Israel – landet som väcker så starka känslor både för och emot. Israel – landet som är den enda demokratin mitt bland en hel hop grymma diktaturer, men som trots detta alltför ofta framställs som ett mer eller mindre grymt land – som ett land som har något mer eller mindre skumt på gång. Men på vilka grunder framställs landet så här?

Israel har fått utstå flera blodiga krig och flera vågor av blodig terror. Trots detta är det allmängiltigt i en allt större krets att Israel är det land som ställer till med krig och oroligheter i regionen. Här svänger man verkligheten helt upp och ner. Det verkliga offret blir en krigshetsare och den verkliga krighetsaren blir ett offer.

Israels agerande på Västbanken har endast med säkerhetsfrågor att göra. Det handlar inte om ”förtryck av palestinier” som många säger. Det är klart att det finns subjektiva skildringar gjorda av palestinier av allting som sker där, men dessa skildringar är fulla av känslor och andra subjektiva inslag. Man kan inte bygga sin uppfattning och sitt ställningstagande på sådana skildringar.

Det finns så mycket förutfattade meningar angående Israel. Och så mycket missförstånd.

Många gillar att kritiskt granska landet Israel. Och Israels agerande på Västbanken framställs som om landet ständigt skulle begå en massa fel och särskilt begå ”krigsförbrytelser”. Men det kan ingalunda vara offret som utför krigsförbrytelser. Det bör snarare vara tvärtom.

Man kunde säga att det nu är något som israelkritikernas julafton när Breaking the Silence har en utställning på Armémuseum. Men materialet som denna organisation har baserar sig på hörsägner och anonyma soldaters berättelser. Man har inte tagit reda på detaljer kring dessa hörsägner och berättelser. Och inte har man funderat över trovärdigheten.

Israel är en demokrati – även om många skrattar åt ett sådant påstående och menar att det är ett hån mot själva demokratibegreppet att kalla Israel en demokrati. Eftersom Israel är en demokrati så betyder det att landet gör undersökningar om det finns misstankar om att något fel har begåtts och ställer de ansvariga till svars om det visar sig att något fel har begåtts.

Breaking the Silence är bara ett led i försöken att framställa Israel som någonting annat än vad landet i verkligheten är. Det hela är ganska motstridigt faktiskt. Man talar om att bryta tystnaden – breaking the silence. Men varför gömmer man sig då bakom anonyma uttalanden? Om meningen verkligen är att bryta tystnaden, varför gör man det då inte genom att rikta klagomålen direkt till den israeliska armén?

Mera information:

http://honestreporting.com/breaking-the-silence-more-rumor-hearsay-2/

Länkar till svenska tidningar:

http://www.dn.se/kultur-noje/konst-form/utstallning-bryter-tystnad-om-ockupation

http://www.dn.se/kultur-noje/konst-form/israeliska-soldater-vill-fa-igang-diskussion-om-ockupationn

Annonser