Åtminstone 3 raketer sköts in i västra Galiléen från Libanon

7 kommentarer


Sent på måndagskvällen sköts det åtminstone tre raketer från Libanon in i västra Galiléen. Byggnader skadades, men till all lycka inga människor.

IDF besvarade raketattackerna med artillerield och är i full beredskap i norr. Israel ser Libanon och den libanesiska regeringen som fullt ansvarig för det inträffade.

Vi får hoppas att detta är en enskild händelse och inte början till en större konflikt i norr.

Och till alla som lever i en fantasivärld och anser att det är Israel som startar oroligheter i Mellanöstern så bör det sägas att det hela började med att terrorister sköt raketer och att Israel på grund av det försvarade sig. Det är olagligt att skjuta raketer in i ett grannland och händer något sådant har man rätt att försvara sig.

Mera information:

Läs också:

DN1 DN2 SvD1 GP1 D1 D2 Svt1

Annonser

Det blir mycket blodigt om Hizbollah får för sig att börja skjuta raketer

4 kommentarer


Får några veckor sedan publicerade The Washington Post kartor över objekt i Libanon som förmodas tillhöra terroristorganisationen Hizbollah. Det handlar om kartor som visar var ca 550 bunkrar, 300 övervakningsplatser och 100 andra anläggningar är placerade. En karta visar var det finns vapenlager. De är placerade i närheten av sjukhus och skolor och enligt kartorna är en bunker placerad i en moské.

Man uppskattar att Hizbollah förfogar över tiotusentals raketer. Genom att publicera kartorna ville Israel föregripa den internationella kritik som sannolikt skulle uppstå om Israel var tvunget att försvara sig mot ett eventuellt framtida raketangrepp av Hizbollah. Man vill visa att objekten finns i byar nära skolor, sjukhus och till och med nära civilpersoners hem. ”Vårt intresse är att visa världen att Hizbollah har förvandlat dessa byar till stridszoner”, sade en israelisk befälhavare.