Sanningar om Mahmud Abbas – obekväma för en del, välbekanta för andra

3 kommentarer


Häromdagen publicerade Maan News en artikel som berättar att palestiniernas president Mahmud Abbas sagt att Arabförbundet har diskuterat att tillåta väpnat motstånd mot Israels ”ockupation” om försöket att få fullt medlemskap i FN misslyckas och att en del länder har gett sitt stöd till detta. Enligt artikeln har Abbas också sagt att palestinierna inte vill utöva väpnat motstånd ”såvida inte ni alla beslutar att starta ett krig”. Abbas tillade: ”Jag kan inte skjuta en enda kula på Israel eftersom det enda jag har är poliser med Kalashnikovs och bara lite ammunition”.

Samma sak på engelska direkt citerat från Maan News:

Abbas said the Arab League had discussed allowing armed resistance to Israel’s occupation if the bid for full membership of the UN failed, and that some countries supported the idea.

But the president said Palestinians did not want armed resistance ”unless you all take a decision to launch war.”

He added: ”I cannot fire one single bullet at Israel because all I have is a policeman with a Kalashnikov and minimum ammunition.”

Är det retorik av detta slag som en fredssträvande president använder?

Efter att Abbas tillträdde år 2004 har Fatah tagit ansvaret för många dödliga terrorattacker. Kolla t.ex. här.

Allt detta strider mot Osloavtalet enligt vilket det palestinska ledarskapet skulle erkänna Israels rätt att existera, upphöra med terrorism, se till att terrorister avväpnas och hindras i sin verksamhet, samarbeta med Israel för att få fast dem samt gå in för fredsfostran i skolorna.

På begäran av Mahmud Abbas kommer Arabförbundet att hålla ett krismöte idag, söndag, med anledning av Israels bombningar på Gazaremsan som svar på de raketattacker som utförts under de senaste dagarna. Så mötet kommer inte att hållas i syfte att bekämpa den palestinska terrorismen, utan ska i stället handla om Israels svar på palestinsk terrorism, det vill säga bombningarna på Gazaremsan.

Var finns Mahmud Abbas och det palestinska ”politiska” ledarskapets vilja att bekämpa terrorism?

Mera om Arabförbundets möte här och här.

Källa: Maan News via bloggen Elder of Ziyon

Läs också: Are Palestinians Preparing For Another Intifada?

Annonser

År 2000 tackade palestinierna nej till ett generöst erbjudande om en egen stat

13 kommentarer


År 2000 fick palestinierna ett generöst erbjudande om en egen stat på hela Gazaremsan och nästan hela Västbanken – men de tackade NEJ. I erbjudandet ingick också en lösning för Jerusalem och lösningar för alla andra problem. Men svaret var alltså ett blankt NEJ.

Under historiens gång har palestinierna haft flera tillfällen att få en egen stat. Redan år 1947 hade de möjligheten, men de godkände inte delningsförslaget.

Enligt Oslo-avtalet ska allting ske via förhandlingar, så ett ensidigt utropande av ett Palestina skulle bryta mot Oslo-avtalet. (Detta avtal har alltså också palestinierna skrivit under.)

Efter varje gång som Israel lämnat ifrån sig områden har terrorister slagit rot på områdena och man har börjat terrorisera Israel därifrån. Under 1990-talet överlämnades de arabiska städerna och byarna på Västbanken och Gazaremsan över till den palestinska myndigheten, men terrorister började operera fritt utifrån dessa områden och sprängde sig själv i luften i israeliska bussar och caféer.

Under 1990-talet fick alltså palestinierna självstyre, men ändå uppstod det en andra blodig intifada.

År 2001 började raketer skjutas från Gazaremsan och detta upphörde inte utan ÖKADE efter att Israel drog sig ur Gazaremsan år 2005.

År 2008 blev Abbas erbjuden en stat av premiärminister Ehud Olmert, men Abbas FÖRKASTADE erbjudandet.

Man kan alltså med fog säga att det palestinska ledarskapet saknar förmåga att kompromissa. Dessutom har det palestinska ledarskapet valt våldets väg. Och det är den vanliga palestiniern som fått lida – medan man skyllt allting på Israel.

Det finns två egentliga hinder för en fredsuppgörelse mellan Israel och palestinierna:

a) Det finns grupperingar inom den islamska/arabiska världen som vill se att Israel ska sluta existera (läs t.ex. detta) och så fort Israel lämnat ifrån sig områden har representanter för dessa grupperingar slagit rot i områdena och börjat terrorisera Israel.

b) Det palestinska ledarskapet har inte visat någon som helst vilja eller intention att stävja att representanter för dessa grupperingar slår rot i områdena och terroriserar Israel.

Det senare torde vara det allra största hindret för en slutlig och varaktig fred.

Två nära grannar måste kunna för samtal, men faktum är att det israeliska och det palestinska ledarskapet inte för några som helst samtal just nu.

Dessa fakta som jag lyft fram i denna artikel är fakta som så kallade pro-palestinier oftast inte vill kännas vid. De undviker fakta av detta slag. När jag lyfter fram fakta av detta slag brukar denna blogg kallas för ”pro-israelisk”. Men det är ett faktum att palestinierna många gånger blivit erbjudna en stat, men att de alltid förkastat erbjudandena. Ett annat faktum är att de valt våldets väg.

Det borde framstå som ganska tydligt varför Israel inte är intresserat av en självständig palestinsk stat vid sidan av sitt land i det här skedet. Hittills har Israel utsatts för terror från områden som Israel gett åt palestinierna att självständigt förfoga över. Hur ska palestinierna då kunna förfoga över en hel stat?

Är detta något som pro-palestinier vill kännas vid eller är det strutsmentaliteten som fortfarande gäller?

Läs också: Och om en palestinsk stat förklaras i FN?

DN1 SvD1 SvD2 SvD3 SvD4 D1 Svt1 Svt2 HD1 GP1