Anna Ekström: Sätt press även på andra aktörer än Israel

1 kommentar


Skribenten Anna Ekström publicerade en mycket viktig artikel på Newsmill i måndags med rubriken ”Sätt press även på andra aktörer än Israel”. I denna artikel nämns många aspekter som är mycket viktiga att känna till när det gäller konflikten mellan Israel och dess grannar.

Ett kort utdrag ur artikeln:

Även andra än västliga aktörer har egna ambitioner och konflikten är inte enbart israelisk palestinsk. Från början var den israelisk-arabisk, men redan på 1920-talet växte en erövringsinriktad rasistisk och kulturrasistisk auktoritär nationalism baserad på muslimsk identitet fram. Den kallas islamism. Sedan dess har även en palestinsk nationell identitet tagit form. Identiteterna överlappar varandra och står ibland i konflikt med varandra. Islamistisk nationalism är även invävd i turkiska och iranska nationalismer med vidhängande imperialistiska ambitioner. Nationsdefinitionerna har betydelse för hur man ser på Israels och Palestinas status.

Islamister och även en del panarabister och Palestinanationalister betraktar Israel som en judisk regim som påtvingats muslimerna, araberna eller palestinierna, beroende på vilken nationell identitet man utgår ifrån. Ser man det så blir det möjligt att göra uppror mot regimen som om den styrde över ens egen nation och ens egen mark.

Bland viktiga aktörer som delar detta synsätt finns Irans ledare. De anser att ”den sionistiska regimen” eller ”den sionistiska enheten”, är en cancer på den islamiska nationskroppen. Hizbollah och Hamas likaså. Häromdagen skrev egyptiska Muslimska brödraskapet ett pressmeddelande där Turkiet berömdes för sina aktioner mot ”den sionistiska enheten” och ”de sionistiska ockupationsstyrkorna”. Bruket av termerna ”enhet” och ”regim” är en tydlig signal för att man anser att Israel inte existerar som nation och att också civila israeler är ockupationstrupper. Också ”ockupationen” är ofta en beteckning för Israel i sin helhet.

Läs resten av artikeln på Newsmill och sprid den!

Ekströms artikel är publicerad under ämnet ”Palestina”. I denna kategori på Newsmill finns också andra läsvärda artiklar. Folkrättsprofessor Göran Lysén har skrivit en artikel som heter ”Folkrättsprofessor: FN saknar grund för att erkänna Palestina”. Pål Wrange svarar på Lyséns artikel i en artikel som heter ”Ett erkännande av Palestina stöds av 2000-talets folkrätt” och Lysén svarar i sin tur på den artikeln i en artikel som heter ”Det finns ingen palestinsk stat att erkänna”. Alla dessa artiklar är värda att läsa och sprida!

Annonser

Representant för Hizbollah beskriver plan för att förstöra Israel

1 kommentar


Hizbullah MP, Retired Brig.-Gen. Walid Sakariya: Syria, Iraq, Iran, and Hizbullah Will Wipe Out Israel, Even at the Cost of Hundreds of Thousands of Casualties, following US Withdrawal from Iraq

Following are excerpts from an interview with Hizbullah MP Brig.-Gen. (ret.) Walid Sakariya, which aired on ANB TV on August 7, 2011.

Brig.-Gen. (ret.) Walid Sakariya: Iran is the country most hostile to Israel, but Iraq serves as a buffer between Iran and the Palestine front – from the days of Saddam Hussein and until the US military presence in Iraq. Iran supports the forces of confrontation: Hamas, Hizbullah, and Syria.

If, following the US withdrawal, Iraq becomes a bridge linking Iran to Syria, the Iranian forces could cross Iraq and arrive in Syria, in order to participate in a direct war on the Golan front.

In that case, Israel would not be fighting Hizbullah alone. It would be fighting Hizbullah, Syria, Iraq, and Iran. This is the so-called ”Shiite Crescent” that they fear. Since Iran dominates this [axis], the Arab countries refer to it as the ”Shiite Crescent.”

If Hizbullah has 5,000 missiles and can destroy some targets in Israel, the equation will completely change when Syria and Iran join the war. You will have the strategic superiority and a force large enough to pulverize Israel, even if this war costs you hundreds of thousands of martyrs – not just 1,000 or 2,000. You will enter this war with a population mass exceeding 100 million.

[…]

If Syria, as a confrontation country, fails, America and the Zionist enterprise will be victorious.

Interviewer: Syria is that important…

Brig.-Gen. (ret.) Walid Sakariya: Of course. But if Syria is victorious as a confrontation country, Israel will come to an end. There are military balances. Hizbullah can defeat Israel, but it cannot abolish it. If Syria enters a war with Israel, it may be able to regain the Golan, but it will not be able to liberate Haifa and Tel Aviv.

However, Hizbullah, Syria, Iraq, and Iran will constitute a force that is militarily superior to Israel and will destroy it. They will wage a war and might even suffer hundreds of thousands of martyrs – because Israel might use the nuclear weapon in order to survive – but nevertheless, this war will put an end to Israel.

[…]

Källa: MEMRI, via bloggen Elder of Ziyon