/utrikes/2011/02/20/berlusconi-kritiserad-for-libyen/

http://hd.se/utrikes/2011/02/20/islamister-utpekade-i-libyen/

http://www.dn.se/nyheter/varlden/libyens-ambassador-avgar-i-protest-mot-valdsamheterna

http://www.svd.se/nyheter/utrikes/ud-manar-svenskar-att-lamna-libyen_5956245.svd

http://svt.se/2.22584/1.2332841/folj_handelserna_i_libyen

http://svt.se/2.22584/1.2332808/khaddafis_son_varnar_for_inbordeskrig

http://svt.se/2.22584/1.2332808/khaddafis_son_varnar_for_inbordeskrig

http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=248834

http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=248832

http://www.gp.se/nyheter/varlden/1.555714-ud-manar-svenskar-att-lamna-libyen

http://hd.se/utrikes/2011/02/21/gaddafis-son-utlandsk-komplott/

Äldre inlägg Senare inlägg

Följ

Få meddelanden om nya inlägg via e-post.

Gör sällskap med 31 andra följare